Důležité:


Helios Easy:Příjemky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Příjemky se zobrazí přehled příjmových dokladů. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení pomocí volby Nastav.

V této kapitole je popsána práce s pohybovými doklady pro příjem, což jsou doklady, kterými zvyšujete stav zásob na skladě, a jejich storno. Pohybové doklady jsou základní doklady pro práci se skladovou evidencí. Jsou to jediné doklady, které "realizací" ovlivní stav skladu.

Práce s pohybovým dokladem je složena z několika kroků. Prvním krokem je vystavení dokladu. To znamená, že vyplníte formulář pohybového dokladu a doklad zapíšete do přehledu příjmových dokladů. Tím se doklad sice dostane do přehledu již vystavených dokladů, ale ještě nedojde ke změně stavu skladu. Druhým krokem je realizace dokladu. Teprve realizací dojde k promítnutí položek zboží na dokladu do stavu skladu a k dosazení evidenční (skladové) ceny na doklad.

Upozornění Evidenční cena je cena, která vstupuje do účetnictví.
Upozornění Doklad, který není realizován, lze libovolně opravovat nebo z přehledu vymazat. Nemá však vliv na stav skladu. Realizovaný doklad lze pouze stornovat, tzn. vystavit nový, opravný doklad.


Třetím krokem je případné zaúčtování dokladu, tedy vystavení účetního zápisu do deníku v modulu Účetnictví.

Pomocí nabídky Nastav si můžete nechat zobrazit informaci o tom, zda je doklad realizovaný a zaúčtovaný. Dle těchto sloupců lze přehled setřídit nebo vyfiltrovat, takže rychle uvidíte nerealizované nebo nezaúčtované doklady.

Přehled pohybových dokladů je vždy pouze k aktuálnímu středisku (skladu), které je zobrazeno na stavovém řádku. Poklepáním na ikonu nebo klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním akce Změna střediska se zobrazí organizační struktura a z ní si vyberete sklad, jehož doklady chcete zobrazit. V nabídce Možnosti, Uživatelské konstanty - lokální, Oběh zboží si lze přednastavit sklad, který nejčastěji používáte.

Než začnete vystavovat doklady pro příjem zboží, je nutné nejdříve nastavit číselné řady v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží a Globální konstanty.

Pro vystavení nového dokladu musíte znát několik věcí:

 • Dodavatele
 • Zboží
 • Množství a ceny
Upozornění Zboží nelze přijmout za nulovou cenu.


V této kapitole je pouze popis funkcí, které jsou specifické pro tento přehled.

Formulář

Pokud chcete vystavit nový pohybový doklad pro příjem zboží, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře číselník druhů pohybových dokladů pro příjem (viz kap. Druhy dokladů pohybu zboží), ve kterém vyberete číselnou řadu příjemky. Kurzorovým řádkem se nastavte na druh dokladu, který chcete použít, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete formulář nového dokladu. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Nový příjmový doklad - Záložka 1-Hlavička
Prijemka.jpeg


Formulář se skládá z několika záložek. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu. Tyto údaje systém generuje sám na základě vyplněných údajů u typu dokladu a nelze je měnit.

Záložka 1-Hlavička

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.

[1] Organizace, parametry ceny

Dodavatel

První položkou, na které je nastaven kurzor, je číslo dodavatele. Pokud do číselníku organizací vstoupíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg v poli Číslo organizace, bude číselník setříděn podle čísla. Pokud do číselníku organizací vstoupíte přes pole Název organizace, bude číselník setříděn podle názvu. Organizaci vyhledáte a přenesete do formuláře dokladu. Společně s číslem se přenese i název dodavatele. Pokud dodavatele zadáte přímo do formuláře, systém provede kontrolu proti stávajícímu číselníku. Při zadání neexistujícího údaje se otevře číselník a máte možnost organizaci vyhledat a přenést, nebo založit nově. Postup při zakládání karty nové organizace viz kap. Číselníky, Organizace.

Místo určení

Do položky Místo určení lze přenést adresu z číselníku organizací. Místo určení se zadává do číselníku organizací jako samostatná organizace.

Příjemce

Do položky Příjemce lze přenést adresu z číselníku organizací. Místo určení se zadává do číselníku organizací jako samostatná organizace.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Typ ceny se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.


Příklad Příklady použití druhů vstupní ceny


Zadání: Dostali jste tuzemskou fakturu od dodavatele, na které je 10 ks zboží a cena pouze celkem za všechny kusy i s DPH.

