Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Druhy dokladů pohybu zboží - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Číselník Druhy dokladů pohybu zboží slouží k nadefinování jednotlivých druhů dokladů pro práci se skladovými kartami.

Definujete číselné řady dokladů, které:

 • mění Množství i Množství k dispozici na skladě - druhy pohybu Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje, Výdej v evid. ceně
 • nemění Množství ani Množství k dispozici na skladě - druhy pohybu Faktura přijatá, Dobropis přijatý, Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Došlá objednávka, Vydaná objednávka, Nabídka

Správným nastavením číselných řad dokladů docílíte požadovaného vyhodnocení. Typové řady by měly odpovídat druhům pohybů, které se odehrávají i fyzicky. To znamená například pokud je část vašich výdejů do spotřeby a chcete znát jejich objem, nadefinujete si řadu dokladů Výdej do spotřeby. Jednoduchou rekapitulací za tento typ dokladů požadovaný údaj zjistíte.

Z hlediska vyhodnocení je dobré nastavit pro každý typ pohybového dokladu "opravný doklad", aby následná rekapitulace byla co nejpřesnější.

Pokud jste již typ dokladu použili, lze opravit pouze jeho název.

Upozornění Nastavení typových řad dokladů věnujte velkou pozornost ještě před začátkem práce v systému Helios Easy. Druhy dokladů, které již byly v systému použity, nelze smazat!

Práce s přehledem

V přehledu můžete použít všechny "společné" funkce místní nabídky. Záznamy lze opravovat, rušit, tisknout seznam apod.

Oprava…

Můžete opravovat libovolný údaj v případě, že Druh dokladu pohybu ještě nebyl v systému použit. To znamená, že v dané číselné řadě (Řada dokladu) ještě neexistuje žádný konkrétní doklad.

Jestliže už konkrétní doklad existuje, můžete pouze opravit údaje Název, Tiskový formulář a Návazný doklad (faktura, výdejka .... dle druhu dokladu). Při pokusu o opravu jiných údajů systém vypíše hlášení

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do formuláře. Zpět do přehledu se dostanete potvrzením tlačítka Storno na formuláři Druh dokladu pohybu.

Zrušit

Vymazat Druh dokladu pohybu z přehledu můžete za stejných podmínek jako při opravě záznamu.

Dáte-li pokyn ke zrušení záznamu, systém vypíše hlášení

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?

Tlačítkem Ne nebo Storno přerušíte akci.

Po potvrzení tlačítkem Ano dáte pokyn ke zrušení. Systém ještě provede kontrolu, zda je již Druh dokladu pohybu použit v systému (existují k němu konkrétní doklady). Pokud ano, systém vypíše hlášení

Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do přehledu.

Formulář

Nový Druh dokladu pohybu můžete zadat dvěma způsoby:

 • Volbou místní nabídky Nový v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží. Vybíráte tedy z hlavní nabídky systému Helios Easy - Oběh zboží, Zboží a služby, Druhy dokladů pohybu zboží, Nový…
 • Přímo v přehledu dokladů (Příjemky, Objednávky, Faktury apod.) v okamžiku, kdy vybíráte, jaký nový doklad chcete pořídit. Např. tedy vybíráte z hlavní nabídky systému Helios Easy - Oběh zboží, Příjemky, Nový…. Otevře se číselník Druhy dokladů pohybu zboží a v něm vyberete z místní nabídky opět volbu Nový…, tentokrát ale druh dokladu pohybu.

Po potvrzení nabídky se vám otevře formulář pro zadání nového druhu dokladu pohybu.

Formulář obsahuje záložky:

 • 1-Typové řady pohybových dokladů
 • 2-Definované OK nového dokladu
 • 3-Přednabízení
 • 4-Návazné doklady

Záložka 1-Typové řady pohybových dokladů

Řada dokladu

Třímístné číselné rozlišení jednotlivých druhů dokladů. V rámci jednoho typu dokladu (např. příjem) se toto třímístné označení nemůže opakovat. Můžete mít sice stejné číslo řady příjmů a výdejů, ale pro přehlednost vyhodnocení nelze ani tuto možnost doporučovat.


Příklad Příklad nastavení typových řad dokladů pro práci se skladovými kartami


100 Příjem inventura
110 Příjem dodavatel
120 Příjem převod mezi sklady
105 Storno - příjem inventura
115 Storno - příjem dodavatel
200 Výdej inventura
210 Výdej odběratel
220 Výdej převod mezi sklady
230 Výdej spotřeba
205 Storno - výdej inventura
215 Storno - výdej odběratel
235 Storno - výdej spotřeba
700 Vydaná objednávkaToto je pouze velmi jednoduchý způsob, jak typy dokladů nadefinovat. Než začnete zadávat nové typy dokladů, dobře si rozmyslete jejich rozvržení.

