Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Došlé objednávky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Přehled Došlé objednávky (v řešení) umožňuje pohodlně vystavovat, prohlížet, editovat odběratelské objednávky a sledovat jejich vykrývání. Došlé objednávky jsou rozdělené do řad, které představují nejen jejich logické rozdělení, ale umožňují nastavit na řadě společné funkce, jako třeba tvorbu návazných dokladů, definici vstupní ceny a plnění DPH. Došlé objednávky se vztahují k vybranému časovému období a příslušnému středisku v organizační struktuře.

Pomocí funkce Nastav si můžete upravit seznam zobrazených položek, třídění a filtrování přehledu.

Řady došlých objednávek

Najdete je v modulu Oběh zboží po rozbalení volby Došlé objednávky (v řešení). Řady slouží ke členění došlých objednávek a jsou analogické druhům dokladů pohybu zboží. Každá objednávka musí patřit do nějaké řady, proto musí být nadefinována alespoň jedna řada. Číslo objednávky se pak skládá z řady, nepovinného prefixu (RRRR, RR nebo MM) a pořadového čísla v délce 3-10 číslic.

Po otevření přehledu Řady došlých objednávek uvidíte seznam všech definovaných řad, standardně přes funkci Nový, příp. Oprava můžete vytvořit novou, případně editovat existující řadu.


Formulář

Záložka 1-Definice

Rady doslych objednavek - Obeh zbozi1.jpg


Řada

Třímístné číselné označení řady.

Název

Název řady pro snadnou orientaci uživatele.

Číslo - prefix

Nepovinný údaj, který umožňuje nastavit předčíslí-prefix čísla objednávky ve formátu RRRR, RR nebo MM (R-rok, M-měsíc)

Číslo - délka

Nastavení délky vlastního pořadového čísla za prefixem.


Upozornění Vlastní číslo došlé objednávky se skládá z čísla řady, prefixu a pořadového čísla. Pořadová čísla tvoří vzestupnou souvislou řadu. Pokud bude některá došlá objednávka ze systému vymazána, zůstane její pořadové číslo obsazeno a nebude znovu použito pro jinou došlou objednávku.

Profil pro generování

Profily se uplatní při generování návazných dokladů. Lze nastavit generování výdejky, výdejky v evidenční ceně, vydané faktury nebo účtenky pokladního prodeje. Profil vybíráte z číselníku profilů. Podrobný popis vytváření profilů najdete zde.

Tiskové formuláře

Přednastavení tiskových formulářů pro tisk objednávek.

Poznámka

Možnost přidat k dané řadě komentář

Záložka 2-Přednabízení

Na záložce Přednabízení nastavujete údaje, které se předvyplní na nové objednávce dané řady. Na konkrétní objednávce pak lze tyto údaje přepsat, příp. vymazat.

Rady_doslych_objednavek_-_Obeh_zbozi2.jpg


Způsob dopravy

Z návazného číselníku vybíráte způsob dopravy.

Forma úhrady

Podobně jako v předchozím případě vybíráte z návazného číselníku.

Zaměstnanec

Spojení řady s konkrétním zaměstnancem výběrem z číselníku zaměstnanců.

Druh vstupní ceny

Možnost stanovit, kterou cenu budete na doklad zadávat.

Měna

Výběr měny v rozbalovacím menu. Vybíráte z návazného číselníku měn.

Plnění DPH

Volba druhu plnění DPH

Bankovní spojení, Číslo účtu, Specifický symbol, Název ústavu, Konst. symbol, Kód ústavu

Vybíráte bankovní spojení vlastní organizace (organizace s číslem 0).

Záložka 3-Zadávání

Na záložce 3-Zadávání určujete, jak se má kontrolovat vyplněnost polí na došlé objednávce. Dále zde můžete vybrat, jaký údaj se má na došlé objednávce předvyplnit.

Rady_doslych_objednavek_-_Obeh_zbozi3.jpg

Definice práv

Volba místní nabídky v přehledu Řady došlých objednávek, pomocí které lze nastavit uživatelům práva k řadám. Dokud nejsou k řadě nastaveny žádná práva, mají na ní práva všichni uživatelé. Jakmile mají někteří uživatelé nastavena práva, nemají k řadě ostatní uživatelé přístup. Tlačítkem Nový se zeleným křížkem přidáte nového uživatele řady a poklikáním nebo volbou Oprava z menu mu nastavíte práva, možnosti jsou Plný přístup, Jen ke čtení nebo Zakázaný přístup.

Profily pro generování návazných dokladů

Volba místní nabídky v přehledu Řady došlých objednávek. Po jejím potvrzení se objeví přehled profilů pro generování. Profily se využívají pro generování návazného dokladu v přehledu Došlé objednávky (v řešení). Profil lze přednastavit pro řadu objednávek v editoru řady v poli Profil pro generování.