Provedení: Vyberete si jako vstupní cenu "CC s DPH Kč". Systém sám rozpočítá cenu za jeden kus.

Zadání: Dostali jste zahraniční fakturu na 15ks zboží, cena je za 1ks.

Provedení: Vyberete si jako vstupní cenu "JC bez daní valuty". Podle zadané měny a kurzu systém spočítá jednotkovou cenu za jeden kus v korunách.Sazba DPH, Sazba SD

Vybíráte z číselníku sazeb daní, která daň a v jaké výši se vám má při zadávání přednabízet. Při zadávání ceny a množství lze změnit. Pokud máte sazbu daně na vstupu vyplněnu v kartě zboží, není nutné toto pole vyplňovat, sazba se sama vyplní při vybrání zboží na doklad.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou do položek na příjemce doplňovat ceny. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.

Druh dokladu převodu

Toto pole je nutné vyplnit pouze u dokladu pro převod zboží mezi sklady. Spolu s následujícím polem Číslo skladu pro převod vám umožní automaticky vystavit návazný doklad Například "Výdejka převodka" - "Příjemka převodka".

Z číselníku typů dokladů vybíráte druh dokladu, který se automaticky vygeneruje na návazném skladě. Vygenerování dokladu proběhne při realizaci tohoto dokladu.

Číslo skladu pro převod

Toto pole je nutné vyplnit pouze u dokladu pro převod zboží mezi sklady. Spolu s předcházejícím polem Druh dokladu převodu vám systém umožní automaticky vystavit návazný doklad. Například "Výdejka převodka" - "Příjemka převodka".


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu

Systém sám vyplní aktuální datum. Změnit lze přepsáním nebo zmáčknutím tlačítka Kalendar.jpg Zobrazí se vám kalendář, ze kterého vyberete požadované datum.

Datum vystavení

Systém sám vyplní aktuální datum, lze změnit.

Období stavu

Pokud používáte číselník Období stavu, můžete zde přiřadit příjemce příslušné období stavu

Měna

Pomocí listovacího tlačítka otevřete číselník měn a vyberete měnu, kterou budete zadávat na doklad. Pokud jste kurz dosazovali pomocí kurzovního lístku, název měny se vyplní sám.

Datum kurzu

Datum se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižším než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.

Kurz

Pokud chcete zadat ceny v cizí měně, použijete přednastavený kurz, který si přenesete z kurzovního lístku, nebo přímo hodnotu kurzu vyplníte v tomto poli.

Množství Kurz

Hodnota vyjadřující počet jednotek zadané cizí měny. Pokud zadáváte kurz přes kurzovní lístek, počet jednotek se vyplní podle hodnoty v něm vyplněné.

Dodavatelská faktura

Zde zadáváte číslo dodavatelské faktury, které můžete při zaúčtování dokladu do modulu Účetnictví přenést jako párovací znak.

Objednávka

Zadáváte číslo objednávky, na jejímž základě vám bylo dodáno zboží nebo materiál.

Forma úhrady

Máte možnost zadat formu úhrady.

Druh dopravy

Vybíráte z číselníku druh dopravy. Například: Vlastní, Kurýrem, atd.

Popis dodávky

Libovolná textová položka. Lze zobrazit pomocí Nastav.


[3] Účetní vazby

Nákladové středisko

Určujete středisko pro vyhodnocení a účtování. Zde zadané středisko má přednost před střediskem (skladem), ze kterého jsou položky příjemky. Vybíráte z číselníku Organizační struktura.

Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněné pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování dokladu.

Účetní kód

Výběrem z číselníku zadáváte předpis účetní souvztažnosti, která bude tvořit základ účetního zápisu do modulu Účetnictví.

Daňový režim

Umožňuje zadání přednastaveného daňového režimu.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře příjemky najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu podle standardních pravidel cenotvorby. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno) a provede přepočet s aktualizací slev.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k příjemkám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do příjemky. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na příjemce. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Kompletační položky

Pokud jsou na doklad zadány dílce skrze volbu Sestavy dle kusovníku, volba Kompletační položky vrátí seznam veškerých dílců jejichž položky byly takto na doklad zadány.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je příjemka zaokrouhlena. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu příjemku, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních příjemkách zůstane nezměněný.

