Helios Easy:Peněžní ústavy - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Do přehledu peněžních ústavů vstoupíte ze stromové struktury a vyberete Banka Peněžní ústavy. Tento přehled slouží k zadávání peněžních ústavů. Peněžní ústavy budete využívat při definici bankovních spojení. U peněžních ústavů nejsou definovány konkrétní účty (na rozdíl od bankovních spojení), jedná se pouze o obecnou definici peněžního ústavu, kterou můžete použít pro zadávání různých bankovních spojení.


Formulář peněžního ústavu

Slouží k zadání údajů peněžního ústavu, vyvoláte ho pomocí volby Nový (v případě zakládání nového záznamu) nebo volbou Oprava (pokud chcete editovat existující záznam).


Penezni ustavy - Banka1.png


Název ústavu - Vyplňujete název peněžního ústavu.

Kód ústavu - Většinou 4místné označení (např. 0100, 0800,..).


Abecední kód - Vyplňujete abecední kód peněžního ústavu.

SWIFT kód - Zadáváte SWIFT kód peněžního ústavu. Používá se též zkratka BIC (Bank Identifier Code). Provádí se kontrola na 8-11 znaků bez mezer, prvních 6 znaků jsou písmena, další znaky písmena nebo číslice.

Typ ústavu - Zadáváte, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční peněžní ústav.

 • Tuzemský
 • Zahraniční

Adresa

 • Název pobočky - Specifikujete název pobočky peněžního ústavu.
 • Ulice - Název ulice, kde pobočka peněžního ústavu sídlí.
 • Místo sídla - Místo (Město) sídla pobočky peněžního ústavu.
 • ZIP kód - ZIP kód pobočky peněžního ústavu.
 • Název země - Prostřednictvím "roletky" vybíráte název země, kde pobočka peněžního ústavu sídlí.

Volby místní nabídky

Místní nabídku zobrazíte pomocí pravého tlačítka myši v přehledu Peněžní ústavy.

 • Oprava - slouží k opravě (editaci) údajů. Po zvolení této funkce se otevře formulář peněžního ústavu.
 • Nový - vytvoření nového záznamu - v tomto případě založení nového peněžního ústavu.
 • Zrušit - smazání existujícího peněžního ústavu. Funkce funguje nad označenými řádky
 • Tisk - v tomto přehledu se funkce nevyužívá.
 • MS Office - blíže v kapitole Helios Easy:Volby místní nabídky - Společné kapitoly
 • Rozkopírování - tato funkce umožňuje rozkopírování označených záznamů do dalších databází. V cílových databázích musí existovat ISO kód země navázané na peněžním ústavu.
 • Zprávy - v tomto přehledu se funkce nevyužívá.
 • Systém - blíže v kapitole Helios Easy:Volby místní nabídky, Systém - Společné kapitoly


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export