Helios Easy:Organizace, přehledy - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Volbami Přehledy pro aktuální organizaci, Přehledy pro označené organizace a Přehledy stromově získáte informace o vazbách mezi organizací a dalšími moduly. Tyto nabídky vám zobrazí doklady z chronologického přehledu účetního deníku, doklady oběhu zboží, položky dokladů oběhu zboží, informace o saldokontních případech, aktivitách a záznamech agend QMS, které se budou vztahovat k vybrané organizaci, k označeným organizacím nebo k dané organizaci a organizacím v jejím stromu, pokud budou organizace stromově svázané.


Chronologický přehled deníku

Přehledy pro aktuální organizaci

Touto volbou si zobrazíte všechny účetní doklady vystavené k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby. Program vám nabídne nejprve výběr účetního období (kalendářní nebo hospodářský rok), za které se mají účetní doklady zobrazit a po výběru období (poklepání myší) pak přehled účetních dokladů. Jednotlivé záznamy slouží k prohlížení a tisku. Nelze je opravovat nebo rušit. V přehledu využijete zejména volbu Nastav, pomocí které můžete obsah přehledu dále filtrovat.


Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte všechny účetní doklady vystavené k označeným organizacím.Tzn., že nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit a volbou Přehledy pro označené organizace - Chronologický přehled deníku přehled dokladů vyvoláte. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Přehledy stromově

Touto volbou si zobrazíte všechny účetní doklady vystavené k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby a ke všem organizacím, které jsou této organizaci stromově podřízeny. Tzn. organizacím, které mají určenou nadřízenou organizaci. Pokud se postavíte kurzorem na organizaci, která je stromově podřízená, zobrazí se pouze doklady náležející k této organizaci a ne doklady organizace nadřízené. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Saldokonto

Přehledy pro aktuální organizaci

Touto funkcí zobrazíte přehled saldokontních případů vybrané organizace. Tedy organizace, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku, kdy jste potvrdili volbu Saldokonto. Tento přehled slouží pouze k prohlížení a tisku. Nelze v něm žádné záznamy opravovat ani rušit.

Tip Je zde umožněno zobrazení a vystavení upomínkek, penalizačních faktur a platebních příkazů.

Podmínkou je, aby byla správně nastavena dohledaná saldokontní skupina.

Upozornění Jednotlivé saldokontní případy se mohou v přehledu zobrazit i vícekrát. Toto nastane v případě, že jste definovali v modulu Účetnictví dvě nebo více saldokontních skupin tak, že saldokontní případ „spadá“ do obou či více skupin. V tom případě se saldokontní případ zobrazí v přehledu Saldo tolikrát, v kolika saldokontních skupinách se případ zobrazuje.

Ke každému saldokontnímu případu si můžete zobrazit i jednotlivé doklady, ze kterých se saldokontní případ skládá. Doklady si zobrazíte pomocí volby Účetní zápisy, kterou naleznete v místní nabídce přehledu Saldo.


Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte všechny saldokontní případy k označeným organizacím. Tzn., že nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit a volbou Přehledy pro označené organizace - Saldokonto přehled saldokontních případů vyvoláte. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Přehledy stromově

Touto volbou si zobrazíte všechny účetní doklady vystavené k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby a ke všem organizacím, které jsou této organizaci stromově podřízeny. Tzn. organizacím, které mají určenou nadřízenou organizaci. Pokud se postavíte kurzorem na organizaci, která je stromově podřízená, zobrazí se pouze doklady náležející k této organizaci a ne doklady organizace nadřízené. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.

Stav saldokonta k datu

Tato volba zobrazí stav saldokonta k datu. Po zvolení nabídky vyberete saldokontní skupinu, u které musí být nápočet k datu proveden. Na pravé tlačítko zvolte zobrazení přehledu. Eventuální aktualizaci musíte provést z přehledu Účetnictví / Saldokonta / Stav saldokonta k datu viz. níže popsaný postup.

Nápočet provedete z nabídky Účetnictví / Saldokonta / v přehledu saldokontních skupin vyberete zvolenou skupinu a na pravé tlačítko myši v místní nabídce zvolíte "Stav saldokonta k datu". Otevře se přehled všech zvolených nápočtů dle jednotlivých dat. V případě prázdného přehledu zvolte "Nový" zadejte datum ke kterému chcete provést nápočet, kde zadané datum je datem případu na jednotlivých účetních řádcích, jež se po aktualizaci zobrazí. Potvrďte OK. A opět na pravé tlačítko myši proveďte nabídkou "Zobrazení přehledu s aktualizací" aktualizaci přehledu.