Rady doslych objednavek - Obeh zbozi4.jpg


Popis profilu

Jméno, které uvidíte v seznamu vytvořených profilů, nejlépe takové, které usnadní orientaci při práci s programem.

Druh pohybu

Typ dokladu, který se bude profilem generovat.

Řada podle řady objednávky

Možnost zajistit, aby se návazný doklad vystavil do stejné řady jako je řada došlé objednávky.

Řada dokladu

Pokud není zaškrtnuto pole Řada podle řady objednávky, vybíráte zde řadu, do které se návazný doklad vygeneruje. Např. řada XXX - Výdej ze skladu

Datum případu

Možnost přiřadit na vygenerovaný doklad datum objednávky nebo aktuální datum

Způsob dohledání kurzu

Nabízejí se tři možnosti výběru kurzu, aktuálně platný, nejbližší platný k datu případu, nebo podle data objednávky

Způsob převodu

Týká se jen těch položek došlé objednávky, které byly na doklad zařazeny volbou Sestavy dle kusovníku. Určujete, jestli se budou přenášet jenom kompletační položky, nebo jenom položky došlé objednávky, nebo obojí.

Návazný profil

Pokud chcete k došlé objednávce vygenerovat dva doklady, použijte pole Návazný profil. Když spustíte na došlé objednávce generování, vygeneruje se nejdříve doklad podle profilu a pak, pokud je pole Návazný profil vyplněno, ještě také doklad podle návazného profilu. Například Výdejka a Vydaná faktura.


Zrušit

Výběrem této volby zrušíte záznam, který je označený kurzorem. Systém je nastaven tak, že si ještě hláškou ověří, jestli nedošlo k omylu. Potvrzením Ne nebo Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Jako i na ostatních místech v programu, smazat lze pouze záznam, který není zdrojovým záznamem pro jiný návazný záznam.

Změna typu dokladu

Volba umožňuje přesunout došlou objednávku do stavu V řešení nebo Uzavřené. Potvrzením jedné z možností se došlá objednávka přesune do patřičného přehledu. Další možností v tomto formuláři je nastavení nového stavu z připojeného číselníku uživatelsky nadefinovaných stavů. Zaškrtávátko Přepnout se do cílového přehledu vás přepne do přehledu dokladů toho stavu, do kterého objednávku přesouváte. To znamená, že pokud jste například změnili stav objednávky na Uzavřeno, po potvrzení tlačítka OK budete v přehledu Došlé objednávky (uzavřené).

Kopie

Postavíte se kurzorem na doklad, který chcete kopírovat, a z menu místní nabídky zvolíte Kopie. Následně se objeví uživatelské okno, kde si můžete kopii upravit, nabízí se zde možnosti Datum případu, Termín dodávky, Řada došlých objednávek, Typ dokladu. Proveďte případné změny a potvrďte.

Položky

Volba místního menu, která zobrazí položky označených dokladů. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položkách zadaných na dokladu.

Rekapitulace DPH

Sumovaný přehled DPH za doklady podle jednotlivých sazeb. Přehled pracuje nad označenými záznamy.

Došlé objednávky (v řešení)

Došlé objednávky najdete v přehledu Oběh zboží, Došlé objednávky (v řešení).

Na došlých objednávkách je aktivní systém hlídání zboží. Pokud je na objednávce vyplněno datum hlídání Od-Do, je zboží po tuto dobu zarezervované ve skladu. To znamená, že pokud systém nedovolí zrealizovat jinou výdejku v případě, že na skladě není dostatek volného zboží.

Přehled vykrytí došlých objednávek ve stavu v řešení si můžete prohlédnout volbou Zajištění došlé objednávky v přehledu Stav skladu, více zde.


Formulář

Záložka 1-Hlavička

Dosle objednavky porizene - Obeh zbozi1.jpg


Číslo organizace

Slouží k zadání objednavatele, tedy toho, na koho bude vystavena faktura. Lze zadávat pouze z návazného číselníku organizací. Po výběru organizace se může objevit okno s informacemi svázanými s danou organizací, např. že firma je na černé listině. Záleží na nastavení pravidel ve skupinách organizací.

Místo určení

Podobným postupem zadáte i požadované místo určení, otevře se opět tentýž číselník Organizace.

Příjemce

Zde můžete vyplnit adresu příjemce výběrem z číselníku Organizace.

Datum případu, Termín dodávky

Sem si uvedete evidenční datum došlé objednávky a termín dodávky zákazníkovi. K zadání detailů k dodávce slouží textové pole označené jako Termín dodávky. Sem si můžete zapsat přesný čas dodávky, příp. krátkou upřesňující poznámku.

Datum hlídání od, Datum hlídání do

Zde si nastavíte počáteční a koncové datum a hodinu období, po které bude program hlídat zboží na skladě pro objednávku.Pokud je zboží hlídáno, nelze zrealizovat výdejku. Hlídání lze zadat i na položkách objednávky. Pokud je vyplněno na obou místech, má položka přednost před hlavičkou.

