Helios Easy:Technický popis systému - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Systém Helios Easy je postaven na komunikační architektuře typu klient/server umožňující dostatečnou bezpečnost pořizovaných dat. Systém se skládá z aplikační, databázové a komunikační vrstvy. Popis aplikační části, tj. moduly a přehledy programu Helios Easy, najdete v samostatných kapitolách dokumentace.


Aplikační vrstva systému - program

Programové rozhraní systému (klientská aplikace) je součást, která umožňuje data vkládat, zpracovávat a vyhodnocovat. Touto částí systému je program Helios.exe, jeho dynamické knihovny (soubory *.BPL), pomocné a konfigurační soubory (soubory typu DLL, INI a další). Helios.exe je 32bitová (x86) aplikace, určená pro provoz v prostředí Windows. Helios.exe je nainstalován na serveru. Spouští se z jednotlivých klientů sítě, načítá se plně do paměti stanice a pracuje s daty uloženými na serveru.


Databázová vrstva systému – databázový server

Relační databáze (server) je část systému, sloužící pro vlastní ukládání, správu a zabezpečení fyzických dat, pořizovaných pomocí programového rozhraní. Jako databázový nástroj, byl pro systém Helios Easy vybrán Microsoft SQL Server. Systém lze provozovat s plnou funkčností již na minimální edici SQL Serveru tj. MSSQL Express, která ovšem neobsahuje žádné rozšiřující nástroje. MSSQL Express je dodávaný zdarma. Plnou verzi SQL Serveru se všemi administračními a rozšiřujícími nástroji je nutné, v případě potřeby, zakoupit zvlášť.


Komunikační vrstva systému – nativní klient

Programové rozhraní používá ke komunikaci s databázovým serverem ODBC knihovnu firmy Microsoft, SQL Native Client (SQLNCLI). Tento nativní klient podporuje současné technologie MSSQL, používané v druhé generaci systému Helios Easy, včetně přenosu Unicode datových typů. Podporované komunikační protokoly v rámci Helios Easy jsou Shared Memory, Named Pipes, TCP/IP.

Tip Více informací a podmínky instalace SQLNCLI najdete v dokumentaci na stránce Instalace SQL Native Client.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export