Helios Easy:Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahInstalace plné verze MS SQL Server

Pro úspěšný provoz systému Helios Easy je třeba mít zprovozněnu podporovanou verzi MSSQL Serveru. Při instalaci se řiďte pokyny uvedenými v dokumentaci k SQL Serveru a volbami průvodce instalací.

Tip Doporučujeme používat minimálně verzi SQL Serveru MSSQL2014 a vyšší.
Upozornění MSSQL 2012 nelze již provozovat na operačních systémech Windows XP a Windows 2003. Více informací k HW a SW požadavkům MSSQL 2012 najdete přímo na stránkách Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012
Upozornění Pro korektní funkčnost systému Helios Easy doporučujeme používat totožné třídění (collation) pro vlastní SQL Server a všechny databáze systému. V případě nastavení rozdílných třídění nemůžeme vyloučit výskyt případného konfliktu třídění, který bychom mohli řešit jen v některé z následujících verzí nebo aplikací patche.

Výchozí/doporučené třídění SQL pro Helios Easy je Czech_CI_AS. Tato zkratka říká, že:

  • je použita Česká znaková sada (kódová stránka Windows 1250)
  • je nastaven parametr Case Insensitive - SQL v dotazech nerozlišuje malá a VELKÁ písmena
  • je nastaven parametr Accent Sensitive - SQL v dotazech rozlišuje diakritická znaménka


Následující obrázek ukazuje jak nastavit toto třídění na podporovaných verzích MS SQL Serveru.


Konfigurace SQL Serveru verze 2012/2014/2016

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly5.gif


Upozornění Parametr Sort Order musíte vždy nastavit na hodnotu Case-insensitive (pole Case-Sensitive ponechat prázdné), jinak systém Helios Easy nebude fungovat.

Instalace MS SQL EXPRESS

Instalaci MSSQL Server EXPRESS lze provést ze dvou zdrojů. Obě varianty mají stejnou funkcionalitu, záleží spíše na potřebách a rozhodnutí, kterou variantu instalace preferujete.

  • K dispozici je naskriptovaná instalace s průvodcem v češtině, která je již nastavená pro potřeby produktu.
Připravená instalace MSSQL je jednou ze součástí instalačního balíčku HELIOS Easy TRIAL.
  • Kromě tohoto balíčku lze použít standardní instalaci MSSQL Express volně dostupnou na stránkách firmy Microsoft, ale také jakoukoliv vyšší edici MSSQL, kterou vlastníte.
  • Při instalaci běžné verze MSSQL je třeba dodržet nastavení SQL uvedená na této stránce.
MSSQL 2014 Express Microsoft (304MB - 1,4GB) - verze MSSQL 2014 Express standard Microsoft (různé balíčky a bitové verze)

Stáhněte balíček a spusťte jej. Průvodce instalací je standardně v angličtině a všechny parametry je třeba nastavit ručně.

Tip Tato varianta instalace je určena spíše zkušeným administrátorům.


Konfigurace SQL Serveru pro síťový provoz

Po instalaci SQL Serveru zkontrolujte správné nastavení služeb a síťových knihoven.

Na serveru ve Windows zvolte Hledat, napište SQL Server Configuration Manager a potvrďte. Windows dohledají a nabídnou aplikaci konfigurace SQL Serveru ke spuštění.


SQL Server – Služby
Zkontrolujte a případně spusťte služby SQL Server a SQL Server Browser.

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly7.jpg


SQL Server – Protokoly
Ve složkách SQL Native Client Configuration a SQL Server Network Configuration zkontrolujte a povolte síťové protokoly Shared Memory, TCP/IP, případně Named Pipes.

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly8.jpg
Upozornění Veškeré změny nastavení síťových knihoven se projeví až po restartování SQL Serveru.


Windows Server – Nastavení služeb SQL do výjimek v Bráně Windows Firewall
Služby SQL Server a SQL Server Browser musí být na serveru zadány do výjimek Brány Windows Firewall, jinak nebude možné se připojit ze síťových stanic. Windows nové generace (Windows Vista a vyšší) mají Firewall s rozšířeným nastavením - u programů je třeba určit ve kterých profilech se mají výjimky uplatnit (doménová síť, privátní síť, veřejná síť).

Windows firewall.gif

Soubory služeb se obvykle nacházejí zde (implicitní hodnoty MS, je třeba ověřit aktuální stav na dané instalaci):

SQL Server Browser

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

SQL Server 2012

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2014

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2016

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe


Tip Vyčerpávající informace k nastavení služby Firewall pro MSSQL Server najdete na webu firmy Microsoft: Configuring the Windows Firewall to Allow SQL Server Access
Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export