Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Výdejky - Příklady - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Příklad Příklad vystavení výdejového dokladu

Zadání: Potřebujete vydat následující zboží i se zadáním prodejních cen.

Odběratel: Novák a syn, spol. s r.o.
Zboží: Broskve 5 kg 55,- Kč bez DPH/kg
Švestky 6 kg 32,- Kč bez DPH/kg
Jablka 3 kg 25,- Kč bez DPH/kg


Provedení: Otevřete přehled Výdejky, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů dokladů pohybu zboží pro výdej. Vyberete řadu dokladu pro výdej (např. Výdej za hotové). Otevře se formulář nového výdejového dokladu.

Na záložce číslo 1 - Hlavička vyplníte odběratele, vyberete druh vstupní ceny JC bez daní Kč.

Na záložce 4 - Sklad v přehledu skladových položek se nastavíte na položku Broskve a kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete okno pro zadání množství a cen. Zadáte množství 5 a prodejní cenu 55,- Kč a pomocí tlačítka OK uložíte. Poté se kurzorovým řádkem přesunete na položku Švestky a opět zadáte prodejní cenu a množství. Nakonec na doklad zadáte položku Jablka. Sazba DPH se na jednotlivé položky doplní dle nastavení karty.

Takto vyplněnou výdejku uložíte. Pokud jste si naprosto jisti, že je doklad vystaven v pořádku, zrealizujte ho. Systém do dokladu doplní evidenční ceny. Ceny zadané na dokladu jsou pouze informativní a budou použity pro následný doklad faktury vydané.

Výsledek: V přehledu výdejových dokladů se nastavte kurzorovým řádkem na tento konkrétní doklad, stiskem pravého tlačítka myši si zobrazte místní nabídku. Vyberte z ní Přehled položek. Otevře se okno, ve kterém uvidíte položky zadané na výdejku. Vzhled okna závisí na uživatelském nastavení pomocí Nastav.Příklad Příklad vystavení výdejky v evidenční ceně


Zadání: Potřebujete vydat zboží do spotřeby.

Provedení: Otevřete přehled Výdejky, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro výdej. Vyberete řadu dokladu pro výdej zboží v evidenční ceně (Výdejka do spotřeby). Otevře se formulář nového výdejového dokladu.

Na záložce číslo 1 - Hlavička vyplníte odběratele (případně vlastní firmu).

Na záložce 4 - Sklad v přehledu skladových položek označíte položku, kterou chcete vydat do spotřeby. Poté klikněte do pole Množství na spodním okraji formuláře a zadejte požadované množství pro výdej. Pole s prodejní cenou na položce není viditelné. Zadanou hodnotu potvrďte klávesou ENTER. Takto zadejte všechny požadované položky.

Vyplněnou výdejku uložte. Pokud jste si jisti, že je doklad vystaven v pořádku, zrealizujte ho.

Při realizaci se na doklad dosadí evidenční ceny.


Zadání množství zboží na výdejku v evidenční ceně
Vydejka, sklad.jpgPříklad Příklad vystavení výdejky převodky


Zadání: Chcete převést zboží Mrkev v počtu 5 ks ze skladu A do skladu B.

Provedení: Otevřete přehled Výdejky, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro výdej. Vyberete řadu dokladu pro výdej zboží v evidenční ceně (Výdejka převodka). Otevře se formulář nového výdejového dokladu.

Na záložce číslo 1 - Hlavička vyplníte odběratele (vlastní firmu). Na poli Čís. skladu pro převod vyberete z organizační struktury sklad B, neboli sklad, na který se má zboží převést. Dále na položce Druh dokladu převodu vyberete řadu příjemky, která se má vystavit na skladě B.

Na záložce 4 - Sklad v přehledu skladových položek se nastavíte na položku Mrkev. Poté klikněte do pole Množství na spodním okraji formuláře a zadejte požadované množství pro výdej. Zadanou hodnotu potvrďte klávesou ENTER. Takto zadejte všechny požadované položky.

Vyplněnou výdejku uložte. Pokud jste si naprosto jisti, že je doklad vystaven v pořádku, zrealizujte ho.

Při realizaci se na doklad dosadí evidenční ceny, odepíše se patřičné množství ze stavu skladu A a na skladě B se vystaví příjmový doklad na stejné množství. Příjemka se vytvoří dokladovým převodem tzn., že položky nejsou editovatelné přestože příjemka není zrealizována.

Upozornění Automaticky vystavený příjmový doklad nebude realizovaný, je třeba jej realizovat ručně.


Příklad Příklad vystavení částečného storna výdejky


Zadání: Potřebujete vystornovat jednu položku výdejky, a to pouze částečně (např. 2 ks z původního množství 10 ks). Na původní výdejce byla u této položky prodejní cena 28 Kč za ks, evidenční cena 20 Kč za ks.

Provedení: V přehledu Výdejky dáte Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro výdej a storno výdeje. Vyberete řadu dokladu pro storno výdeje. Otevře se formulář nového dokladu pro storno.

Na záložce 3 - Položky potvrďte v místní nabídce (pravé tlačítko myši) volbu Převod položek, Výdejky. Najděte výdejku, kterou chcete částečně stornovat, a potvrďte tlačítko S editací. Budou se vám nabízet jednotlivé položky původní výdejky. U položek, které nechcete stornovat, opravujte nabízené množství na 0.

U stornované položky se nabídne množství 10 ks a CC evid. požad. 200 Kč (10 ks po 20 Kč). Opravte množství na 2 ks a potvrďte tlačítko Akce, CC evid. požadovaná - dopočtení. Do pole CC evid. požad. se dopočte hodnota 40 Kč (2 ks po 20 Kč). Tím zajistíte, že se zboží vrátí zpět do skladu ve stejné evidenční ceně, za kterou bylo vydáno. Pro dokončení pohybu částečné storno je třeba doklad realizovat.další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export