Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Nabídkové sestavy - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pravým tlačítkem myši v přehledu Oběh zboží, Nabídkové sestavy otevřete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje tyto volby:


Nový

Volbou Nový vystavíte nový doklad. Po výběru řady se otevře editační formulář, ve kterém vyplňujete všechny potřebné údaje.


Oprava

Volba Oprava je určená k opravě již existujícího dokladu.


Zrušit

Volba pro smazání vybraného dokladu. Nelze zrušit nabídkovou sestavu, která byla dokladově převedena na jiný doklad.


Návazné doklady

Zobrazí všechny návazné doklady k té nabídkové sestavě zboží, na které právě stojíte kurzorem. V podstatě se jedná o pohled na historii vzniku dokladů, tj. které doklady z dané nabídky vznikly popř. ze kterých dokladů vznikla daná nabídka. Pohled je strukturován do časových úrovní (1.úroveň je časově nejstarší atd.).

V případě, že chcete zobrazit návazné doklady k jiné nabídce, můžete využít volby místní nabídky Pohyb v původní tabulce. Při výběru volby Pohyb v původní tabulce - Předchozí záznam se přesunete na návazné doklady předchozí nabídky. Naopak volbou Pohyb v původní tabulce - Následující záznam se přesunete na návazné doklady následující nabídky.

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).


Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel dané nabídkové sestavy. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých sestavách v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy výrobní čísla aktuálního dokladu.


Položky

Volba Přehled položek zobrazí položky zadané na dokladu, na kterém jste nastaveni kurzorem. U jednotlivých položek zboží je zobrazen uspořádací znak, registrační číslo, název, množství a jednotková cenu bez daní v Kč.

Prostřednictvím volby Nastav lze modifikovat počet a pořadí zobrazovaných položek.

Pomocí tlačítek se šipkami pro pohyb v původním přehledu se můžete pohybovat po jednotlivých nabídkových dokladech a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Přehled položek zboží vybrané nabídky
Nabidkove sestavy prehled pohybu zbozi.png


Přehled skladových karet

Možnost zobrazení skladových karet položek zadaných na aktuálním dokladu (označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Kopie

Tato volba vám umožní vytvořit kopii dokladu.

Kurzorem se nastavíte na sestavu, ze které chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání data vystavení a dalších údajů nového dokladu. Po potvrzení se vytvoří nový doklad, obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.


Dokumenty

K dokladu je možné navázat libovolný soubor, který může být přímo uložen i v databázi systému Helios Easy a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty. Například průvodní dopis k nabídce nebo její bližší popis, foto nabízeného zboží apod.


Generuj expediční příkazy z označených dokladů

Akce vygeneruje z označených nabídkových sestav expediční příkazy podle nastavení na odpovídající dokladové řadě nabídkových sestav (Druhy dokladů oběhu zboží, záložka 4 - Návazné doklady).

Pro generování platí následující pravidla:

 • Expediční příkazy jsou generovány vždy mechanismem položkového převodu.
 • Doklady se slučují dle shody organizace, měny a řady expedičních příkazů.
 • Po vygenerování je zobrazen přehled EP zafiltrovaný na vygenerované doklady.


Zprávy

Volby umožňují:

 • komunikaci ve formátu EDITEL
 • komunikaci s jinou instalací systému Helios Easy (přenos dokladů) v interním XML formátu HELIOS-XML

Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených nabídkových sestav exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát EDITEL®-Inhouse (export) generuje zprávu INVRPT (EDI - Stav skladových zásob)
 • Formát EDITEL®-XML (export) generuje zprávu INVRPT (EDI - Stav skladových zásob)
 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor nabídkové sestavy interního formátu systému Helios Easy

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Nabídkové sestavy (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Nabídkové sestavy. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do nabídkové sestavy.

 • Formát HELIOS-XML načte nabídkovou sestavu z XML souboru nabídkové sestavy interního formátu systému Helios Easy

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export