Důležité:


Helios Easy:Legislativa - detail - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Na záložce 2 - Legislativa - Detail je přehled jednotlivých detailů (např. paragrafů, odstavců atd.) jednotlivých legislativních podkladů. Údaje se importují společně s hlavičkami jednotlivých legislativních podkladů.

Formulář Legislativa, záložka 2 - Legislativa - detail

Formulář Legislativa, záložka 2 - Legislativa - detail


Většinou budou legislativní podklady dodávány ze strany dodavatele systému Helios Easy.

Nový řádek zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Legislativa - detail.

Formulář Legislativa - detail

Formulář Legislativa - detail


Zadávají se údaje:

  • Označení
  • Název 1
  • Název 2
  • Text 1


Upozornění Tento formulář se také zobrazí stiskem tlačítka Legislativa nebo kombinace kláves <Ctrl><L> v otevřeném formuláři Odstavec.

Pro přehled Legislativa - detail nejsou specifické žádné akce místního menu.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export