Důležité:


Helios Easy:Druhy pracovních poměrů - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Volbou Mzdy / Konstanty a číselníky / Druhy pracovních poměrů otevřete přehled předdefinovaných druhů pracovních poměrů. Při prvním otevření je tento přehled prázdný. V tomto číselníku lze vytvořit šablony jednotlivých pracovních poměrů, které můžete využívat při zadávání mzdových údajů nových zaměstnanců.


Stiskem tlačítka Nový se otevře prázdný formulář Druhy pracovních poměrů. Formulář se skládá ze tří záložek:

Druhy pracovnich pomeru - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


Záložka 1 - Zařazení pracovníka

Vyplňujete Kód a Název druhu pracovního poměru (jedná se pouze o Vaše označení druhu pracovního poměru, které se nikde netiskne ani nezobrazuje). Ostatní údaje si můžete přednastavit dle Vašich potřeb. Hodnoty se budou následně přenášet do Mzdových údajů na záložku Pracovní poměr, Zařazení a Dovolená (zde naleznete i podrobný popis jednotlivých položek).


Záložka 2 - Daně a pojištění

Údaje, které si na této záložce předvyplníte, se budou přenášet do Mzdových údajů zaměstnance na záložku Odvody (zde naleznete i podrobný popis jednotlivých položek).


Záložka 3 - Paušální MS

Na záložce Paušální MS si můžete připojit k danému druhu pracovního poměru mzdové složky, které se budou zaměstnancům přenášet do Mzdových údajů na záložku Paušály, Děti. Stisknete tlačítko Nový, vyberete požadovanou mzdovou složku a tlačítkem Přenos ji přenesete k danému druhu pracovního poměru.


V číselníku Druhy pracovních poměrů si můžete například vytvořit šablonu pro dohodu o provedení práce. V tomto případě si na šabloně nastavíte, zda se z daného pracovního poměru odvádí sociální a zdravotní pojištění, typ daně, nárok na dovolenou, zkušební lhůtu, ale také např. mzdové složky zadávané do Paušálů a srážek, apod. Poté stačí na vybrat Druh PP ve Mzdových údajích z číselníku Druhy pracovních poměrů a mzdová karta se předvyplní dle Vašich požadavků.


Upozornění Přenosem druhu PP přes číselník se nepřenášejí veškeré mzdové údaje, jelikož se mohou pro jednotlivé zaměstnance lišit. Například musíte k danému zaměstnanci doplnit zdravotní pojišťovnu či údaje k přeneseným mzdovým složkám v Paušálech a srážkách.


Upozornění Přenos údajů vzoru druhu PP do editoru mzdových údajů je povolen pouze v případě, že je vybrané období aktuální nebo běžné a zároveň:
  • Vznik PP spadá do vybraného období nebo je vyšší
  • Datum fúze spadá do vybraného období nebo je vyšší
  • Jedná se o první ostré období a vznik PP spadá před první ostré období''


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export