Helios Easy:Instalace SQL Native Client - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


SQL Native Client

Systémy Helios používají pro připojení k MSSQL technologii SQL Native Client (standardní součást instalace MSSQL Server).
Pro uživatele to znamená, že musí mít každá stanice odpovídající verzi Native Client nainstalovanou, jinak Helios Easy nespustí.

Instalační soubory

Pro každou verzi SQLNCLi existují minimálně 2 různé instalační balíčky, podle bitové verze Windows.

 • Všechny balíčky se dají stáhnout z webu:
SQLNCLi 2008R2
sqlncli_x64_2008R2.msi (7,9 MB) - balíček pro architekturu 64bit
sqlncli_x86_2008R2.msi (4,6 MB) - balíček pro architekturu 32bit
SQLNCLi 2012
sqlncli_x64_2012.msi  (4,9 MB) - balíček pro architekturu 64bit
sqlncli_x86_2012.msi   (3 MB) - balíček pro architekturu 32bit
Upozornění SQLNCLi 2012 je nadále používán i pro připojení k novějším verzím SQL (tj. MSSQL 2014, MSSQL 2016).
 • Preferované balíčky sqlncli 2012 se stahují v rámci udpate z webu. Jsou uloženy v adresáři aplikace na disku, v podadresáři System. Obvykle tedy v cestě:
C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios\System\sqlncli_x64_2012.msi
C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios\System\sqlncli_x86_2012.msi
Tip Pokud je Váš systém Helios nainstalován z CD, jsou všechny balíčky rovněž součástí instalace.

Podmínky instalace

 • Podporovaná verze SQL Native Client je 2008R2 a 2012, pouze 32-bit a to i v 64 bitovém prostředí. Další verze Native Client na stejném PC nevadí, ale program je nebude schopen použít.
 • Operační systém, na který se instaluje, musí být pravidelně updatován (především komponenty .NET Framework a Windows Installer).
 • Pro vlastní instalaci SQL Native Client jsou potřebná lokální administrátorská práva, běžný uživatel instalaci neprovede.
Tip Komponentu lze instalovat individuálně na každé stanici nebo využít funkcionality hromadného vzdáleného rozinstalování (Zásady Skupiny - Group Policy).
Tip Instalace Native Client pro provoz Helios Easy v terminálovém režimu se provádí pouze jednou. Knihovny jsou společné pro všechny profily vzdálených uživatelů.

Postup instalace

Následující obrazovky ukazují průběh instalace a nezbytná nastavení.

Tip Pokud v průběhu instalace dojde k potížím, kontaktujte hotline Helios Easy.
 • Úvodní obrazovka, pokračujte tlačítkem Next.
Úvodní obrazovka


 • Vyberte akceptaci licenčních podmínek a pokračujte.
Licenční podmínky


 • Zadejte libovolné registrační údaje, např. jméno uživatele a název firmy.
Registrace


 • Ponechte výchozí nastavení, tedy pouze výběr Client Components a pokračujte.
Výběr komponent


 • Potvrďte provedení instalace.
Potvrzení instalace


 • Potvrďte dokončení instalace.
Dokončení instalace

Kontrola provedené instalace

Po instalaci je vhodné provést kontrolu nainstalovaných komponent. Jedna z možností je ověření spuštěním Helios Easy. Druhá možnost je přímo ve Windows. Stiskněte Start - Nastavení - Ovládací panely - Nástroje pro správu - Zdroje dat ODBC (32-bitové). V okně vyberte záložku Ovladače. Zde nalistujte ovladače SQL Native Client.

 • Ve sloupci Verze by mělo být uvedena verze 2009.xxx nebo 2011.xxx.
Kontrola instalace


Pokud instalace všech komponent proběhla úspěšně, proveďte nyní první spuštění systému Helios Easy (viz kap. První spuštění systému Helios Easy )

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export