Helios Easy:Kontakty - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

V různých částech systému Helios Easy můžete zadávat různé druhy kontaktů. V přehledu Organizace zadáváte kontakty k vybrané organizaci (viz kap. Organizace Záložka 4 – Kontakty). V přehledu Číselník kontaktních osob zadáváte kontakty ke kontaktním osobám (viz kap. Kontaktní osoby). A mezi organizací a kontaktní osobou vytváříte vazby tzv. Vztah organizace a kontaktní osoby a k tomuto vztahu zadáváte kontakty také (viz kap. Kontaktní osoby). Výsledkem je, že zvlášť vidíte kontakty k organizaci (na záložce Kontakty), zvlášť vidíte kontakty u kontaktní osoby (na záložce Základní údaje o kontaktní osobě) a zvlášť vidíte kontakty u Vztahu organizace a kontaktní osoby (na záložce Vztah organizace a kontaktní osoby).

Aby bylo možné vyhodnocovat všechny kontakty bez ohledu na to, na jaký záznam jsou navázány, vznikl samostatný přehled Kontakty. Tento přehled se ve stromové struktuře přehledů nachází pod nabídkou Číselníky.

Přehled Kontakty má místní nabídku funkcí. V této kapitole uvedeme pouze ty, které jsou specifické pro tento přehled. Ostatní volby jsou popsány v kap. Volby místní nabídky.


Oprava

Touto volbou prohlížíte nebo opravuje již vytvořené kontakty.


Nový

Volbou Nový pořídíte do přehledu nový kontakt.

Upozornění Kontakt pořízený v přehledu Kontakty nemá vazbu na žádnou organizaci ani na žádnou kontaktní osobu. Nicméně je možné tuto vazbu zde vytvořit.

Po potvrzení volby se otevře formulář kontaktu.

Kontakt formular.jpg


Záložka 1 - Kontakt

[1] Kontakt

Druh spojení

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem druhů spojení. Většina typů je pouze informativních. Některé jsou zapojeny do funcionalit systému.

 • Telefon - mobilní
 • Telefon - pevná linka
 • E-mail
 • WWW stránky
 • Hromadně pro e-mail
 • Fax
 • Telex
 • Operátor (pager)
 • SMS
 • ICQ
 • Adresa IP
 • Skype
 • Windows Live Messenger
 • Login Id
 • Datová schránka
 • Nespecifikováno


Druh kontaktu

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem druhů kontaktů.

 • Do zaměstnání
 • Domů


Spojení

Telefonní číslo, Faxové číslo, E-mailová adresa atd., tedy již konkrétní spojení. U druhu spojení E-mail, Fax a Hromadně pro e-mail je možno zadat více adres, které se oddělují čárkou nebo středníkem. Název pole závisí na výběru Druhu spojení.


Spojení2

Druhé telefonní, faxové číslo, E-mailová adresa atd. Alternativní informace k hlavnímu kontaktu


Popis

Libovolný, informativní popis kontaktu.


V přehledu kontaktů je akce Vyhledávání datových schránek. Zde je podle parametrů možné vyhledávat datové schránky a ukládat je do kontaktů či přiřazovat k organizacím. Pro vyhledávání je nutné přihlášení k ISDS.

[2] Přiřazení kontaktu

Možnost přiřazení nebo vytvoření vztahu přímo v editaci kontaktu. Zadávaný kontakt je možno nastavit k jednomu ze čtyř subjektů:

 1. Zaměstnanec
 2. Kontaktní osoba
 3. Organizace
 4. Vztah kontaktní osoby k organizaci

Pokud je zadán subjekt 4. pak se automaticky doplní údaje 2. a 3.
Pokud je zadán subjekt 2. a 3. pak se automaticky doplní údaj 4.
v případě že vztah neexistuje, bude automaticky vytvořen po uložení kontaktu.

Pro větší přehlednost se druh přiřazených kontaktů graficky zobrazuje vpravo, vedle tohoto editoru, ve formě stromu. Přiřazený druh kontaktu je zobrazen tučně.


Záložka 2 - Dodatky

[1] Šifrovací certifikát kontaktu

Zde můžete k danému kontaktu přiřadit šifrovací certifikát výběrem z úložiště. Bližší informace naleznete v popisu k Podepisování a šifrování PDF.


Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete.


Internet

Tato volba vám otevře WWW stránku těch kontaktů, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu WWW stránky (a samozřejmě existující adresu stránky). U ostatních druhů spojení je tato volba neaktivní. WWW stránku vybraného kontaktu otevřete tak, že se kurzorovým řádkem na kontakt nastavíte a z místní nabídky vyberete volbu Internet.


Napsat dopis

Tato volba vám otevře automaticky okno nové E-mailové zprávy s již vyplněnou adresou, která je vyplněná u kontaktu v poli Adresa elektronické pošty. Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu E-mail. Novou E-mailovou zprávu otevřete tak, že se kurzorovým řádkem na kontakt (obsahující E-mailovou adresu) nastavíte a z místní nabídky vyberete volbu Napsat dopis.


Poslat SMS

Volba slouží k posílání krátkých textových zpráv na mobilní telefon. Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu SMS - do této kolonky se zapíše emailová adresa ve tvaru umožňujícím poslat SMS zprávu. SMS zprávu vytvoříte tak, že se nejprve nastavíte kurzorovým řádkem na kontakt s vyplněným polem SMS a vyberete z místní nabídky volbu Poslat SMS. Poté vám program otevře novou e-mailovou zprávu s již vyplněnou adresou pro odeslání zprávy.

Funkce Internet, Napsat dopis a Poslat SMS využívají ostatní aplikace prostředí Windows. Např. Modem, Microsoft Outlook, Internet Explorer a další. Uvedené funkce tedy tyto aplikace v žádném případě nenahrazují. Pouze zvyšují uživatelský komfort.

Přednastavit

Potvrzením této volby přednastavíte kontakt, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem, jako hlavní. Tohoto přednastavení pak využijete např. v okamžiku, kdy vystavíte fakturu, zobrazíte si Print Preview a budete chtít provést např. odeslání formuláře faktury E-mailem. Program vám v tomto případě nabídne tu E-mailovou adresu, kterou máte u dané organizace přednastavenou. Z funkce vyplývá, že volba má význam pouze u těch kontaktů, které jsou navázané na organizaci. Tedy volbu můžete použít u kontaktů již vytvořených v přehledu Organizace. Pokud vytvoříte kontakt přímo v přehledu Kontakty, postrádá tato volba svůj význam.

Přednastavit lze i kontakt přiřazený vztahu kontaktní osoby k organizaci. Kontakt přiřazený tomuto vztahu se použije v případě, že není nalezen přednastavený kontakt přímo na organizaci.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export