Důležité:


Helios Easy:Schvalování mzdových složek (MS) - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
>

V Helios Easy je vyžadováno schválení všech mzdových složek, které budou tvořit mzdy zaměstnanců. Pokud některá mzdová složka nebude schválená, nebude možné ji použít v Paušálních MS, ve Výpočtu ani v Předzpracování, případně bude výpočet obsahující neschválenou mzdovou složkou označen jako chybný (příznak Neschválená MS). Pokud poprvé po vstoupíte do výpočtu, zobrazí se hláška o nutnosti schválení mzdových složek:

Schvalovani mzdovych slozek MS - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


Schválení MS bude vyžadováno dle následujících pravidel:

  • Přechod na novou verzi (upgrade)

Jestliže nainstalujete novou verzi ve chvíli, kdy v aktuálním období již bude ve výpočtu vypočítaná alespoň jedna mzda, bude schvalování mzdových složek vyžadováno až v následujícím, tzn. běžném období. K automatickému schválení systémových mzdových složek se vstupním formulářem Výpočet dojde také až v následujícím měsíci.

Jestliže nainstalujete novou verzi ve chvíli, kdy v aktuálním období nebude vypočítána ani jedna mzda, bude schvalování mzdových složek vyžadováno již v tomto aktuálním období. K automatickému schválení systémových mzdových složek se vstupním formulářem Výpočet dojde také již v tomto měsíci.


  • Nová instalace programu

Jestliže jste nově zakoupili modul Mzdy, bude schvalování mzdových složek programem vyžadováno od 1.ostrého období + 1. Znamená to, že jestliže budete mít jako první ostré období nastaven např. listopad 2003 (1.ostré období), bude nutné mzdové složky schválit od prosince 2003.


Při schvalování mzdových složek budete postupovat takto:

  1. Vyberete příslušného mzdového období, od kterého je schválení MS vyžadováno.
  2. Vstoupíte do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové složky.
  3. Vyberete konkrétní mzdovou složku, kterou používáte a Opravou vstoupíte do formuláře vybrané MS (schválit musíte postupně všechny mzdové složky, které při výpočtu mzdy používáte).
  4. Zkontrolujete nastavení příslušné mzdové složky (podrobný popis jednotlivých políček najdete v popisu Formulář mzdové složky) a pokud s jejím nastavením souhlasíte (nebo jste udělali příslušné úpravy dle Vašich požadavků), provedete její schválení zatržením políčka Schváleno.
Upozornění Pokud je vybraná mzdová složka již použita ve výpočtu mzdy, není možné její schválené provést. Musíte nejprve výpočet smazat a teprve následně mzdovou složku schválit.
Upozornění V případě tzv. systémových mzdových složek (čísla MS 001 - 199) se při vyvolání akce Oprava zobrazí dotaz:


Schvalovani mzdovych slozek MS - Mzdy - ceska legislativa CZ 2.jpg


Pokud odpovíte stiskem tlačítka NE, budete dotázáni na heslo. Pokud jej vyplníte správně, budou jednotlivé položky na formuláři mzdové složky přístupné editaci. Při změně těchto atributu však buďte velmi obezřetní, jelikož se jedná o mzdové složky, které jsou určující pro výpočet mzdy. Pokud odpovíte stiskem tlačítka ANO, položky na formuláři nebude možno změnit. V tomto případě provedete schválení odkontrolované MS tak, že přímo ve formuláři mzdové složky stisknete pravé tlačítko myši a vyberete volbu Schválení MS.

Upozornění Pokud schvalujete mzdovou složku, která je již zadaná v Paušálních MS (resp. v Paušálech a srážkách) nebo v Předzpracování, musíte opět použít funkci Schválení MS z místní nabídky ve formuláři mzdové složky. Vždy jste ještě dotázáni zda chcete vybranou mzdovou složku opravdu schválit. K zatržení atributu Schváleno dojde až po potvrzení dotazu stiskem tlačítka ANO.


Schválení mzdových složek lze provést i hromadně. Pokud si nejprve zkontrolujete nastavení jednotlivých mzdových složek a teprve následně budete chtít provést jejich schválení, můžete spustit nad označenými mzdovými složkami funkci Schválení vybraných MS z místní nabídky v přehledu Mzdové složky. Volbu Schválení vybraných MS je nutné potvrdit systémovým heslem. U označených MS dojde k zatržené políčka schváleno.

Upozornění Přestože existuje obecná možnost hromadného schvalování mzdových složek, v žádném případě nevynechávejte krok, ve kterém kontrolujete správnost nastavení Vámi používaných mzdových složek.
Za obsah tohoto článku odpovídá Filip Bísek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export