Název

Pole pro název druhu dokladu. Například Příjemka tuzemská.

Druh pohybu zboží

Vybíráte ze seznamu druhu pohybu zboží:

 • Příjem na sklad
 • Storno příjmu
 • Výdej ze skladu
 • Storno výdeje
 • Výdej v evidenční ceně
 • Objednávka
 • Nabídka
 • Faktura vydaná
 • Dobropis vydaný
 • Faktura přijatá
 • Dobropis přijatý

V přehledu typů dokladů vidíte všechny typy. V jednotlivých přehledech (faktury, vydané objednávky, atd.) máte možnost při vytváření nového dokladu volit pouze z typů dokladů odpovídajících dané akci.

Tiskový formulář

Klepnutím na pomocné tlačítko přednastavíte pro tisk daného druhu dokladu příslušný tiskový formulář.

Řada dokladů pro vrácené množství

Toto pole se objeví pouze v případě, že jste jako typ dokladu zvolili Výdej ze skladu. Můžete vybrat řadu pro storno výdeje. Do této řady se automaticky vystaví doklad při realizaci výdejky v případě, že je na výdejce zadáno vrácené množství.

Forma úhrady

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako druh pohybu zboží zvolili Faktura vydaná. Vybíráte formu úhrady, která se má doplnit na faktury v této řadě.

Použít odhadované zvýšení nákup. ceny

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg aktivujete odhadované procento zvýšení nákupní ceny daného zboží, které je uvedeno na záložce Kmen, Popis kmenové karty tohoto zboží.

VV kontrola

Zaškrtávací pole, které určuje, zda bude na dokladu vyžadována Vstupní/Výstupní kontrola. Kontrola bude vyžadována pouze na těch kartách, které mají v číselníku Zboží a služby vyplněno odpovídající rozmezí datumů v polích Vstupní/Výstupní kontrola od: a Vstupní/Výstupní kontrola do:
Vstupní/Výstupní kontrola znamená, že před realizací dokladu bude třeba na každé položce potvrdit průchod kontrolou (funkce V/V kontrola v místní nabídce nad přehledem položek dokladů).

Po vyplnění všech údajů dáte pokyn k uložení tlačítkem OK. Systém ještě provede kontrolu na duplicitu. Nemohou existovat dva druhy dokladu zároveň se stejnými údaji Řada dokladu a Druh pohybu. V tom případě systém vypíše hlášení

Duplicitní označení - nelze vložit záznam !

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do formuláře.

Vyrovnání zaplacených záloh

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako druh pohybu zboží zvolili Faktura vydaná nebo Faktura přijatá. Pokud je pole zaškrtnuto, dopočtou se na faktuře při jakékoliv změně záloh automaticky doplňkové položky podle sazeb DPH zadaných na zálohových fakturách.

Poznámka

Ke druhu dokladu lze zadat textovou poznámku.Příklad Příklad nastavení automatického vygenerování faktury

Zadání: Všechny vystavené výdejky v typové řadě Výdejka odběratel se mají automaticky vyfakturovat.

Řešení: Nastavíte si typ dokladu Výdejka odběratel s návaznou řadou faktur.

V přehledu Druhy dokladu pohybu zboží v místní nabídce potvrdíte nabídku Nový. Otevře se nový formulář pro zadání typu dokladu. Do položky Řada dokladu vyplníte číselné označení této typové řady. Například 310. Do položky Název vyplníte název dokladu, například Výdejka odběratel. V položce Pohyb skladu se automaticky vyplní parametr Ano. Poslední pořadové číslo necháte nastavené na 0 (doklady se budou číslovat od čísla 1). Do položky Návazná faktura zadáte druh vydané faktury.

Výsledek: Když vystavíte doklad s typovým označením 310, vystaví se při jeho realizaci automaticky faktura v typové řadě 113.


Záložka 2-Definované OK nového dokladu

Realizace, Účtování, Tisk, Další doklad

Zaškrtáním nastavujete, které akce mají proběhnout po uložení dokladu tlačítkem Def. OK.

Automat, Externí akce

Můžete nastavit, že se má tlačítkem Def. OK spustit automat a/nebo Externí akce. Lze nastavit pouze automat vytvořený pro některý z přehledů dokladů oběhu zboží viditelných ve stromu přehledů, který má nastaveno Zobrazit jako akci.