Intrastat & PONx

V případě, že z příjemek generujete hlášení Intrastat, můžete zde zadat potřebné údaje pro toto hlášení. Hlášení pak lze vygenerovat v přehledu Příjemky volbou místní nabídky Intrastat, Generování měsíčního hlášení.

Záložka 2-Sumace a slevy

Záložka sumace a sumační slevy
Zobrazení a rozepsání jednotlivých základů daně, částek daně a ceny s daní.

Záložka doplňkové položky
Zobrazí doplňkové položky pro korekci DPH. Nové lze vytvářet jen pro ty sazby DPH, které jsou na dokladu použity a ke kterým dosud doplňkové položky neexistují. Pro sazbu DPH "není" nelze doplňkové položky vytvářet.

Záložka 3-Položky

Na této záložce se zobrazují všechny položky zadané na dokladu. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položce.

Záložka 3-Položky
Prijemka zalozka 3.png


V dolní části obrazovky je informace o celkové částce na dokladu a počtu kusů na položce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Položky na doklad zadáváte několika způsoby:

 • Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu
 • Převodem položek z jiných dokladů
 • Pomocí rychlého zadávání

1/ Pomocí výběru karet z přehledu stavu skladu na záložce 4 - Sklad. (viz záložka Sklad)

2/ Po potvrzení pravého tlačítka myši se otevře místní nabídka funkcí platných pro tuto záložku. Volbou Převod položek vybíráte nejprve typ zdrojového dokladu.

Máte zde možnost nechat si převést některé položky z jiných, již vystavených dokladů. Položkovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady. Zvolíte si, z jakého přehledu chcete doklady vybírat, potvrdíte a přehled se otevře. Najdete doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a zvolíte Převod s editací, Převod bez editace nebo Převod s výběrem a potvrzením:

Převod s editací

Jednotlivé položky se vám budou nabízet k editaci a máte možnost si zvolit, co chcete na doklad zařadit. Ve formuláři máte na výběr následující tlačítka:

 • Převod bez editace - převede aktuální položku a všechny následující bez možnosti editace.
 • Ukončit - nepřevede aktuální položku a přestane nabízet další.
 • OK - převede aktuální položku a nabídne další.
 • Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Převod bez editace

Převedou se všechny položky tak, jak jsou zadané na původním dokladu. Po převodu lze do jednotlivých položek vstoupit a opravit množství a cenu nebo položku z dokladu smazat.

Převod s výběrem a potvrzením

Nejdříve se vám nabídne přehled všech položek zadaných na původním dokladu a vy máte možnost označit ty položky, které nechcete na nový doklad převést, případně můžete upravit množství a cenu.

Pokud doklad, ze kterého chcete položky převádět, ještě není vystavený, máte možnost ho v tomto přehledu vystavit a potom jeho položky přenést.

3/ Funkce Zadávání položek vám umožní vyhledat položky dle zadaných kritérií. Otevře se vám okno, kde můžete zadat parametry pro vyhledání libovolného počtu karet. Poté se kurzorovým řádkem nastavíte na položku, kterou zařadíte na doklad, do pole Editování - Množství zadáte počet kusů, do položky Cena zadáte cenu, za kterou chcete zboží na sklad přijmout. Systém sám nabídne naposledy použitou cenu.

Ve skupině políček Hledání je tučným písmem to vyznačeno pole, které je v konstantách nastaveno jako výchozí.

Po skončení zadávání potvrdíte tlačítko Zavřít a přenesete se zpět na záložku, kde máte přehled položek zadaných na doklad. Pokud byste chtěli některou kartu opravit, nastavíte se na ni kurzorovým řádkem a stisknete klávesu <Enter>. Otevře se editační formulář pro zadávání množství a cen a položku opravíte.

Zadávání položek na doklad - záložka Položky
Zadavani polozek.png

Úprava cen

V tomto poli máte možnost procentuálně snížit nebo zvýšit celkovou cenu na dokladu. Kladné číslo je přirážka, záporné sleva. Úprava ceny se rozpočítá zpětně do ceny jednotlivých položek. Podmínkou pro to, aby toto pole bylo přístupné, je mít vyplněno v poli Druh slev v nabídce Globální konstanty, Oběh zboží, Slevy parametr Všechny slevy nebo Dílčí slevy.

Výrobní čísla

Volba slouží k práci s výrobními čísly jednotlivých skladových položek. Popis viz kap. Výrobní čísla.