Doklady oběhu zboží

Přehledy jsou rozděleny na tři části podle toho, kde na dokladu aktuální nebo vybrané organizace figurují. Nabídka "Doklady oběhu zboží - Organizace... " zobrazí všechny doklady, na kterých je vybraná organizace zadána v položce organizace. Podobné jsou i nabídky "Doklady oběhu zboží - Místo určení.." a " Doklady oběhu zboží - Příjemce..".

Stejné rozdělení nabídek je i v přehledu položek dokladů zboží.


Přehledy pro aktuální organizaci

Příjemky, výdejky, faktury, rezervace atd. tedy pohybové doklady vystavené k vybrané organizaci zobrazíte pomocí volby Doklady oběhu zboží. Vybraná organizace je ta, na které je nastaven kurzorový řádek. Doklady se zobrazí v přehledu. Jeho vzhled, vlastnosti a způsob setřídění závisí na uživatelském nastavení (viz kapitola Volby místní nabídky – Nastav). Přehled slouží především k prohlížení a tisku, není v něm možné záznamy opravovat ani pořizovat nové.

Přehled hlaviček pohybových dokladů vystavených k vybrané organizaci

Prehledy - Ciselniky1.gif


Přehled dokladů organizace má místní nabídku funkcí. Jejich podrobný popis naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky. Zmíníme se pouze o funkcích, specifických právě pro tento přehled.


Pohyb v původním přehledu

Volbou Přehledy – Doklady oběhu zboží zobrazíte přehled dokladů vždy jen k jedné organizaci a to té, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Jak napovídá název funkce, můžete se volně přemisťovat z přehledu dokladů jedné organizace do přehledu dokladů jiné, aniž byste se museli vrátit zpět do seznamu organizací a umístit kurzorový řádek na jinou organizaci. Při výběru volby Pohyb v původním přehledu – Předchozí záznam se přesunete do přehledu hlaviček dokladů předchozí organizace. Naopak volbou Pohyb v původním přehledu – Následující záznam se přesunete do přehledu hlaviček následující organizace. Stejnou funkci mají ikony v panelu nástrojů v přehledu hlaviček pohybových dokladů Pageup.jpg, Pagedown.jpg.


Přehled položek dokladů oběhu zboží

V přehledu dokladů k vybrané organizaci vidíte pouze hlavičky pohybových dokladů. Seznam zboží a služeb zařazených na těchto dokladech zobrazíte právě pomocí volby Přehled položek. Volba zobrazí zboží a služby k tomu dokladu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Vzhled, vlastnosti a způsob setřídění je závislý na uživatelském nastavení (viz kapitola Volby místní nabídky – Nastav). Ani zde není možné záznamy opravovat nebo pořizovat nové, protože slouží pouze k prohlížení a ke tvorbě tiskových výstupů.

Přehled zboží zařazeného na pohybových dokladech vybrané organizace

Prehledy - Ciselniky4.gif

Při vyhodnocování vám mohou velmi pomoci funkce, které naleznete v místní nabídce. Jedná se zejména o funkci Seskupování, kterou je možné použít v kterémkoli přehledu. Tedy nejen v přehledu organizací, ale i přehledu dokladů, přehledu zboží a služeb atd. Podrobnější informace o využití této funkce najdete ve společné kapitole Volby místní nabídky – Povolit seskupování.


Příklad Příklad zobrazení a tisku všech dokladů vystavených na organizaci číslo 1000005

V přehledu organizací klepněte pravým tlačítkem myši na organizaci číslo 1000005. Zobrazí se místní nabídka. V místní nabídce klepněte na volbu Přehledy pro aktuální organizaci – Doklady oběhu zboží. Zobrazí se vám přehled hlaviček pohybových dokladů vystavených pro organizaci číslo 1000005. Tento přehled vytisknete tak, že v přehledu stisknete pravé tlačítko myši a v zobrazené místní nabídce zvolíte volbu Tisk – Opis přehledu.Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte všechny doklady oběhu zboží vystavené k označeným organizacím.Tzn., že nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit a volbou Přehledy pro označené organizace - Doklady oběhu zboží přehled dokladů vyvoláte.Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Přehledy stromově

