Důležité:


Helios Easy:Funkce @OD - Odkaz - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Funkce @OD - Odkaz slouží k jednoduchým matematickým operacím (+, -, *, /), je možno se odkazovat na hodnoty v jiných buňkách vlastního dokumentu. Tyto hodnoty musí být číselné. Pokud se zadávají přímo čísla, jako oddělovač desetinných míst musí být tečka.


Upozornění Funkci @OD - Odkaz nelze použít v textové části Dokumentu ani Odstavce, lze ji použít pouze v tabulkové části.


Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@ODN Odkaz - číslo nezaokrouhlené @ODN (<VYRAZ>) Odkaz na hodnoty v jiných buňkách tabulek vlastního dokumentu a provádění základních aritmetických operací - nezaokrouhlené hodnoty
<VYRAZ> aritmetická operace s odkazy @( Číslo sloupce, Číslo řádku)
@ODZ Odkaz - číslo zaokrouhlené @ODZ (<VYRAZ>) Odkaz na hodnoty v jiných buňkách tabulek vlastního dokumentu a provádění základních aritmetických operací - zaokrouhlené hodnoty
<VYRAZ> aritmetická operace s odkazy @( Číslo sloupce, Číslo řádku)


Parametry funkce @OD - Odkaz

Parametr výrazu Popis
Číslo sloupce Číslo sloupce v daném odstavci vlastního dokumentu.
Číslo řádku Číslo řádku v daném odstavci vlastního dokumentu.


Příklady funkce @OD - Odkaz

Příklad Poznámka
@ODN (@(3,4) + @(6,7)) Součet hodnot sloupec 3, řádek 4 plus sloupec 6, řádek 7
@ODZ (@(3,4) * 6.23) Součet hodnot sloupec 3, řádek 4 krát číslo 6,23 - zaokrouhleno na celé číslo.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export