Helios Easy:Kurzovní lístek - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Nabídka kurzovní lístek umožňuje zadat libovolný počet zahraničních měnových jednotek a jejich kurzových hodnot pro přepočet. Pomocí kurzovního lístku můžete provádět přepočet pro měny Evropské měnové unie prostřednictvím společné měny EURO zemí EMU. Kurzovní lístek zadáváte stisknutím volby Číselníky, Kurzovní lístek. Otevře se přehled kurzovních lístků. V tomto přehledu vybíráte činnosti z místní nabídky. Jednotlivé nabídky jsou popsány v kapitole Volby místní nabídky.

Nový

Klepnutím na tlačítko Nový otevřete formulář pro zadání kurzovního lístku.

Zadání nového kurzovního lístku

Kurzovni listek - Ciselniky1.jpg


[1]Měna

Číslo

Zadáváte číslo kurzovního lístku, podle kterého lze vyhledávat a třídit v přehledu kurzovních lístků.


Měna

Kód dané cizí nebo hlavní účetní měny ( např. DEM, USD, EUR ). Tato měna musí existovat v přehledu Kódu měn. Klepnutím na pole u údaje měna se otevře nabídka již zadaných měn a můžete vybrat konkrétní měnu. Pokud není měna v nabídce, musíte ji zadat do číselníku kódu měn (viz kapitola Kódy měn) a potom ji můžete použít v kurzovním lístku. Jestliže je u vybrané měny zadaný přepočítací kurz EUR, objeví se v kurzovním lístku na řádku kurz údaj EUR-cizí měna.


Množství Kurz

Množství, které se používá v kurzovním lístku – kurzy devizového trhu ČNB. (Jedná se o množství – počet jednotek cizí měny, ke které se vztahuje kurz devizového trhu.)


Datum

Datum, od kterého zadaný kurzovní lístek platí. Zadáváte přímo z klávesnice nebo pomocí tlačítka Kalendář.


[2]Kurz

Kurz

Pokud jde o přepočet mezi hlavní účetní měnou (Kč) a zemí, která není v EMU, zadáváte směnný kurz hlavní účetní měny na příslušnou měnu – Kurz CZK - CM. Při přepočtu hlavní účetní měny (Kč) na měnu EMU, zadáváte vždy kurs EUR k hlavní účetní měně (Kč) - Kurz EUR – CZK.


Kurz EUR

Toto pole je přístupné pouze v případě přepočtu hlavní účetní měny (Kč) na měnu EMU, zde se vám zde nabídne vždy pevný směnný kurz měny EMU k EUR. Tento směnný kurz je zadán v přehledu Číselník kódů cizích měn a lze jej v případě potřeby na tomto formuláři editovat.


Celní kurz

Do tohoto pole zadáváte údaj, který je stanoven v Celním sazebníku. Hodnotu údaje můžete vepsat z klávesnice nebo použít funkci Import v místní nabídce. Hodnota zadaná v tomto poli se používá v modulu Celní případy pro výpočet hodnot na celní deklaraci.


Kurz předběžný

Pro účely přepočtu příjmů či výdajů v budoucnosti lze zadat kurzovní lístek s datem v budoucnosti a vyplnit tento předběžný kurz. Využívá jej modul Řízení peněžních toků k predikci hodnot.


[3]Popis

Text

Do tohoto pole lze vložit jakýkoli upřesňující text.


Zadaný kursovní lístek uložíte klepnutím na tlačítko OK. V přehledu kurzovních lístků lze opravovat, vyhledávat, rušit, tisknout způsobem, který je popsán ve společné kapitole.


Akce místní nabídky v přehledu Kurzovní lístek

Doplnění kurzů EMU

V číselníku Kódů cizích měn vyplníte směnný kurz měny na EUR. V přehledu Kurzovní lístek zadáte kurzovní lístek s přepočtem kurzu EUR – CZK a lístek uložíte. Kliknutím na pravé tlačítko myši máte v místní nabídce přístupnou volbu Doplnění kurzů EMU. Potvrzením této funkce systém vygeneruje přepočty všech měn EMU, které mají vyplněný směnný kurz na EUR, k zadanému kurzovnímu lístku. Tyto hodnoty můžete použít ve všech modulech, kde pracujete s cizí měnou.


