Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Příklady - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Příklad Příklady vystavení pokladních dokladů v korunové pokladně

V této kapitole je popsáno několik příkladů zadání pokladních dokladů. Pro zjednodušení jsou uvedeny jen nejdůležitější položky (např. nejsou uvedeny datumy a popis ...). Na konci každého příkladu je uveden stav pokladny, počítáme tedy s tím, že doklady jsou zadávány do jedné pokladny s počátečním stavem nulovým.

Doklad č. 1

Zadání:

Pokladní vyzvedla v bance částku 10.000,- Kč a vložila ji do pokladny.

Řešení:

Příjmový pokladní doklad

Ostatní částky 10.000,-
Částka k úhradě 10.000,-

Stav pokladny 10.000,-Doklad č. 2

Zadání:

Zaměstnanec si vyzvedl z pokladny zálohu 1.000,- Kč.

Řešení:

Výdajový pokladní doklad.

Ostatní částky 1.000,-
Částka k úhradě 1.000,-

Stav pokladny 9.000,-Doklad č. 3

Zadání:

Zaměstnanec přinesl vyúčtování za nákup za zálohu - paragon na 450,- Kč s 9% DPH a vrací zbytek vyzvednuté zálohy (záloha 1000,- Kč).

Řešení:

Příjmový pokladní doklad

DPH 5
Včetně DPH 450,- (po stisku tlačítka Přepočet DPH se doplní pole Základ DPH a Částka DPH)
Záloha vydaná 1.000,-
Částka k úhradě 550,-

Stav pokladny 9.550,-Doklad č. 4

Zadání:

Zaměstnanec přinesl účtenky za nákupy, zálohu si předem nevyzvedl. Jedná se tři paragony.
Paragon 1: částka 100,- 9% DPH
Paragon 2: částka 86,- 9% DPH
Paragon 3: částka 600,- 19% DPH

Řešení:

Výdajový pokladní doklad

Částky se budou zadávat na záložce 2-Položky, po stisku tlačítka Nový <F2> se zobrazí položka

Položka 1 DPH 9 Částka včetně daně 100 (po stisku tlačítka DPH se doplní pole Základ DPH a Částka DPH)
Položka 2 DPH 9 Částka včetně daně 86 (po stisku tlačítka DPH se doplní pole Základ DPH a Částka DPH)
Položka 3 DPH 19 Částka včetně daně 600 (po stisku tlačítka DPH se doplní pole Základ DPH a Částka DPH)


Po stisku tlačítka Úhrada se doplní do pole Částka k úhradě na hlavičce dokladu.


Částka k úhradě 786,-

Stav pokladny 8.764,-Doklad č. 5

Zadání:

Zaměstnanec si vyzvedl z pokladny zálohu 500,- Kč.

Řešení:

Výdajový pokladní doklad.

Ostatní částky 500,-
Částka k úhradě 500,-

Stav pokladny 8.264,-Doklad č. 6

Zadání:

Zaměstnanec přinesl účtenky za nákupy (vyzvednutá záloha 500,-). Jedná se dva paragony.
Paragon 1: částka 400,- 9% DPH
Paragon 2: částka 120,- 19% DPH

Řešení:

Výdajový pokladní doklad

Částky se budou zadávat na záložce 2-Položky, po stisku tlačítka Nový <F2> se zobrazí nová položka, po stisku tlačítka pravé myši Nová záloha <Ctrl><F2> se zobrazí nová položka pro zálohu.

Položka 1 DPH 9 Částka včetně daně 400 (po stisku tlačítka DPH se doplní pole Základ DPH a Částka DPH)
Položka 2 DPH 19 Částka včetně daně 120 (po stisku tlačítka DPH se doplní pole Základ DPH a Částka DPH)
Záloha Záloha vydaná 500


Po stisku tlačítka Úhrada se doplní do pole Částka k úhradě na hlavičce dokladu.


Částka k úhradě 20,-

Stav pokladny 8.244,-Doklad č. 7

Zadání:

Zákazník přišel zaplatit v hotovosti zálohu na fakturu č.1.

Řešení:

Příjmový pokladní doklad.

Ostatní částky 1.000,-
Částka k úhradě 1.000,-

Stav pokladny 9.244,-Doklad č. 8

Zadání:

Zákazník přišel zaplatit v hotovosti fakturu č.1. (Celková částka faktury 5.600,-)

Řešení:

Příjmový pokladní doklad.