Touto volbou si zobrazíte všechny doklady oběhu zboží vystavené k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby a ke všem organizacím, které jsou této organizaci stromově podřízeny. Tzn. organizacím, které mají určenou nadřízenou organizaci. Pokud se postavíte kurzorem na organizaci, která je stromově podřízená, zobrazí se pouze doklady náležející k této organizaci a ne doklady organizace nadřízené. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Položky dokladů oběhu zboží

Přehledy pro aktuální organizaci

Tato funkce je velmi podobná funkci Přehledy pro aktuální organizaci – Položky dokladů oběhu zboží. Také zobrazí Zboží a služby. Na rozdíl od předchozí funkce však zobrazí veškeré zboží a služby vystavené na vybranou organizaci (označenou kurzorovým řádkem) za všechny vystavené doklady bez ohledu na typ dokladu. Zboží a služby se zobrazí v přehledu. Vzhled přehledu, jeho vlastnosti a způsob setřídění je implicitně přednastaven. Lze jej však uživatelsky měnit pomocí funkce Nastav místní nabídky, viz společná kapitola Volby místní nabídky – Nastav.

Přehled slouží především k prohlížení a tisku, není v něm možné záznamy opravovat ani pořizovat nové. Přehled má bohaté vyhodnocovací nástroje, které naleznete v místní nabídce přehledu. Ovládání funkcí místní nabídky je podrobně popsáno ve společné kapitole Volby místní nabídky. Jedním z vyhodnocovacích nástrojů je funkce Seskupování. Příklady jejího použití (nikoli ovládání) najdete v kapitole Volby místní nabídky – Povolit seskupování.

Použitím volby Přehledy pro aktuální organizaci – Položky dokladů oběhu zboží v přehledu organizací, zobrazíte seznam zboží a služeb vždy jen k jedné organizaci a to té, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Pomocí funkce Pohyb v původním přehledu, kterou naleznete v místní nabídce, se můžete volně přemisťovat z přehledu položek jedné organizace do přehledu položek jiné, aniž byste se museli vrátit zpět do seznamu organizací a umístit kurzorový řádek na jinou organizaci. Při výběru volby Pohyb v původním přehledu – Předchozí záznam se přesunete do seznamu zboží a služeb předchozí organizace. Naopak volbou Pohyb v původním přehledu – Následující záznam se přesunete do seznamu položek následující organizace. Stejnou funkci mají ikony v panelu nástrojů v přehledu položek Pageup.jpg, Pagedown.jpg.


Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte všechny položky dokladů oběhu zboží k označeným organizacím.Tzn., že nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit a volbou Přehledy pro označené organizace - Položky dokladů oběhu zboží přehled položek dokladů vyvoláte. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Přehledy stromově

Touto volbou si zobrazíte všechny položky dokladů oběhu zboží k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby a ke všem organizacím, které jsou této organizaci stromově podřízeny. Tzn. organizacím, které mají určenou nadřízenou organizaci. Pokud se postavíte kurzorem na organizaci, která je stromově podřízená, zobrazí se pouze doklady náležející k této organizaci a ne doklady organizace nadřízené. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Textové položky dokladů oběhu zboží

Funkce zobrazí veškeré textové položky vystavené na vybranou organizaci (označenou kurzorovým řádkem) za všechny vystavené doklady bez ohledu na typ dokladu. Textové položky se zobrazí v přehledu. Vzhled přehledu, jeho vlastnosti a způsob setřídění je implicitně přednastaven. Lze jej však uživatelsky měnit pomocí funkce Nastav místní nabídky, viz společná kapitola Volby místní nabídky – Nastav.

Přehled slouží především k prohlížení a tisku, není v něm možné záznamy opravovat ani pořizovat nové.

Použitím volby Přehledy pro aktuální organizaci – Textové položky dokladů oběhu zboží v přehledu organizací zobrazíte seznam textových položek vždy jen k jedné organizaci a to té, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Pomocí funkce Pohyb v původním přehledu, kterou naleznete v místní nabídce, se můžete volně přemisťovat z přehledu položek jedné organizace do přehledu položek jiné, aniž byste se museli vrátit zpět do seznamu organizací a umístit kurzorový řádek na jinou organizaci. Při výběru volby Pohyb v původním přehledu – Předchozí záznam se přesunete do seznamu zboží a služeb předchozí organizace. Naopak volbou Pohyb v původním přehledu – Následující záznam se přesunete do seznamu položek následující organizace. Stejnou funkci mají ikony v panelu nástrojů v přehledu položek Pageup.jpg, Pagedown.jpg.


Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte všechny textové položky dokladů oběhu zboží k označeným organizacím. Tzn. nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit, a volbou Přehledy pro označené organizace - Textové položky dokladů oběhu zboží přehled textovýxh položek vyvoláte. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Přehledy stromově

Touto volbou si zobrazíte všechny textové položky dokladů oběhu zboží k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby, a ke všem organizacím, které jsou této organizaci stromově podřízeny. Tzn. organizacím, které mají určenou nadřízenou organizaci. Pokud se postavíte kurzorem na organizaci, která je stromově podřízená, zobrazí se pouze textové položky náležející k této organizaci a ne položky organizace nadřízené. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Zakázky

Tato volba zobrazí přehled všech zakázek k aktuální nebo k vybraným organizacím, a to podle toho, kde je organizace na příslušných zakázkách zadaná. S přehledem zakázek je možné dále pracovat.


Došlá pošta, Odeslaná pošta

Tato volba zobrazí přehled došlé a odeslané pošty z modulu Evidence pošty k aktuální nebo k vybraným organizacím. S přehledy je možné déle pracovat.


Pokladní doklady

Tato volba zobrazí přehled všech pokladních dokladů k aktuální organizaci nebo k vybraným organizacím.


Aktivity

Přehledy pro aktuální organizaci

Touto volbou k vybrané organizaci zobrazíte přehled Aktivity k organizaci - ... . Záznamy v tomto přehledu můžete opravovat, rušit nebo vytvářet nové. Práce s tímto přehledem je podrobně popsána v kapitole Firemní aktivity – Aktivity.


Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte přehled aktivit k označeným organizacím. Tzn., že nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit a volbou Přehledy pro označené organizace - Aktivity přehled jednání vyvoláte. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Přehledy stromově

Touto volbou si zobrazíte přehled aktivit k vybrané organizaci, tedy k organizaci, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem v okamžiku výběru této volby a ke všem organizacím, které jsou této organizaci stromově podřízeny. Tzn. organizacím, které mají určenou nadřízenou organizaci. Pokud se postavíte kurzorem na organizaci, která je stromově podřízená, zobrazí se pouze doklady náležející k této organizaci a ne doklady organizace nadřízené. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Karty majetku

Tato volba zobrazí přehled všech karet majetku v modulu Majetek, které mají v umístění zadanou aktuální organizaci (nebo k některou z vybraných organizací).


Účtenky

Volba Účtenky zobrazí přehledu všech účtenek, které byly v modulu Pokladní prodej vystaveny na aktuální nebo vybrané organizace.


Strom podřízených organizací

Tato volba zobrazí stromovou závislost organizací. Tzn. organizaci a stromově všechny organizace, které jsou jí podřízeny.


Došlé objednávky

Přehledy jsou rozděleny na tři části podle toho, kde na dokladu aktuální nebo vybrané organizace figurují. Nabídka "Došlé objednávky - Organizace... " zobrazí všechny doklady, na kterých je vybraná organizace zadána v položce organizace. Podobné jsou i nabídky "Došlé objednávky - Místo určení.." a " Došlé objednávky - Příjemce..".


Přehledy pro aktuální organizaci

Touto volbou k vybrané organizaci zobrazíte přehled Došlé objednávky (v řešení) - ... . Záznamy v tomto přehledu můžete opravovat, rušit nebo vytvářet nové. Práce s tímto přehledem je podrobně popsána v kapitole Došlé objednávky.


Přehledy pro označené organizace

Touto volbou si zobrazíte přehled objednávek k označeným organizacím. Tzn., že nejprve označíte organizace, ke kterým si přejete přehled zobrazit a volbou Přehledy pro označené organizace - Došlé objednávky .. přehled jednání vyvoláte. Ostatní funkce jsou obdobné jako u aktuální organizace.


Nabídkové ceny - Nákupní ceny, Prodejní ceny

Tato volba se nabízí pouze pod nabídkou Přehledy pro aktuální organizaci.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export