Helios Easy:Vzory platebních příkazů zahraničních - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Přehled Vzory platebních příkazů zahraničních otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Banka, Platební příkazy zahraniční, Vzory platebních příkazů zahraničních.


Zde máte možnost zadat vzory platebních příkazů, které se pravidelně opakují a poté z nich generovat platební příkazy. Formulář vzoru platebního příkazu odpovídá formuláři platebních příkazů zahraničních, liší se pouze tím, že zde nezadáváte datumy splatnosti a vystavení. Tyto se doplní ve chvíli použití vzoru pro generování platebního příkazu.

Formulář platební příkazy zahraniční

Generování platebních příkazů

Po potvrzení nabídky Generování platebních příkazů v menu místní nabídky, bude na základě vzoru, na kterém jste byli nastaveni kurzorovým řádkem, tvořen platební příkaz. Nejprve se zobrazí okno, kde bude nabídnuto datum splatnosti, toto datum máte možnost změnit. Po potvrzení tlačítkem OK bude vytvořen platební příkaz, který bude zařazen do přehledu vytvořených platebních příkazů (nabídka Platební příkazy zahraniční), kde můžete s tímto příkazem dále pracovat (opravovat, tisknout, exportovat, rušit). Po stisku tlačítka Storno se platební příkaz nevytvoří.

Vygenerované platební příkazy

Po potvrzení nabídky Vygenerované platební příkazy v menu místní nabídky, bude zobrazen přehled platebních příkazů vygenerovaných na základě vzoru platebního příkazu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. S tímto přehledem můžete pracovat stejně, jako s přehledem platebních příkazů v nabídce Platební příkazy zahraniční (opravovat, tisknout, exportovat apod.).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export