Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Příjemky - Příklady - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Příklad Příklad vystavení příjmového dokladu

Zadání: Dostali jste níže uvedenou fakturu na zboží. Zboží ještě není založeno v seznamu zboží a služeb a je třeba jej přijmout na sklad.

Faktura č: 000145
Dodavatel: Novák a syn, spol. s r.o.
Zboží: Broskve 10 kg 43,- Kč bez DPH/kg
Švestky 12 kg 24,50 Kč bez DPH/kg
Jablka 20 kg 18,- Kč bez DPH/kg


Provedení: Otevřete přehled Příjemky, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro příjem. Vyberete řadu dokladu pro příjem zboží od dodavatele. Otevře se formulář nového příjmového dokladu.

Na záložce číslo 1- Hlavička vyplníte dodavatele, vyberete druh vstupní ceny JC bez daní Kč. Pokud již znáte číslo faktury, tak ho vyplníte do pole Dodavatelská faktura . Toto pole je přístupné i do realizaci příjemky.

Na záložce 4 - Sklad se pomocí tlačítka Nový přepnete do seznamu zboží a služeb a založíte nové karty pro zboží. Po založení kmenové karty pro Jablka, Broskve a Švestky je přenesete na sklad.

V přehledu skladových položek se nastavíte na položku Broskve a kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete okno pro zadání množství a cen. Zadáte množství 10 a cenu 43,- Kč a pomocí tlačítka OK uložíte. Poté se kurzorovým řádkem přesunete na položku Švestky a opět zadáte cenu a množství. Nakonec na doklad zadáte položku Jablka.

Takto vyplněnou příjemku uložíte. Pokud jste si naprosto jisti, že je doklad vystaven v pořádku, zrealizujte ho.

Výsledek:

V přehledu příjmových dokladů se nastavte kurzorovým řádkem na tento konkrétní doklad, stiskem pravého tlačítka myši si zobrazte místní nabídku. Vyberte z ní nabídku Přehled položek. Otevře se okno, ve kterém uvidíte položky zadané na příjemce podle faktury. Vzhled okna závisí na uživatelském nastavení pomocí Nastav.


Příklad vystavení částečného storna

Zadání: Z výše vystavené příjemky chcete vystornovat položku Jablka.

Provedení: Otevřete přehled Příjemky, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro příjem. Vyberete řadu dokladu pro storno příjmu, otevře se vám nový doklad pro vystavení storna. Půjdete na záložku Položky, z místní nabídky vyberete nabídku Převod položek, Příjemky. Otevře se vám přehled příjmových dokladů. Vyberete doklad, ze kterého chcete danou položku stornovat. Systém bude nabízet jednu položku za druhou. Na položkách, které nechcete stornovat, potvrdíte tlačítko Storno. Na položce Jablka vyplníte políčko CC evidenční požadovaná a potvrdíte tlačítko OK.

Položka Jablka se přenese na doklad se stejným počtem kusů a za stejnou cenu jako na původním dokladu. Doklad uložte a zrealizujte. Po realizaci se opět sníží stav skladu.

Upozornění Pozor: Cena uvedená u položky dokladu storna je pouze informativní nemusí být shodná s cenou, za kterou se zboží odepíše ze skladu. Položka je vždy odepsána v ceně, která je v době realizace storna skladem. Kontrolu ceny oproti příjemce lze zapnout v konfiguraci Oběhu zboží konstantou Kontrola storna příjmu.


Příklad Příklad odstranění položky z dokladu


Zadání: Omylem jste zadali položku na doklad a chcete ji odstranit.

Provedení:

Pokud je doklad zrealizovaný - položka odstranit nejde, lze pouze vystavit storno, neboli opravný doklad.

Pokud doklad není zrealizovaný, nastavíte se na položku na záložce Položky a zmáčknete klávesu <Delete>. Objeví se hláška:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Pokud potvrdíte nabídku Ano, záznam bude smazán. Pokud potvrdíte Ne nebo Storno, nic se nestane, položka na dokladu zůstane.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export