Helios Easy:Uživatelé - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tento přehled slouží k údržbě, zakládání, mazání a nastavování práv uživatelů systému Helios Easy. Nově zadaný uživatel je automaticky založen na SQL Serveru. V případě vícefiremní verze systému se nový uživatel zobrazí i v ostatních firmách. Přístup a práva do konkrétní firmy je třeba uživateli nastavit v jednotlivých firmách odděleně. Zadávat uživatele, mazat je a definovat jim přístup a práva v rámci systému Helios Easy lze pomocí voleb místní nabídky.

Poklepáním levého tlačítka myši na řádek vybraného uživatele se otevře formulář Uživatelé, který obsahuje následující údaje:


Přihlašovací jméno

Jméno, kterým se uživatel přihlašuje do systému Helios Easy. Tento údaj je povinný. Pro přihlášení je vhodné zadávat jméno kratší, například křestní jméno uživatele, nebo zkratku jména a příjmení. V rozbalovacím seznamu u této položky lze zobrazit a vybrat přihlašovací jména uživatelů, kteří jsou již vytvořeni na SQL serveru, ale nejsou zadáni do systému Helios Easy. Můžete tak snadno zadat uživatele dříve vytvořené přímo na SQL serveru.


Plné jméno

Plné jméno uživatele tzn. křestní jméno a příjmení. Tento údaj je nepovinný. Zadané jméno se tiskne do uživatelem vystavených dokladů.


Telefon - pevná linka

Lze zadat telefonní číslo uživatele a poté jej využít k tisku do formulářů - atribut je v tiskovém zdroji "Přihlášený uživatel".


E-mail

Lze zadat e-mailovou adresu uživatele a poté ji tisknout do formulářů - atribut je v tiskovém zdroji "Přihlášený uživatel".

Role

Ze seznamu můžete přiřadit uživateli roli, podle které bude mít nastavena práva viz Role.

Existující uživatel SQL Serveru s přístupovými právy do dané firmy (databáze), se může do systému Helios Easy přihlásit rovnou. Systém zkontroluje jeho jméno a práva na SQL Serveru a pak jej automaticky založí do přehledu uživatelů.


Uživatelé – volby místní nabídky.

Uzivatele - Spolecne kapitoly1.png

Nový

Volbou místní nabídky Nový zadáváte nového uživatele do systému. Otevře se prázdný formulář Uživatelé, kde vyplníte jméno pro přihlášení a plné jméno nového uživatele.

Upozornění Zadávat nové uživatele, mazat stávající a upravovat přístup uživatelů do jednotlivých firem systému Helios Easy může pouze uživatel, který je na SQL Serveru zařazen do serverové role sysadmin (systémový administrátor - viz dokumentace k MS SQL Server). Standardně je to uživatel s přihlašovacím jménem "sa". Zařazení dalších uživatelů do této role je třeba provádět přímo na SQL Serveru (například pomocí aplikace SQL Server Management Studio, která je součástí instalace plné verze MS SQL Server).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export