Helios Easy:Zakázky, Měsíční plán - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Měsíční plán slouží pro plánování nákladů a výnosů po jednotlivých měsících trvání zakázky. Na základě vyplnění tohoto plánu lze porovnávat výnosy a náklady na zakázku po jednotlivých měsíčních etapách. Výpočet skutečných finančních hodnot je tedy po jednotlivých měsíčních etapách.

V definici měsíčního finančního plánu lze použít následující funkce:

PLANn - odkaz na jiný řádek tohoto sloupce.

SUM(PLANm:PLANn) - sumace vybraných řádků tohoto sloupce (součet řádku „m“ až „n“).

m,n = číslo řádku daného sloupce


Nový měsíční plán

Otevře se okno pro zadání nového finančního plánu. Pro jednu zakázku lze zadat na jeden měsíc pouze jeden finanční plán. Nejmenším a zároveň největším časovým obdobím je jeden měsíc. Systém sám hlídá, aby v rámci měsíce nedocházelo k duplicitám.

Okno pro zadání měsíčního plánu

Mesicni plan - Ciselniky1.gif


Rok, Měsíc

Vybíráte rok a měsíc, pro který plán platí.

Poznámka

Poznámka k danému měsíčnímu plánu.

Plán

Do názvu řádky se vyplní názvy jednotlivých finančních hodnot z předpisu kalkulace zařazeného k zakázce. Do pole Plánovaná hodnota zadáte finanční plán pro konkrétní měsíc. Tyto zadané hodnoty si můžete zobrazit v termínové kalkulaci vedle skutečných hodnot načtených z účetního deníku.


Výpočet

Sumační kalkulace

Tato akce spouští výpočet kalkulací na danou zakázku dle Předpisu kalkulace, který je u zakázky zadán. Jestliže na kartě zakázky není zadaný předpis kalkulace, není tato volba aktivní. Sumační kalkulace spouští výpočet jednotlivých hodnot ze zápisů v účetním deníku, ke kterým je přiřazena zakázka. Výsledné hodnoty lze zobrazit jak sumačně, tak i po jednotlivých měsících, do kterých bylo účtováno. Toto se řídí datumem případu v účetním zápisu. Pomocí tohoto výpočtu zjistíte například mzdové náklady na zakázku, nákup materiálu, jeho skutečnou spotřebu, výnosy, atd.

Jestliže je na zakázce přiřazen předpis kalkulací, ve kterém jsou zařazeny účty, na které nebylo na danou zakázku účtováno, objeví se hlášení:

Nebyl nalezen žádný doklad v deníku pro danou zakázku a kalkulační předpis.

Výsledek výpočtu sumační kalkulace

Mesicni plan - Ciselniky2.gif


Sumační kalkulace – stromově

Tato akce se shoduje s předchozí akcí Sumační kalkulace. Je zde rozdíl v tom, že spouští výpočet kalkulací na danou zakázku a všechny zakázky jí podřízené. Všechny zakázky musí mít přiřazen shodný kalkulační předpis, pokud některá z nich obsahuje jiný, budete upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Zakázka XY má odlišný kalkulační předpis!

kde XY je číslo zakázky.


Měsíční kalkulace

Abyste mohli tuto akci spustit, je nutné mít v kartě zakázky zadán Předpis kalkulací a zadaný Měsíční plán.

Měsíční kalkulace vám ukáže a porovná skutečné a plánované finanční hodnoty, případně jejich rozdíl dle zadaného měsíčního plánu. Vidíte zde například rozdíl mezi plánovanou a skutečnou hodnotou na jednotlivé měsíční etapy zakázky. To je i rozdíl oproti Sumační kalkulaci, kde si nelze zobrazit jednotlivé měsíční plánované hodnoty.

Výpočet projde deníkové zápisy a napočítá finanční hodnoty za jednotlivé měsíce. Pomocí nabídky Nastav si lze zobrazit po jednotlivých měsících plánované hodnoty, které máte zadané ve měsíčním plánu. Dále skutečné hodnoty, napočítané z deníkových zápisů. Další měsíční položkou, zobrazitelnou v Nastav je položka Rozdíl. Tato hodnota je napočítána dle vzorce ve sloupci Rozdíl v Předpisu kalkulací.

Výsledek výpočtu měsíční kalkulace

Mesicni plan - Ciselniky3.gif


Měsíční kalkulace – stromově

Tato akce se shoduje s předchozí akcí Měsíční kalkulace. Je zde rozdíl v tom, že spouští výpočet kalkulací na danou zakázku a všechny zakázky jí podřízené. Všechny zakázky musí mít přiřazen shodný kalkulační předpis, pokud některá z nich obsahuje jiný, budete upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Zakázka XY má odlišný kalkulační předpis!

kde XY je číslo zakázky.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export