Důležité:


Helios Easy:Role - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tento přehled slouží k zakládání rolí, které budou následně přiřazovány jednotlivým uživatelům. Podle těchto rolí budou mít uživatelé přidělena práva.

Poklepáním levého tlačítka myši na řádek vybrané role se otevře formulář Role, kde zadáte název role.


Obsah

Místní nabídka v přehledu Role

Definice práv

Potvrzením volby se zobrazí okno pro definici práv. Práva pro role se definují stejně jako práva pro jednotlivé uživatele v přehledu Uživatelů.


Převzít práva z uživatele

Po výběru této akce se otevře přehled uživatelů. Vyberete jednoho, jehož nastavení práv chcete zkopírovat do vybrané role a potvrdíte tlačítkem Přenos Prenos.jpg.


Kopie

Po potvrzení volby Kopie bude zobrazen formulář Role-Kopie, kde zadáte název role. Po potvrzení tlačítkem OK bude vytvořena nová role, která bude mít stejná práva jako role, na které byl nastaven kurzor ve chvíli tvorby kopie. Práva máte možnost dále upravovat.

Upozornění Pokud má vybraný uživatel přiřazenu roli, není možné práva definovat v přehledu Uživatelé, ale musí se definovat k jednotlivým rolím v přehledu Role.


Rozkopírování

Tato akce slouží k rozkopírování rolí do jiných databází Helios Easy.


Zobrazení práv

Umožňuje zobrazit přehled (opis) práv pro vybrané role. V tomto přehledu máte možnost jednotlivě nastavovat nebo hromadně mměnit práva na akce.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export