Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Zboží a služby - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Po spuštění programu Helios Easy otevřete přehled Zboží a služby volbou Hlavní nabídka, Oběh zboží, Zboží a služby. V pravé části okna Helios Easy uvidíte přehled kmenových karet jednotlivých druhů zboží. Ještě před vlastní aktivací přehledu Zboží a služby se zobrazí okno s organizační strukturou, ze které si poklepáním levého tlačítka myši vyberete příslušný sklad, ve kterém chcete pracovat. Výchozí sklad lze též nastavit v konstantách - Možnosti, Uživatelské konstanty - lokální, Oběh zboží.

Ve stromové struktuře hlavní nabídky jsou pod volbou Zboží a služby ještě následující podpůrné číselníky:

Měrné jednotky
Skupiny zboží
Druhy dokladů pohybu zboží
Názvy nabídkových cen
Termínované slevy
Akce
Poznámky k dokladům


Formulář

Formulář vybrané kmenové karty zboží zobrazíte volbou Oprava na existující kartě nebo volbou Nový a výběrem skupiny zboží.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Formulář kmenové karty zboží je rozdělen do několika částí (záložek):

 • Základní údaje
 • Vlastnosti
 • Dodatky
 • Nabídkové ceny
 • Slevy
 • Čárové kódy
 • CLO
 • Celní sklad


V hlavičce kmenové karty nad záložkami jsou následující údaje:

Skupina

Toto povinné číselné pole se odkazuje na číselník Skupin zboží. Tento číselník si můžete zobrazit klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg . Číselník obsahuje uspořádací znak, slovní definici skupiny zboží, kód účtování a slevu. Jedná se o přehled skupin uspořádacích znaků zboží (USZ), podle kterého se dá vyhledávat v seznamu zboží případně filtrovat v tiskových sestavách. Proto doporučujeme před tvorbou tohoto číselníku pečlivě promyslet jeho strukturu.

Registrační číslo

5 až 30-ti místný povinný údaj, podle nastavení v globálních konstantách modulu Oběh zboží. Do tohoto pole lze zadat i písmena a speciální znaky (*, /, _, apod.).

Objeví-li se po potvrzení vyplněného údaje klávesou <Enter> hlášení

Je třeba zadat platné registrační číslo !

došlo ke kolizi mezi nastavením globálních konstant ke zboží a vyplněním registračního čísla. Nejčastěji uživatel nevyplní všechny pozice pole a má nastaven parametr Způsob zarovnání registračního čísla zboží na hodnotu Bez zarovnání. Při nastavení konstanty na hodnotu Bez kontroly můžete do pole Registrační číslo vyplnit i mezery (prázdné znaky).

Podle registračního čísla lze hledat a třídit. V tiskových sestavách (např. Zásoby, Soupiska, Seznam zboží z faktur) ho lze použít jako filtr tiskové sestavy. Pomocí definovaných formulářů ho lze použít při tisku dokladů.

Upozornění Zboží je jednoznačně označeno skupinou zboží a registračním číslem. Tyto dva údaje jsou povinné a nesmí se shodovat pro dvě různé karty zboží. Zadání stejného označení zboží v kmenovém seznamu program kontroluje a upozorňuje při zápisu hlášením


Duplicitní označení - nelze vložit záznam!

Program nedovolí uložit kmenovou kartu, dokud duplicitní údaje neopravíte!

Název 1

100 místný údaj. Vyplňujete základní název zboží. Podle tohoto názvu lze zboží vyhledávat a třídit. Pomocí definovaných formulářů ho lze použít při tisku dokladů.Kmenová karta zboží
Kod pdp.jpg


Sekce Hlavní údaje.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Popis.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Vlastnosti.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Dodatky.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Slevy.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Daně.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Obrázek.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen

Sekce Záložka Clo.

Upozornění Sekce nebyla dohledána v článku Zboží a služby - Oběh zboží. Obsah nemuže být vložen


Akce

Ve formuláři přehledu Zboží a služby je v panelu nástrojů (pod záhlavím okna) tlačítko Akce. Po stisknutí se objeví nabídka Recyklační příspěvek


Recyklační příspěvek

Umožňuje zadat na kartu zboží údaje týkající se recyklačního příspěvku (financování zpětného odběru a likvidace výrobků dle zákona o odpadech).

Pokud položku, u které budou zadány údaje týkající se recyklačního příspěvku, zadáte na doklad oběhu zboží nebo fakturu, hodnoty zde zadané se předvyplní na pohybu zboží.

Popis

20 znaků pro popis.

Recyklační příspěvek historický JC

Výše recyklačního příspěvku pro dané zboží.

Recyklační příspěvek garanční JC

Výše garančního recyklačního příspěvku, pokud je kolektivním systémem požadován.

MJ recyklačního příspěvku

Měrná jednotka, ke které je příspěvek vztažen.

Vztah Recykl. k evid. MJ

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail


Pořízenou popř. opravenou kmenovou kartu zboží uložíte klepnutím myši na tlačítko OK, popř. neuložíte, stornujete potvrzením tlačítka Storno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export