Důležité:


Helios Easy:Přepočtené stavy - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Po spuštění programu Helios Easy otevřete přehled Přepočtené stavy volbou Hlavní nabídka, Mzdy, Zaměstnanci. Tento přehled zobrazuje údaje, které jsou vypočteny na základě algoritmů garantovaných ČSÚ a jsou podkladem pro statistická hlášení firmy. V implicitním přehledu nejsou zobrazovány všechny položky, ale pouze vybrané (zbytek lze doplnit pomocí funkce Nastav):

 • ES c-prům - evidenční stav celkem průměrná hodnota
 • ES bv-prům - evidenční stav bez vynětí průměrná hodnota
 • ES c-km - evidenční stav celkem ke konci měsíce
 • PS c-prům - přepočtený stav celkem průměrná hodnota
 • PS bv-prům - přepočtený stav bez vynětí průměrná hodnota
Upozornění Nezapomeňte na funkci PREPSTAV v přehledu Generátor sestav, která taktéž řeší evidenční a přepočtené stavy zaměstnanců.


V aplikačním okně Helios Easy se zobrazí přehled údajů přepočtených stavů pro jednotlivé zaměstnance (pokud do tohoto přehledu vstoupíte poprvé, je prázdný a proto musíte aktivovat přes pravé tlačítko myši funkci Generování PS a ES). Po jednotlivých záznamech přehledu Přepočtené stavy se pohybujete pomocí myši a tyto záznamy si můžete v režimu Oprava pouze prohlédnout.


Evidenční a přepočtené stavy zaměstnance - detail


Pravým tlačítkem myši v přehledu Přepočtených stavů aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje tyto volby :

Přepočet PS a ES

Touto funkcí provedete přepočet stávajících evidenčních a přepočtených stavů vybraných zaměstnanců.

Generování PS a ES

Funkce obdobná funkci předchozí, provedete komplexní generaci evidenčních a přepočtených stavů. Při prvním vstupu do přehledu přepočtených stavů je tento přehled prázdný a pomocí této funkce ho naplníte hodnotami přepočtených stavů.

Stavy za období

Funkce umožňuje zobrazit stavy zaměstnanců za vybrané období. Po výběru akce můžete zvolit rozmezí období, za které mají být stavy vypočítány. Dále je možné zvolit Sumační a třídící hledisko, dle kterého budou stavy zaměstnanců rozděleny a můžete zatrhnout, že se mají u zaměstnanců zobrazit i druhy pracovních poměrů.

Přes nabídku Nastav lze do přehledu zobrazit další napočítané položky (vždy celkem a z toho žen):

 • Prům.evid.stav bez vynětí a dohod
 • Počet zaměstnanců v poproduktivním věku (mají mzdu v období vyšším, než je datum nároku na důchod)
 • Počet zaměstnanců se zdravotním postižením
 • Počet zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením
 • Počet zaměstnanců vyjmutých ze stavu
 • Počet zaměstnanců na mateřské dovolené
 • Počet zaměstnanců na rodičovské dovolené
 • Průměrný evidenční stav zaměstnanců bez vynětí, dohod a statutárů (i v zahraničí)


Nyní si podrobněji vysvětlíme význam jednotlivých sloupců tohoto přehledu :

ES c - zm (ES celkem – začátek měsíce)

Fyzický stav zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru k prvnímu dni měsíce bez ohledu na vyjmutí z evidenčního stavu.

ES c - km (ES celkem – konec měsíce)

Fyzický stav zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru k poslednímu dni měsíce bez ohledu na vyjmutí z evidenčního stavu.

ES c - pr (ES celkem – průměrná hodnota)

Počet dnů, kdy je zaměstnanec v evidenčním stavu, dělený počtem kalendářních dnů.

ES bv - zm (ES bez vynětí – začátek měsíce)
ES bv - km (ES bez vynětí – konec měsíce)
ES bv - pr (ES bez vynětí – průměrná hodnota)

Tyto tři sloupce mají stejný význam jako předchozí sloupce ES celkem až na to, že zahrnují pouze zaměstnance, kteří nejsou vyjmuti z evidenčního stavu.

Následující sloupce reprezentují všech šest předchozích sloupců s tím rozdílem, že jsou navíc přepočítány na úvazek tj. jednotlivé sloupce jsou vynásobeny koeficientem „k“, který je určen jako poměr Týdenní úvazek vyplněný na mzdové kartě/ Týdenní úvazek v hlavičce přiřazeného všeobecného kalendáře. Výpočet přepočtených stavů u kalendáře typu Nerovnoměrná pracovní doba s částečným úvazkem a Nerovnoměrná PD se zkráceným úvazkem upraven tak, aby zohledňoval zadané procento na kalendáři, tj. koeficient je vypočten jako Týdenní úvazek vyplněný na mzdové kartě * % na kalendáři) / Týdenní úvazek v hlavičce všeobecného kalendáře.

 • PS c - zm (PS celkem – začátek měsíce)
 • PS c - km (PS celkem – konec měsíce)
 • PS c - pr (PS celkem – průměrná hodnota)
 • PS bv - zm (PS bez vynětí – začátek měsíce)
 • PS bv - km (PS bez vynětí – konec měsíce)
 • PS bv - pr (PS bez vynětí – průměrná hodnota)


Upozornění Položka Přepočtený stav z Doplňujících údajů zaměstnance neměla ve starších verzích na sestavu Přepočtených stavů žádný vliv. Nyní platí následující. Pokud je prázdná,způsob výpočtu "základní" hodnoty přepočteného stavu (bez krácení dle data nástupu, výstupu..) je stejný jako doposud (hodiny na kalendáři/hodiny v týdenním úvazku na kartě). Pokud je zde vyplněna nějaká hodnota, má hodnota v této položce při výpočtu přepočtených stavů přednost. Tímto lze řešit např. zadání přepočtených stavů u nepravidelných pracovních dob, netypických kalendářů apod.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export