Rozpis dílčích umístění

Akce pro zobrazení rozpisky umístění. Při volbě F2 - Nová se zobrazí editor, který obsahuje 3 políčka: Kód umístění, Množství a Výrobní číslo.

Kód umístění

Po opuštění pole je testována existence umístění u dané skladové karty. Pokud není umístění ke skladové kartě navázáno, hledá se, jestli je umístění zadáno ke skladu. Pokud ano, je zobrazen dotaz 'Zadané umístění XXX není přiřazeno k této skladové kartě. Zařadit ho mezi používané?'. Po potvrzení ANO se doplní vazba umístění ke skladové kartě a zadávání pokračuje na dalším poli. V případě NE je zobrazen přehled pro přenos umístění.

Množství

Jedná se o množství na umístění v měrné jednotce položky

Výrobní číslo

Po opuštění pole je testována existence výrobního čísla u dané skladové karty. Pokud není výrobní číslo nalezeno, je zobrazen dotaz 'Výrobní číslo XXX nebylo nalezeno. Chcete ho založit?'. Po potvrzení ANO je zobrazen formulář pro zadání nového výrobního čísla (výrobní číslo je již přednastaveno). V případě NE je zobrazen přehled pro přenos výrobního čísla.

Vedle tlačítka OK je tlačítko OK+Nový, na které je napojena klávesová zkratka F2. Tlačítko provede uložení aktuálního záznamu a znovuotevření formuláře pro zadání záznamu nového.

Načtení z terminálu čárových kódů

Tato nabídka slouží k práci s čárovým kódem jednotlivých položek.

Změna sazby DPH

Volbou lze změnit zadanou sazbu DPH u vybraných (označených) položek.

Související náklady

Volba umožňuje zadat k dokladu související náklady, např. na dopravu, clo, pojištění apod. Druhy souvisejících nákladů, které chcete používat, je třeba nadefinovat v konfiguraci volbou hlavní nabídky Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Související náklady.

Související náklady se rozpouštějí poměrnou částí vzhledem k evidenční ceně položek (celková cena včetně spotřební daně).

Můžete zadat související náklady

 • aktuální položky dokladu
 • vybraných položek dokladu
 • celkem za doklad

Aktuální položky

Zadáváte související náklady aktuální položky dokladu.

Potvrzením tlačítka Rozpusť se zadané související náklady aktuální položky uloží a zbytek se rozpočítá na ostatní tak, aby se související náklady celkem za doklad nezměnily.

Potvrzením tlačítka Sečti se zadané související náklady aktuální položky uloží a přičtou se k celkovému součtu souvisejících nákladů za doklad.

Vybraných položek

Zadáváte související náklady vybraných položek dokladu

Potvrzením tlačítka Rozpusť se zadané související náklady rozpustí na vybrané položky a zbytek se rozpočítá na ostatní tak, aby se související náklady celkem za doklad nezměnily.

Potvrzením tlačítka Sečti se zadané související náklady rozpustí na vybrané položky a přičtou se k celkovému součtu souvisejících nákladů za doklad.

Celkem za doklad

Zadáváte související náklady dokladu celkem.

Potvrzením tlačítka OK se zadané související náklady rozpustí na všechny položky dokladu.

Přidej/změň obal

Vybíráte z obalů, které jsou navázány na kmenovou kartu zboží. Návaznost obalu na kartu zadáváte v přehledu Zboží a služby volbou místní nabídky Obaly.

Doplnění čárových kódů

Volba vygeneruje k označeným položkám čárové kódy podle následujících pravidel:

 • Pokud položka má zadaný čárový kód, nestane se nic.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží neexistuje v seznamu Zboží a žádný čárový kód, vygeneruje se nový čárový kód automaticky dle pravidel generování a doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby právě jeden čárový kód, doplní se do položky.
 • Pokud položka nemá zadaný čárový kód a pokud ke zboží existuje v seznamu Zboží a služby více čárových kódů, nestane se nic.

Ve všech případech je uživatel informován hláškou.

Balící list ...

Zobrazí navázaný balící list. Balící listy se generují z hlavičky dokladu.

Kopie

Vytvoří kopii položky a dovolí uživateli provádět korekce této položky - funkce končí otevřeným editorem položky. Při spuštění se objeví informační okno, které Vás informuje, že se bude kopírovat pouze minimum informací.

