Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Skupiny mzdových složek - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Záložka 1 - Skupina MS

Záložka se skládá z následujících sekcí:

 • [1] Základní údaje
 • [2] Parametry


Formulář Skupiny mzdových složek


[1] Základní údaje

Skupina
Zde je uvedeno číslo skupiny mzdových složek.


Název skupiny MS
Zde je uveden název skupiny mzdových složek.


Dále jsou vybrány pro příslušné skupiny mzdových složek hodnoty těchto položek :

Typ

 • Základní mzda
 • Příplatky a doplatky
 • Docházka
 • Prémie a odměny
 • OON
 • Nespecifikovaný příjem
 • Nemocenská
 • Naturální mzda
 • Náhrady mezd
 • Oprava základen
 • Srážky ze mzdy
 • Daně
 • Zákonná pojištění.


Vstupní formulář :

 • Koruny
 • Hodiny
 • Dny
 • Hodiny * Sazba
 • Hodiny * Koruny
 • Hodiny * Dny
 • Procento
 • Od – Do.


[2] Parametry

Oddíl Charakteristiky
Tato oddíl obsahuje pole Základny a Srážky, kde může být blíže popsána daná skupina mzdových složek z hlediska jejího započítávání do základen pojištění a daní a zda je předmětem srážek ze mzdy.


Oddíl Konstanty
Obdobně je tomu u oddílu Konstanty obsahující pole Výpočet a Ostatní.


Záložka 2 - Charakteristiky MS

V seznamu se vysyktují veškeré položky, které se vyskytují na jednotlivých mzdových složkách.


Formulář Skupiny mzdových složek - Charakteristiky MS


Název

Název položky.


Legislativa

Legislativa mzdové složky (CZ = česká, SK = slovenská)


Skupina

Zařazení položky do skupiny parametrů.


Implicitní hodnota

Hodnota, kterou je položka naplněna při založení čísleníku.


Aktivní Zda je položka aktivní, tedy se používá.


Místní nabídka

Mapa zobrazení

Akce nad aktuálním záznamem, zobrazí mapu zobrazení této položky. Mapa určuje zda tato položka bude zobrazena ve formuláři mzdové složky při kombinaci příslušné skupiny MS a vstupního formuláře.


Upozornění Mapa zobrazení je systémová a nelze ji tedy editovat.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export