Helios Easy:Monitor - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Volba hlavní nabídky Možnosti, Monitor slouží k monitorování přihlášených uživatelů a prováděných akcí na SQL Serveru. Monitor zobrazuje aktuální informace o uživatelích nejenom systému Helios Easy , ale i jiných aplikací běžících na daném SQL Serveru. V  Monitoru vidíte údaje typu uživatelské jméno na SQL Serveru, přihlašovací jméno uživatele do sítě WINDOWS NT, čas přihlášení, otevřená databáze, spuštěný program apod.

Funkce Monitor je určena především pro administrátory SQL Serveru na kterém je systém Helios Easy spuštěn. Umožní správci dohledat informace o případných neukončených transakcích, které mohou způsobit blokování dat a některých funkcí systému Helios Easy (např. realizace dokladů).


Monitor – Přihlášení uživatelé


Ovládání a nastavení Monitoru

Monitoru neprovádíte žádné zásahy, slouží pouze ke zjištění aktuálního stavu SQL Serveru. V nástrojové liště okna jsou tlačítka, kterými lze ovlivnit občerstvení zobrazených údajů.

  • Občerstvit - tlačítkem aktualizujete údaje zobrazované v monitoru. Aktualizace se provede ihned po stisknutí tlačítka. Občerstvit údaje ručně tímto tlačítkem můžete kdykoliv i opakovaně.
  • Automaticky - přepínací tlačítko zapíná a vypíná automatickou aktualizaci informací v Monitoru. Jedním stiskem funkci zapnete (políčko na tlačítku je zaškrtlé) druhým stiskem vypnete (políčko je prázdné). Vedle tlačítka je stupnice s jezdcem, kterým nastavujete interval automatického občerstvení (od 1 sekundy až do 1 minuty).

Monitor je rozdělen do dvou záložek, Přihlášení uživatelé a Zámky.

Přihlášení uživatelé

Na záložce uživatelů jsou zobrazeny informace o všech uživatelích, aktuálně připojených na SQL server a programech, které používají.

  • Login name – přihlašovací jméno uživatele na SQL Serveru
  • NT login name – jméno připojeného uživatele, kterým je aktuálně přihlášen do sítě Windows NT.
  • Počítač – název uživatelova počítače, uvedený v operačním systému tohoto počítače.
  • Login time – datum a čas přihlášení uživatele do SQL Serveru.
  • Program name – systémové jméno programu, který používá data uložená na SQL Serveru.
  • Database – používaná databáze.
  • spid – systémové číslo připojení, které automaticky přiřazuje SQL Server.
  • tran – počet právě spuštěných transakcí (skupin SQL příkazů), které blokují tabulky databáze.


Upozornění Pokud ve sloupci tran u některého z uživatelů zůstává delší dobu (hodiny, dny) číslo různé od nuly, patrně některá transakce neskončila korektně. K odstranění problému většinou stačí odhlášení a opětovné přihlášení tohoto uživatele.

Zámky

Záložka detailně zobrazuje zamčené objekty databází, podle jednotlivých uživatelů. Slouží k dohledání a odstranění problémů, souvisejících s provozem SQL Serveru. Je určena správcům systému s odbornými znalostmi problematiky SQL Serveru.


Tip Systémové údaje, zobrazené v monitoru, jsou převzaty přímo z MSSQL Serveru. Popis a význam informací najdete na stránkách společnosti Microsoft.

Monitoring with SQL Server Enterprise Manager


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export