Důležité:


Helios Easy:Limity technických zhodnocení - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Číselník limitů technického zhodnocení používáte pro nastavení hodnoty technického zhodnocení na kartách majetku.

Formulář zadání limitu technického zhodnocení:

Limit technického zhodnocení

Obsah

Od zdaňovacího období

Počátek zdaňovacího období, od kterého daný limit platí.

Limit

Částka limitu.

Typ majetku

Pokud nevyplníte, nastavíte jeden limit technického zhodnocení pro všechny karty majetku. Pokud na formuláři vyplníte typ majetku, hodnota limitu platí pro zvolený typ.

Daňové pohyby

DP Způsob limitu

Způsob vyhodnocení limitu

  • Za období - limit/překročení limitu se vyhodnocuje souhrnně za celé zdaňovací období
  • Jednotlivě - umožňuje vyhodnotit limit i jednotlivě.

Účetní pohyby

ÚP Způsob limitu

Způsob vyhodnocení limitu

  • Za období - limit/překročení limitu se vyhodnocuje souhrnně za celé zdaňovací období
  • Jednotlivě - umožňuje vyhodnotit limit i jednotlivě.
Tip Zákonem č. 545/2005 Sb. je počínaje rokem 2006 vymezeno technické zhodnocení nehmotného majetku přímo v § 32a odst. 6 ZDP. Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč (na rozdíl od vymezení technického zhodnocení u hmotného majetku v § 33 ZDP není u technického zhodnocení nehmotného majetku stanoveno, že částka 40 000 Kč představuje souhrn technických zhodnocení za celé zdaňovací období).

Pokud používáte 3. pohyby, lze i pro ně nastavit způsob limitu.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export