Význam tlačítka OK

Nastavujete, jak se bude chovat standardní tlačítko OK při ukládání dokladu dané řady. Vybíráte z možností:

 • Standardní OK - implicitní nastavení, tlačítko OK se chová běžným způsobem, nemá žádnou souvislost s tlačítkem Def. OK.
 • Standardní OK s upozorněním - vždy - v okamžiku, kdy uživatel stiskne tlačítko OK a je něco nastaveno pro Def. OK, objeví se upozornění, jaké akce jsou navázány na Def. OK. Je možno buď pokračovat (uložit záznam) nebo se vrátit do editoru.
 • Standardní OK s upozorněním - pro nový záznam - jako Standardní OK s upozorněním - vždy, ale pouze při zadávání nového dokladu, nikoliv při opravách.
 • Jako tlačítko Def. OK - vždy - při tomto nastavení se i tlačítko OK přejmenuje na tlačítko Def. OK. v editoru 2 tlačítka Def. OK. Obě mají v takovém případě samozřejmě stejný význam. V editoru dokladu pak jsou 2 stejná tlačítka Def. OK a obě mají v takovém případě samozřejmě stejný význam.
 • Jako tlačítko Def. OK - pro nový záznam - stejný význam jako nastavení Jako tlačítko Def. OK - vždy, ale pouze při zadávání nového dokladu, nikoliv při opravách.


Záložka 3-Přednabízení

Na záložce 3-Přednabízení lze nastavit údaje, které se mají předvyplnit v nově otevřeném dokladu.

Nákladové středisko, Nákladový okruh, Číslo zakázky, Vozidlo, Druh dopravy, Bankovní spojení

Tato pole se objeví pouze pro faktury a obropisy. Z ávazných číselníků vybíráte údaj, který se má předvyplnit na novém dokladu.

Prefix dodavatelské faktury

Zde vyplněný údaj bude předvyplněn do pole Dodavatelská faktura na dokladu.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg ze seznamu vybíráte druh ceny, který budete na doklad zadávat.

Druh měny

Ze seznamu vybíráte měnu, která se přednabídne na doklad.

Plnění DPH

Vybíráte z ožností

 • Běžné plnění - budou se respektovat sazby DPH nastavené na hlavičce dokladu, příp. položkách dokladu
 • Plnění DPH NENÍ - Sazba DPH "není", tj. doklad se vůbec nebude týkat DPH
 • Plnění do EU - doklad s nulovou sazbou DPH

Zadávání parametrů pro převody, Čís. skladu pro převod, Druh dokl. převodu

Pole se objeví pouze pro druhy pohybu zboží Výdej nebo Výdej v evidenční ceně.

Zadávání parametrů pro převody

Určujete způsob vyplnění polí Čís. skladu pro převod a Druh dokl. převodu na dokladech dané řady. Vybíráte z možností:

 • Bez kontroly - vyplnění údajů se nekontroluje
 • Povinné - vyplnění údajů na dokladu je povinné
 • Zakázané - vyplnění údajů na dokladu je zakázané
 • Upozornění - pokud údaje nejsou na dokladu vyplněny, objeví se při ukládání dokladu upozornění.

Čís. skladu pro převod

Číslo skladu, které bude předvyplněno na dokladu do pole Čís. skladu pro převod.

Druh dokl. převodu

Druh dokladu, který bude předvyplněn na dokladu do pole Druh dokl. převodu.


Záložka 4-Návazné doklady

Na záložce 4-Návazné doklady lze nastavit údaje pro návazné doklady a pro účtování.

Návazná faktura

Pole se objeví pouze v případě, že jste jako typ dokladu zvolili Příjem nebo Výdej. Zde máte možnost vybrat návaznou řadu faktur. To znamená, že při realizaci příjemky vystavené v této typové řadě se automaticky vygeneruje faktura přijatá v zadané číselné řadě, při realizaci výdejky faktura vydaná.

Návazná výdejka / rezervace / expediční příkaz

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Faktura vydaná. Zadáváte doklad, který se má vygenerovat při realizaci vydané faktury.

Sklad návazného dokladu

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Faktura vydaná. Zadáváte sklad z organizační struktury, na kterém se má vygenerovat návazný doklad.

Datum návazného dokladu

Klepnutím na pomocné tlačítko přednastavíte, jaké datum má mít návazný doklad.

 • Aktuální datum
 • Datum zdrojového dokladu

Druh převodu

Klepnutím na pomocné tlačítko určíte, jakým způsobem se má vygenerovat návazný doklad.

