Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Skupiny zboží - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Přehled Skupiny zboží obsahuje názvy skupin zboží, jejich kontace a případné slevy. Položky zboží jsou sdruženy pomocí třímístného uspořádacího znaku do skupin, které mají některé společné vlastnosti. Pro každou skupinu lze zadat procento slevy při prodeji. Sleva ke skupině zboží se sčítá s rabaty u odběratele a zboží.


Upozornění Vlastní výpočet slev ke zboží funguje na základě nastavení konstant modulu Oběh zboží !

Po vybrání přehledu Skupiny zboží se v aplikačním okně Helios Easy objeví záznamy jednotlivých skupin zboží, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybrané skupiny zboží, který můžete opravovat. Novou skupinu zboží definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou skupinu zboží vymazat.


Záložka 2-Skupinové slevy

Lze zadat slevu pro skupinu zboží pro vybranou organizaci. Pak se na dokladu uplatní zde zadaná sleva a ne sleva zadaná v editoru skupin zboží na záložce 1-Skupiny zboží.

Vlastnosti skupinové slevy:

  • Pokud je zadaná organizace, platí sleva pro zadanou organizaci
  • Pokud není zadaná organizace, platí sleva pro všechny organizace
  • Sleva a její platnost datum od a datum do se bere k aktuálnímu datu a ne k datu pořízení na dokladu
  • Pokud není skupinová sleva dohledána, použije se standardní sleva ze skupiny zboží
  • Skupinová sleva a sleva skupiny zboží se nesčítají, pokud je uplatněná skupinová sleva tak se sleva na skupině zboží neuplatňuje
  • Pořadí vyhledávaní skupinových slev je v případe platnosti více slev podle data platnosti slevy do. t.j. uplatní se sleva s nejvyšším datem do.
  • V editoru pohybu zboží je sleva zobrazena v atributu Sleva ke skupině zboží
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export