Dílčí příjem

Tento přehled nabízí možnost navázat konkrétní položku dokladu na vybranou Došlou objednávku. Obdobná možnost je na hlavičce dokladu (volba místní nabídky z přehledu příjemek)

Pořadí

Funkce v této nabídce dovolí měnit pořadí položek Pokud se má pořadí promítnout i na tiskový doklad, bude pravděpodobně třeba upravit třídění tiskových dokladů.

Uplatněné množství DSN...

Zobrazí doklady a částky, které byly na tento doklad uplatněny jako DSN.

Kompletační položky

Zobrazí "stínové položky" z funkcionality kompletů.

Záložka 4-Sklad

Na této záložce vidíte seznam skladových položek aktuálního skladu. Ze seznamu zařazujete zboží na doklad. Pokud zboží ještě ve skladu není, přepnete se do seznamu zboží a služeb, nabídka Nový, a pokud již existuje, přenesete ho do přehledu stavu skladu. Pokud zboží ještě neexistuje, zadáte ho do seznamu. Postup zadání nové karty zboží naleznete v kapitole Zboží a služby. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy a označeními nebyl zadán jeden druh zboží.

Pokud máte zboží vybráno, nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> otevřete tabulku pro zadání množství a cen.

Tabulka pro zadání množství a cen
Tabulka pro zadani mnozstvi a cen.png


Tabulka má čtyři záložky. Základní údaje, Cena, Popis a Výrobní čísla.

Na záložce Základní údaje zadáváte množství určené k příjmu, cenu, měrnou jednotku, sazbu daně. Cenu můžete zadat jak jednotkovou, tak i sumační s daní nebo bez daně. Typ ceny zadáváte na hlavičce formuláře. Pokud chcete pro nějakou položku jiný než nabízený typ ceny, přepnete se na záložku Ceny. Kurzor je nastavený na poli se zadaným typem ceny. Stiskem klávesy s písmenem, které je vedle pole se zvoleným typem ceny, si zpřístupníte editační pole a cenu zapíšete. Na záložku Základní údaje se přenese vámi zvolená cena.

Pokud zaškrtnete pole Zamknout cenu, vyřadí se pro danou položku na daném dokladu standardní mechanismy dohledávání ceny podle odběratele, ceníku atd. Jinými slovy - po zaškrtnutí lze cenu změnit pouze ručně.

Na záložce Popis je Popis 1-4 položky a další údaje popisující položku jako Zakázka, Nákladové středisko, Nákladový okruh, Umístění atd.

Na záložce Výrobní čísla lze pracovat s výrobními čísly jednotlivých položek.

Opakovaný výběr

Tato volba umožňuje zadat jednu položku na doklad několikrát. Toto využijete například tehdy, jestliže vám dodavatel dodal jedno zboží v několika cenách, nebo při vystavování souhrnné příjemky z několika faktur.

Sestavy dle kusovníku

Pokud máte zakoupen submodul Kusovníky modulu Oběh zboží, máte možnost zařazovat na doklad výrobky (sestavy) skládající se z dílů. Na doklad zařazujete takovou položku volbou místního menu Sestavy dle kusovníku na záložce 4-Sklad. Vytváření kusovníků a zařazování výrobku na doklad jsou podrobně popsány zde.

Záložka 5-Doklady

Pokud chcete na doklad o příjmu přenést všechny položky z jiného dokladu beze změn, použijete k tomu tuto záložku. Z místní nabídky vyberete funkci Převod dokladu a vyberete, z jakého typu dokladu chcete položky přenášet. Otevře se patřičný přehled a vyberete konkrétní doklad. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> se všechny údaje z původního dokladu převedou na novou příjemku bez možnosti dalších oprav. Doklad lze tímto způsobem přenést pouze jednou. Dokladovým přenosem vznikne vazba mezi jednotlivými doklady, která umožňuje v přehledu dokladů vidět tzv. Návazné doklady.

Na doklad lze takto přenést více dokladů. Jejich seznam je na záložce Doklady. Jednotlivé přenášené doklady musí mít zadánu stejnou organizaci.

Záložka 6-Služby

Na této záložce je přehled položek, které mají v kartě nastaven parametr Druh skladu na Služba a jsou zařazené na skladě služeb. Sklad služeb zadáváte v Konfiguraci, Globální konstanty, Oběh zboží.

Pokud se k příjmu váží i nějaké služby a chtěli byste je mít zadané i na příjmovém dokladu, lze je zadat na této záložce. Při realizaci dokladu se stav skladu těchto položek nezmění ani se cena služeb nepromítne do jednotlivých položek na dokladu.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export