 • Dokladový převod - cílový doklad nelze upravovat a nelze jej dále položkově převádět
 • Položkový převod - cílový doklad lze upravovat a lze jej dále položkově převádět

Pokladna

Pole se objeví pouze tehdy, zvolíte-li typ dokladu Faktura vydaná. Zadáváte pokladnu, do které se má vygenerovat příjmový pokladní doklad při platbě v hotovosti, a datum pokladního dokladu. Pokud zde bude pokladna nastavená, vygeneruje se pokladní doklad automaticky při realizaci faktury. Pokud zde pokladna nebude nastavená, můžete pokladní doklad vygenerovat k faktuře ručně volbou místní nabídky Pokladní doklady, Generování v přehledu Vydané faktury.

Účetní kód

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg vyberete účetní kód - kontaci pro daný druh pohybového dokladu. Je zde vazba na číselník Účetní kódy - kontace.

Dále nastavujete, jak se mají číslovat účetní doklady v účetním deníku. Vybíráte z možností:

 • Řada účetních dokladů - účetní doklady budou číslovány souvislou vzestupnou řadou bez ohledu na číslo původního dokladu
 • Řada dokladů - číslo účetního dokladu bude stejné jako číslo původního dokladu (faktury apod.)


Upozornění Pokud si nastavíte Řada dokladů a budete účtovat doklad s číslem, které je v účetním deníku již obsazeno, dojde k přečíslování dokladu a objeví se informativní hláška Doklad byl přečíslován. Číslování dokladů v Oběhu zboží (Fakturaci) a v Účetnictví se tak "rozhodí".


Záložka 6-Zadávání

Na řadách dokladů lze na této záložce přednastavit, jak program bude nebo nebude kontrolovat vyplněnost následujících údajů ve formuláři dokladu:

 • Nákladové středisko
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo
 • Zakázka

Dále zde lze i vybrat konkrétní hodnotu údaje, která se má předvyplňovat na nových do kladech v řadě.

Kontrolu vyplněnosti lze nastavit na některou hodnot:

 • Bez kontroly - vyplněnost se nekontroluje
 • Povinné - pole musí být vyplněno. Kontrola se provádí při ukládání dokladu.
 • Zakázané - pole nesmí být vyplněno
 • Upozornění - pokud není pole vyplněno, objeví se při ukládání dotaz, zda se má doklad opravdu uložit.

Například pokud je na řadě dokladů nastavena povinnost vyplnění nákladového střediska a na dokladu není nákladové středisko vyplněno, objeví se při pokusu o uložení dokladu hláška:

Nákladové středisko není vyplněno, nelze uložit.

Nastavení pořadového čísla

Pokud chcete, aby se doklady číslovaly od nějakého konkrétního čísla, zadáte ho touto volbou místní nabídky. Nastavení se provádí samostatně pro jednotlivá období, v různých obdobích mohou být tedy různá pořadová čísla. To umožňuje např. "zakódovat" do pořadového čísla dokladu rok. Prakticky toho můžete využít u databáze (obsahující velké množství dokladů) při hledání "prvního volného čísla" dokladu a to tak, že nastavíte poslední pořadové číslo dokladu a systém dohledá "první volné číslo dokladu".


Příklad Příklad nastavení pořadového čísla v řadě dokladů


Zadání: Číslo prvního vystaveného dokladu má být 110001.

Provedení: Do pole Poslední pořadové číslo zadáte číslo 110000. Systém při otvírání nového dokladu prohledává číselnou řadu právě od tohoto čísla a vyhledá první neobsazené. Pokud smažete doklad uprostřed číselné řady, systém toto číslo obsadí při zadávání dalšího dokladu.


Definice práv

Volba místní nabídky v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží, která umožňuje nastavit uživatelům přístup k jednotlivým druhům dokladů a faktur.

Po potvrzení volby se zobrazí okno Definice práv (druhy dokladů zboží) vztahující se k tomu druhu dokladu, na kterém byl nastaven kurzor. V okně jsou zobrazeni uživatelé, kteří mají nadefinována práva k druhu dokladu. Dokud nejsou k druhu dokladu nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.

Upozornění Jakmile mají někteří uživatelé nastavena k druhu dokladu práva na Plný přístup, mají k němu ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.


Po potvrzení nabídky Nový se otevře přehled uživatelů, kterým můžete práva definovat. Vybíráte z možností

 • Plný přístup - při nastavení plného přístupu se zpřístupní ještě pole Realizace a Účtování, kde lze samostatně nastavit práva na realizaci a účtování dokladů příslušné řady
 • Jen ke čtení s možností převodu dokladu
 • Jen ke čtení
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export