Helios Easy:Pomocné texty - Pomocné číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Do přehledu pomocných textů vstoupíte ze stromové struktury a vyberete Pomocné číselníky Pomocné texty. V číselníku pomocných textů zadáváte texty, které použijete při vystavování účetních dokladů, pokladních dokladů a tuzemských i zahraničních platebních příkazů.

Obsah

Oprava

K prohlížení a opravě již existujících pomocných textů slouží nabídka Oprava.


Nový

Vyplňujete zde texty, které se na dokladech opakují a bylo by pro vás nevýhodné je opakovaně vypisovat. Pro vystavení nového pomocného textu stisknete tlačítko Nový z panelu nástrojů nebo použijete klávesu <F2>.

Formulář pomocných textů
Pomocne texty - Pomocne ciselniky1.jpg


Skupina

30–ti místný údaj, podle kterého je možno filtrovat a třídit texty.


Pomocný text

Max. 255 znaků.


Pokladna - přednastavený účet, Pokladna - přednastavená sazba DPH

Přes pomocné tlačítko můžete vstoupit do číselníku účtů a přenést požadovaný účet. Pokud se v konfiguraci pokladny zaškrtne pro předvyplnění dat varianta 'Účet podle účtu u popisu' a 'Sazba DPH podle sazby DPH u popisu', při výběru textu se zároveň přenese i číslo účtu a sazba DPH ze stejné řádky (a případně přepíše předchozí). Pokud je zároveň zaškrtnuta i varianta 'Přenášet popis mezi řádky', při přenosu textu popisu z hlavičky na první položku dokladu se dohledá podle textu i případné číslo účtu.

Atribut 'Pokladna - přednastavená sazba DPH' je možné na vytvořených textech měnit či nastavit hromadně. Akce pro hromadné nastavení je přístupná nad seznamem pomocných textů přes nabídku místního menu. Pokladna pomocne texty zmena.jpg

Zrušit

Jestliže chcete vybraný pomocný text zrušit, stisknete tlačítko Zrušit v panelu nástrojů.Objeví se hlášení :

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde ke zrušení textu, stisknutím tlačítek Ne nebo Storno zůstane text v přehledu zachován.

další


Sazby DPH

K přehledu Pomocné texty je navázán přehled "Druhy sazeb DPH pro pomocné texty" - akce "Sazby DPH". Zde je možno zadat Sazbu DPH podle druhu s určením Země, Směru (Vstup/Výstup), Platnosti (Od a Do). V závislosti na nastavení konfigurace Druhu pokladny (Sazbu DPH podle sazby DPH u popisu) je potom nastavený Druh sazby DPH využit pro dohledání platné sazby DPH (podle DUZP, Země a směru Vstup/Výstup), která je v takovém případě použita pro přenos na položku pokladního dokladu, a to přednostně před nastavenou Sazbou DPH v Pomocném textu.

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export