Helios Easy:Nákladový okruh - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Nákladový okruh je seznamem jednotlivých položek kalkulačního členění nákladů, příp. i výnosů. Pro využití sledování nákladových okruhů je nutné na jednotlivé nákladové okruhy na příslušných účtech účtovat. V případě potřeby můžete přehled Nákladový okruh využít k jinému obdobnému účelu, tj. zejména evidenci nákladů a výnosů na příslušných účtech, k označování jednotlivých položek peněžních toků atd. nezávisle na účtování na útvary nebo zakázky. Přehled Nákladový okruh otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Číselníky, Nákladový okruh:

Přehled nákladový okruh

Nakl okruh.jpg


V přehledu Nákladový okruh můžete vystavovat nové druhy nákladových okruhů, prohlížet je, opravovat, rušit příp. tisknout opis tohoto přehledu. V přehledu Nákladový okruh klepnutím pravého tlačítka myši vyvoláte místní nabídku. V ní naleznete přehled všech operací, které můžete v přehledu provádět. Pro tento přehled jsou specifické nabídky místního menu Přehledy.

Přehledy pro aktuální nákladový okruh - zobrazí přehledy pro aktuální nákladový okruh (ten, na kterém je nastaven kurzor).
Přehledy pro označené nákladové okruhy - zobrazí přehledy pro všechny nákladové okruhy, které budou označeny kurzorem.

Potvrzením některé z této nabídky se otevřou další podnabídky:

  • Chronologický přehled deníku …
  • Doklady oběhu zboží ...
  • Položky dokladů oběhu zboží ...
  • Textové položky dokladů oběhu zboží ...
  • Pokladní doklady ...
  • Aktivity …


Chronologický přehled deníku …

Potvrzením této nabídky se otevře Chronologický přehled deníku z účetnictví pro řádky dokladů, kde je účtováno na příslušný nákladový okruh (okruhy).


Doklady oběhu zboží ...

Potvrzením této nabídky se otevře Přehled dokladů zboží, kde je zadán příslušný nákladový okruh (okruhy).


Položky dokladů oběhu zboží ...

Potvrzením této nabídky se otevře Přehled položek zboží na dokladech, na kterých je zadán příslušný nákladový okruh (okruhy).


Textové položky dokladů oběhu zboží ...

Potvrzením této nabídky se otevře Přehled textových položek na dokladech, na kterých je zadán příslušný nákladový okruh (okruhy).


Pokladní doklady ...

Potvrzením této nabídky se otevře Přehled pokladních dokladů, na kterých je zadán příslušný nákladový okruh (okruhy).


Aktivity …

Potvrzením této nabídky se otevře přehled Kontaktních jednání, kde je navázán příslušný nákladový okruh (okruhy).


Formulář pro Nákladový okruh

Formulář pro pořízení druhu účetního dokladu otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Číselníky, Nákladový okruh. Otevře se přehled Nákladový okruh.

Nový Nákladový okruh zadáte takto: v panelu nástrojů stisknete tlačítko Nový, otevře se nový formulář pro pořízení Nákladového okruhu.


Na formuláři Nákladového okruhu se zadávají tyto položky:


Číslo

Max. patnáctimístný číselný údaj, který slouží k označení čísla nákladového okruhu.


Název

Max. čtyřicetimístný textový údaj, kde zadáte název nákladového okruhu.

Zadané údaje uložíte stiskem tlačítka OK. Pokud nebudete chtít údaje uložit, stisknete tlačítko Storno.


Stav

Může nabývat hodnot Aktivní, Blokováno, Uzavřeno.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export