Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Průměrný výdělek pro bankovní účely - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy > Roční sestavy > Průměrný výdělek pro bankovní účely.


Jedná se o tzv. dočasnou tabulku, takže při vstupu do této nabídky je přehled vždy prázdný.

K napočítání hodnot za vybrané období je nutné vybrat z místní nabídky akci Generuj. V nabídnuté tabulce zvolíte období, za které se má průměrná hrubá a čistá mzda vypočítat (období lze vybrat "přes" více let). Následně vyberete zaměstnance, pro které chcete výpočet provést.


Prum vydelek banka Mzdy CZ.jpg


Do přehledu se za vybrané období načtou níže uvedené údaje po jednotlivých měsících:

 • hrubá mzda
 • zdravotní pojištění zaměstnance
 • sociální pojištění zaměstnance
 • důchodové spoření - sražená záloha
 • daň zálohová (skutečně sražená)
 • srážková daň
 • čistý příjem (včetně daňového bonusu)
 • průměrná hrubá mzda = výpočet aritmetickým průměrem z hrubé mzdy (tzn. sumace hrubých mezd za vybrané období, děleno počtem měsíců)
 • průměrný čistý příjem = výpočet aritmetickým průměrem z čisté mzdy (tzn. sumace čistých mezd za vybrané období, děleno počtem měsíců)


Z takto vytvořeného přehledu lze pro každého zaměstnance vytisknout formulář přes akci místní nabídky Tisk > Tisk formulářem (F8). Podmínkou pro úspěšný tisk je to, že záznamy (řádky), které mají být pro daného zaměstnance vytištěné, musí být označeny.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export