Důležité:


Helios Easy:Mzdové složky - distribuční - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled mzdových složek představuje číselník mzdových složek, které jsou distribuovány a nastaveny námi. Přehled se vygeneruje v případě založení prvního ostrého období a společně s ním i přehled Mzdových složek s identifikací z jaké mzdové složky distribuční vznikla konkrétní mzdová složka. Číslo distribuční mzdové složky se uloží do atributu Referenční mzdová složka.

Upozornění Mzdové složky distribuční nelze měnit slouží jako vzorové mzdové složky
Tip Číselník se používá pro porovnání nastavení Mzdových složek s nastavením Mzdových složek - distribučních, zároveň se číselník používá jako vzor při vytváření nové mzdové složky.


Číslo a Název mzdové složky
001 Základní mzda
002 Základní mzda za přesčas
003 Přesčas 25%
004 Přesčas 33%
005 Přesčas 50%
006 Svátek - náhrada
007 Práce ve svátek
008 Svátek tarifem
009 Vyúčtování
010 Záloha na mzdu
011 VZP - pracovník
012 VZP - firma
013 Soc.poj. - pracovník
014 Soc.poj. - firma
015 Vojenská zdr.pojišťovna - pracovník
016 Vojenská zdr.pojišťovna - firma
017 Česká průmyslová - pracovník
018 Česká průmyslová - firma
019 Oborová ZP - pracovník
020 Oborová ZP - firma
021 ZP Škoda - pracovník
022 ZP Škoda - firma
023 ZP MV ČR - pracovník
024 ZP MV ČR - firma
027 Revírní pokladna - pracovník
028 Revírní pokladna - firma
029 ZP METAL-ALIANCE - pracovník
030 ZP METAL-ALIANCE - firma
035 ZP MÉDIA - pracovník
036 ZP MÉDIA - firma
080 Příplatek za svátek
081 Srážka ZP z doplatku do MVZ
082 Mínusové vyúčtování z minulého období
086 Příspěvek na ubytování
087 Příspěvek ŽP částka - zaměstnavatel
088 Příspěvek PF částka - zaměstnavatel
089 Příspěvek PF procento - zaměstnavatel
090 Daň 1
091 Daň 2
092 Daň 3
093 Daň 4
094 Daň 5
095 Daň základní
096 Sleva na dani
097 Roční zúčtování daně
098 Daňový bonus
099 Odborové příspěvky
100 Doplatek do min.mzdy
101 Mateřské dávky - docházka
102 Mateřské dávky
103 Další mateřská dovolená
104 Příspěvek PF nad 3% základu SP
105 Zakonné pojištění zaměstnavatele
106 Náhrada při prac.neschopnosti - odpočet
107 Sleva na sociálním poj. za organizaci
110 Doplatek do zaručené mzdy
160 KPČ - vyúčtování přesčasů (A)
161 KPČ - vyúčtování konec PP (A)
162 KPČ - přesčas 25% do ZM (A)
163 KPČ - náhradní volno neplac.(A)
164 KPČ - vyúčtování přesčasů (B)
165 KPČ - vyúčtování konec PP (B)
166 KPČ - přesčas 25% bez ZM (B)
167 KPČ - náhradní volno plac.(B)
200 Nemocenská - docházka
201 Ošetřovné - docházka
202 Pracovní úraz - docházka
203 Nemocenská
205 Ošetřovné
206 Pracovní úraz
207 Ostatní úraz - docházka
208 Ostatní úraz
210 Dovolená
211 Dovolená - hodiny
213 Nemocenská - náhrada
216 Pracovní úraz - náhrada
218 Ostatní úraz - náhrada
235 Vojenské cvičení
236 Prostoje
241 Volno - placené
242 Volno - studijní
244 Absence
246 Neplacené volno
247 Neplacené volno - ZP hradí zaměstnavatel
248 Neplacené volno za přesčas/svátek
249 Bonus dny
310 Úkolová mzda
325 Podílová mzda
327 Doplatek mzdy
328 Další časová mzda
329 Práce placená průměrem
351 Režijní mzda
430 Procento ze základní mzdy
431 Úprava osobního ohodnocení
432 Osobní ohodnocení
434 Zastupování
442 Ztížené pracovní podmínky
450 Příplatek za sobotu
451 Příplatek za vedení
452 Příplatek za noční
453 Pohotovost
454 Příplatek za odpolední
455 Příplatek za neděli
519 Nevybraná dovolená
520 Přečerpaná dovolená
521 Přečerpaná dovolená
531 Náhrada při ZVS
549 Doplatek vojenského cvičení
570 Bolestné
575 Náhrada za ztrátu výdělku
611 Prémie THP
621 Prémie dělníků
624 Odměny společníků
651 Prémie
658 Pololetní odměny
659 Roční odměny
681 Jubilea - pracovní výročí
682 Jubilea - životní výročí 50 let
690 Odstupné (částka1)
691 Odstupné (výpočet1)
700 Dohoda o provedení práce
701 Dohoda o pracovní činnosti
730 Auto do daně
791 Cestovné do limitu
792 Cestovné nad limit
881 Vyr.příspěvek v těhotenství
900 Oprava ZP
901 Oprava SP
906 Úprava slevy na dani
907 Úprava daňového bonusu
908 Úprava daně - minulý rok
909 Úprava daně
910 Oprava srážkové daně
911 Nápravné opatření
912 Nepřednostní srážka
913 Přednostní srážka
914 Dlužné výživné
915 Bežné výživné
916 Nájemné
920 Srážky ZP 9%
921 Srážky ZP 9% - odpocet z daň.základu
925 Pohledávky podniku
931 Půjčky
932 Spoření - koruny
933 Spoření - procenta
943 Životní pojištení - srážka zaměstnavatel
944 Životní pojištení - srážka zaměstnanec
945 Penzijní fond - srážka zaměstnavatel
946 Penzijní fond - srážka zaměstnanec
947 Stavební spoření
952 Stravenky
955 Síťová jízdenka
958 Jiné srážky
982 Mimořádná záloha
983 Úprava odboru


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export