Ostatní částky 5.600,-
Záloha přijatá 1.000,-
Částka k úhradě 4.600,-

Stav pokladny 13.844,-Doklad č. 9

Zadání:

Zákazník přišel zaplatit v hotovosti zálohu na fakturu č.2.

Řešení:

Příjmový pokladní doklad.

Ostatní částky 5.000,-
Částka k úhradě 5.000,-

Stav pokladny 18.844,-Doklad č. 10

Zadání:

Zákazník přišel zaplatit v hotovosti fakturu č.2. (Celková částka faktury 3.400,-)

Řešení:

Výdajový pokladní doklad.

Ostatní částky 3.400,-
Záloha přijatá 5.000,-
Částka k úhradě 1.600,-

Stav pokladny 17.244,-Pokladní kniha

číslo d. příjem výdaj saldo dokladu zůstatek pokladny
1 10000 10000 10000
2 1000 -1000 9000
3 550 550 9550
4 786 -786 8764
5 500 -500 8264
6 20 -20 8244
7 1000 1000 9277
8 4600 4600 13844
9 5000 5000 18844
10 1600 -1600 17244
Upozornění UPOZORNĚNÍ Všechny částky, které jsou v uvedených příkladech zadávány přímo do pole Ostatní částky, je možno též zadávat na záložce 2-Položky (jednou položkou). Toho pak můžete využít např. při hledání konkrétní částky nebo hledání dle popisu, pokud použijete nabídku Položky vybraných pokladních dokladů viz kap. Místní nabídka.

Příklad Příklady pokladních dokladů v CM měně (EUR)

V této kapitole je popsáno několik příkladů zadání pokladních dokladů. Pro zjednodušení jsou uvedeny jen nejdůležitější položky (např. nejsou uvedeny datumy a popis ...). Na konci každého příkladu je uveden stav pokladny v hlavní a cizí měně, počítáme tedy s tím, že doklady jsou zadávány do jedné pokladny s počátečním stavem nulovým.

Doklad č. 1

Zadání:

Pokladní vyzvedla v bance částku 1.000,- EUR a vložila ji do pokladny vedené v CM.

Řešení:

Příjmový pokladní doklad

Záložka 3-Částky EUR vyberte kurz k datu dokladu z kurzovního lístku (nebo zadejte ručně, vč. datumu) např. 14.8.07, kurz 27,975

částka EUR: 1.000,-

tlačítko Měna (v horní části dokladu)<p> částka HM: 27.975,00 (tato částka je automaticky generovaná, není tedy přístupná) tlačítko Úhrada (v horní části dokladu) Záložka 1-Hlavička Ostatní částky: 29.975,- Částka k úhradě: 29.975,- Stav pokladny EUR 1.000,- (stav pokladny v hlavní měně: 29.975,-)

Doklad č. 2
Zadání:
Zaměstnanec přinesl účtenky za nákupy, zálohu si předem nevyzvedl. Jedná se tři paragony.
Paragon 1: částka 100,-
Paragon 2: částka 86,-
Paragon 3: částka 300,-

Řešení: Výdajový pokladní doklad Částky se budou zadávat na záložce 2-Položky, po stisku tlačítka Nový <F2> se zobrazí položka. V položce vyberete kurz z kurzovního lístku (případně zadáte ručně a zapíšete datum kurzu), v poli Částka EUR zadáte hodnotu, stisknete tlačítko měna, čímž se vyplní pole Ostatní částky. Typ položky Kurz Datum kurzu (DMR) Částka CM Celkem
Položka 27,975 14.8.2007 100,00 2.797,50
Položka 27,975 14.8.2007 86,00 2.405,85
Položka 27,975 14.8.2007 300,00 8.392,50 Po zadání položek se překliknete na záložku 3-Částky EUR a stisknete tlačítko úhrada. Částky v CM se vysčítají za všechny položky.
Ostatní částky: 13.595,85
Částka k úhradě: 13.595,85 Stav pokladny EUR: 514,- (stav pokladny v hlavní měně: 14.379,15)

Doklad Příjem EUR Výdej EUR Saldo dokladu EUR Stav pokl.EUR Příjem Kč Výdej Kč Saldo dokladu Kč Stav pokladny Kč
1 1.000 1.000 1.000 27.975 27.975 27.975
2 486 -486 514 13.595,85 -13.595,85 14.379,15Stav pokladny v hlavní měně je pouze orientační, protože je to součet přepočtených částek do hlavní měny.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export