Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Profese - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Profese

Tento přehled zobrazuje číselník všech definovaných profesí, do kterých můžete zařazovat jednotlivé zaměstnance. Každá profese je identifikovaná 6-ti místným kódem, který může obsahovat číslici i text, a svým názvem a vazbou na číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO popřípadě původní číselník klasifikace zaměstnání KZam.

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Easy objeví záznamy jednotlivých profesí, po kterých se pohybujete pomocí myši.


Poklepáním levého tlačítka myši nebo tlačítkem Oprava zobrazíte formulář vybrané profese, který můžete opravovat. Novou profesi definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou profesi vymazat.

Formulář pro zadání profese


Tento formulář obsahuje následující pole:

Číslo

V tomto 6-ti místném textovém poli vyplníte kód profese.


Název

Do tohoto textového pole vyplníte název profese.


CZ-ISCO

V tomto poli se přepnete do číselníku klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a k pořizované profesi vyberete vazbu z tohoto číselníku.


KZam

V tomto poli se přepnete do číselníku klasifikace zaměstnání KZam a k pořizované profesi vyberete vazbu z tohoto číselníku.


Volby místní nabídky

  • Přiřadit zaměstnancům kód profese

Akce přiřadí vybranýcm zaměstnancům do doplňujících údajů příslušný kód profese, na kterém byla akce spuštěna.


  • Přiřadit zaměstnancům kód profese, CZ-ISCO a KZam ...

Akce přiřadí vybranýcm zaměstnancům do doplňujících údajů příslušný kód profese, kód CZ-ISCO a KZam, na kterém byla akce spuštěna.


Klasifikace zaměstnání - CZ-ISCO

Tento přehled zobrazuje číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (jeho distributorem a garantem je ČSÚ a v platnost je od 1.1.2011). Každé zaměstnání je identifikováno 5-ti místným číslem a svým názvem.

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Easy objeví záznamy jednotlivých profesí, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybrané profese, kterou můžete opravovat. Novou profesi definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou profesi vymazat.


Formulář číselníku klasifikace zaměstnání
Mzdy - ceska legislativa CZ CZ-ISCO.png


Tento formulář obsahuje následující pole:


Kód

V tomto 5-ti místném textovém poli vyplníte kód CZ-ISCO.


Název

Do tohoto textového pole vyplníte název klasifikace zaměstnání.


KZam

Atribut navázaný na číselník Klasifikace zaměstnání KZAM (původní kód klasifikace zaměstnání KZam). Po vyplnění atributu dojde ke svázání původní klasifikace KZam s kódem klasifikace CZ-ISCO.


V případě vyplnění kódu KZam a uložení formuláře přes tlačítko OK, dojde k automatickému doplnění nového kódu CZ-ISCO do atributů CZ-ISCO v přehledech Doplňující údaje a Seznam profesí. Tyto údaje jsou doplněny do mzdových období od ledna 2011. Přehledy Doplňujících údajů a Seznam profesí byly rozšířeny o atributy CZ-ISCO. Atributy CZ-ISCO, z doplňujících údajů a ze seznamu profesí, jsou navázány na přehled Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.


Volby místní nabídky

  • Přiřadit zaměstnancům kód CZ-ISCO..

Akce přiřadí vybranýcm zaměstnancům do doplňujících údajů příslušný kód CZ-ISCO, na kterém byla akce spuštěna.

Klasifikace zaměstnání - KZam

Tento přehled zobrazuje původní číselník klasifikace zaměstnání KZam. Každé zaměstnání je identifikováno 5-ti místným číslem a svým názvem.

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Easy objeví záznamy jednotlivých profesí, po kterých se pohybujete pomocí myši.


Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybrané profese, kterou můžete opravovat. Novou profesi definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou profesi vymazat.


Tento formulář obsahuje dvě pole:

Číslo

V tomto 5-ti místném textovém poli vyplníte kód profese.


Název

Do tohoto textového pole vyplníte název profese.


Volby místní nabídky

  • Přiřadit zaměstnancům kód KZAM

Akce přiřadí vybranýcm zaměstnancům do doplňujících údajů příslušný kód KZAM, na kterém byla akce spuštěna.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export