Helios Easy:Uživatelské konstanty - tuzemské PP - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro zadání uživatelských konstant k tuzemským platebním příkazům stisknete v přehledu Platební příkazy tuzemské pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete Uživatelské konstanty. Pomocí těchto konstant definujete jednotlivým uživatelům základní údaje, které se budou na nově vystavených platebních příkazech předvyplňovat. Protože se jedná o konstanty uživatelské, znamená to, že nastavení může být rozdílné pro jednotlivé uživatele.

Nastavení uživatelských konstant tuzemských platebních příkazů

Uzivatelske konstanty - tuzemske PP - Banka1.png


Vlastní údaj banky

Dvoumístný údaj, kde zadáváte vlastní údaj banky.

Místo vystavení

30 – ti místný údaj, kde zadáváte místo vystavení tuzemského platebního příkazu.

Údaj pro vnitřní potřebu banky

30 – ti místný údaj, kde zadáváte údaj pro vnitřní potřebu banky.

Implicitní doba splatnosti platebního příkazu, dny od data vystavení

Zadáváte implicitní dobu splatnosti, která se bude předvyplňovat na platebním příkazu. Vyplnění doby splatnosti se bude počítat od data vystavení.

Řádky

Řádky aktuálního příkazu/Řádky označených příkazů/Řádky všech příkazů

Po potvrzení nabídky Řádky... se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků platebního příkazu:

  • na kterém byl nastaven kurzor (v případě Ř. aktuálního příkazu)
  • všech platebních příkazů, které byly označeny (v případě Ř. označených příkazů)
  • všech platebních příkazů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě Ř. všech příkazů)

V tomto přehledu máte možnost jednotlivé řádky opravovat a tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Detaily aktuálního příkazu/Detaily označených příkazů/Detaily všech příkazů

Po potvrzení nabídky Detaily... se zobrazí nové okno, kde je přehled detailů platebního příkazu:

  • na kterém byl nastaven kurzor (v případě D. aktuálního příkazu)
  • všech platebních příkazů, které byly označeny (v případě D. označených příkazů)
  • všech platebních příkazů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě D. všech příkazů)

V tomto přehledu máte možnost jednotlivé detaily tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Řádky a detaily společně aktuálního příkazu/Řádky a detaily společně označených příkazů/Řádky a detaily společně všech příkazů

Po potvrzení nabídky Řádky a detaily... se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků a detailů platebního příkazu:

  • na kterém byl nastaven kurzor (v případě aktuálního příkazu)
  • všech platebních příkazů, které byly označeny (v případě označených příkazů)
  • všech platebních příkazů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě všech příkazů)

Pokud řádek platebního příkazu obsahuje detaily, budou zde zobrazeny tyto detaily (nikoli sumační řádek), pokud nemá, budou zde údaje řádku. V tomto přehledu máte možnost jednotlivé údaje tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export