Import

Tato nabídka umožňuje vytvářet kurzovní lístek v Helios Easy importem ze souboru nebo z internetu. Potvrzením funkce Import otevřete nabídku, která má dvě části:

 • Definice předpisů
 • Import


Import

Volba Importu umožňuje tvorbu kurzovního lístku ze souboru již existujícího nebo přenosem z Internetu. Výběr nastavujete pomocí zaškrtávátka v obrazovce Importu.

Import kurzovního lístku

Kurzovni listek - Ciselniky3.jpg


 • Import ze souboru

Bude probíhat import z již existujícího souboru uloženého na určené cestě. Ze souboru se naimportují jen kurzy pro měny zadané v číselníku kódů měn.


 • Import z Internetu

Bude probíhat import z internetu a proběhne současně uložení staženého souboru do adresáře Dokumenty uživatele, který lístek z internetu stahuje. Ze souboru se naimportují jen kurzy pro měny zadané v číselníku kódů měn.

Pokud nechcete soubor automaticky ukládat, změňte v globálni konstantách nastavení atributu Po naimportovaní smazat soubor kurzovního lístku z disku z adreáře dokumenty.


V dalším řádku určujete o jaký typ importu se jedná, ze seznamu vybíráte:

 • ČNB + Celní kurzy CZ
 • Celní kurzy CZ
 • ČNB Import

Podle toho, které z těchto polí bude zaškrtnuto (Import a Typ importu), budou přístupná či nepřístupná další pole importu.

 • Datum kurzovního lístku - zadáváte datum, ze kdy má být kurzovní lístek importován. Pomocí tlačítka Kalendar.jpg si můžete zobrazit kalendář a den přenést. Pokud na vybraný den neexistuje kurzovní lístek, budete systémem upozorněni.
Dotaz nebo informativní hláška Kurzovní lístek ke dni XY nebyl nalezen. Importovat kurzovní lístek ke dni YY ?

Pokud odpovíte Ano, bude importován lístek pro den YY, pokud odpovíte ne, budete upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Kurzovní lístek pro zadaný den není definován.
 • Jméno souboru ze kterého se bude importovat (v případě importu ze souboru)- v tomto poli můžete otevřít adresáře, které jsou na stanici k dispozici a vyhledáním již uloženého souboru nastavit cestu pro import souboru.
 • Jméno souboru pro download (v případě importu z internetu)- v tomto poli můžete otevřít adresáře, které jsou na stanici k dispozici a nastavit cestu, kam se má importovat soubor.
 • URL pro download - toto pole je přístupné při importu z internetu. Adresa se doplní automaticky podle nastavení definice předpisů. V případě importu ČNB se adresa mění i v závislosti na nastaveném datumu kurzovního lístku.


Definice předpisů

Zde jsou definice předpisů pro import kurzovních lístků z Internetu. Nabízejí se definice pro kurzovní lístek České národní banky, kurzovní lístek pro celní kurz, kurzovní lístek Evropské centrální banky a kurzovní lístek Národní banky Slovensko (pro historické kurzy SKK). Tyto definice se vytvoří při instalaci systému.

Definice jsou pevně vázány na ISO kód měny.

Upozornění V případě, že je v databázi Helios Easy používán chybný kód měny (neodpovídající ISO kódu), nelze kurzovní lístky importovat.

Definice předpisů pro import:

 • Celní kurzy CZ
 • Celní kurzy SK
 • ČNB import
 • ECB import
 • NBS import


Rozkopírování

Akce slouží k rozkopírování kurzů do dalších datzabází v instalaci Helios Easy.


Nastavit pro EU-DPH

Touto akcí označíte kurz z kurzovního lístku, který je určen pro přepočet účetních dokladů z cizí měny na hlavní měnu pro účely přiznání DPH. Je možno označit kurzy jako:

 • denní - při této volbě je každý další stažený kurzovní lístek označen automaticky jako denní
 • pevný


Zrušit nastavení pro EU-DPH

Touto akcí kurzy pro DPH odznačíte.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export