Důležité:


Helios Easy:Zdravotní stavy - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Volbou Mzdy, Konstanty a číselníky, Zdravotní stavy otevřete číselník zdravotních stavů, s kterým pracujete při vyplňování karty doplňujících údajů o zaměstnanci. Do tohoto číselníku, který je při prvním otevření prázdný, můžete vkládat nové údaje, mazat nepotřebné údaje, opravovat stávající údaje nebo využít standardní nástroje pro prácí v systému Helios Easy.


Volbou Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý vstupní formulář pro zadání nového zdravotního stavu.

Ciselnik Zdravotni stavy Mzdy CZ.jpg


Tento formulář obsahuje dvě editační pole:


Číslo
V tomto číselném poli vyplníte evidenční číslo zdravotního stavu. Systém nedovolí vytvořit dva zdravotní stavy se shodným evidenčním číslem.


Název
Textové pole pro zadání popisu zdravotního stavu.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export