Upozornění Zboží je hlídáno pouze v případě, že objednávka je ve stavu V řešení. Jinak nemá hlídání žádný vliv.


Měna

Vyberete si požadovanou měnu z připojeného seznamu měn. Otevře se číselník, který lze editovat v přehledu Číselníky, Kurzovní lístek, Kódy měn.

Kurz

Otevřením připojeného číselníku se dostanete do Kurzovního lístku, kde lze vybrat ze stávajících kurzů nebo si stáhnout aktuální kurz volbou místní nabídky Import.

Množství kurz

Další možnost, odkud lze zadat kurz. V tomto okně vidíte přepočítací poměr vybrané měny, u většiny měn je to 1.


Upozornění Pokud na došlé objednávce změníte některé z tučně označených polí (Číslo organizace, Datum případu, Měna, Kurz, Množství kurz, Ceník), přepočtou se odpovídajícím způsobem i všechny související údaje. Např. pokud změníte na dokladu organizaci a tato organizace bude mít nastavenou jinou měnu než byla vybrána na dokladu, změní se na došlé objednávce i měna. Pokud má nová organizace zadanou jinou cenovou úroveň, změní se i ceny položek došlé objednávky podle měny a cenové úrovně.


Druh vstupní ceny

Vybíráte, jakou vstupní cenu budete na doklad zadávat (JC - jednotková cena, CC - celková cena). Jakmile zadáte na doklad první položku, pole se znepřístupní. To znamená, že pro všechny položky dokladu musí být použit stejný druh vstupní ceny.

Záložka 2-Poznámka

Interní poznámka, Veřejná poznámka

Prostor pro připojení poznámek k dané došlé objednávce.

Záložka 3-Položky

Na záložce 3-Položky vidíte položky zařazené na došlou objednávku. Pomocí funkce Nastav můžete změnit zobrazené sloupečky, např. si můžete zobrazit celkovou cenu, hmotnost, nebo třeba i poznámku. Pokud si přejete zachovat nastavení pro budoucí použití, můžete si ho uložit mezi ostatní sestavy (podrobně viz ovládání funkce Nastav).

Na záložce 3-Položky můžete také ovlivnit pořadí položek na došlé objednávce. Pořadí položek je přidělováno automaticky při jejich zadávání na doklad. V místní nabídce na záložce 3-Položky najdete volby Přesun řádku nahoru, Přesun řádku dolů a Přesun na pozici, kterými můžete pořadí změnit.

Dosle objednavky porizene - Obeh zbozi2.jpg


Přidání položek

Podobně jako u jiných dokladů modulu Oběh zboží je více možností, jak přidat k došlé objednávce položku. Volbou Nový, volbou Zadávání položek (Ctrl+S) nebo z následující záložky 4-Sklad. Výsledek je stejný, záleží na uživateli, který způsob si více oblíbí.

Potvrzením funkce Zadávání položek v >přehledu položek se otevře následující okno:

Dosle_objednavky__porizene__-_Obeh_zbozi3.jpg


Zde vyplníte údaje, které znáte, a potvrdíte pomocí tlačítka Najít v levém horním rohu okna. Zobrazí se seznam položek, které odpovídají vyplněným údajům. Tlačítka Aktuální sklad a Sklad služeb slouží k přepínání mezi oběma sklady.

Pokud budete zboží zadávat druhým způsobem, tj. volbou Nový na záložce 3-Položky, program vás přepne na záložku 4-Sklad, kde si vyhledáte a vyberete požadovanou položku. Objeví se formulář pro zadání množství a ceny.

Na první záložce vyplníte základní informace o položce, tj. požadované množství, množstevní jednotku, sazbu DPH, hmotnost, cenu (zadáním nebo výběrem z připojeného číselníku). Můžete připojit i vlastní poznámku. Cenu můžete uzamknout, tj. nebude se přepočítávat pro tuto došlou objednávku, změnit jí bude možné jedině ručně. Ve spodní části vidíte některé informace o položce - celkovou cenu včetně DPH po slevě, množství daného zboží na skladě, množství kdispozici a množství k dispozici po realizaci nezrealizovaných výdejek.

Na druhé záložce se přednastaví slevy, které jsou pro dané zboží nastaveny. Volbou Ručně se zpřístupní pole pro editaci slev. Další možností je Zakázat slevy k dané položce došlé objednávky.

Záložka 4-Sklad

Na záložce 4-Stav skladu lze zadávat položky potvrzením množství ve spodní části okna. Zadáním požadovaného množství a potvrzením klávesy Enter se vybrané zboží objeví mezi položkami, cena se doplní standardním mechanismem pro dohledání ceny podle cenové úrovně nebo ceníku. Další možností je rozkliknutí jedné z položek skladu a doplnění množství do otevřeného formuláře. Pomocí funkce Nastav lze upravit výchozí nastavení přehledu potřeby. Lze např. zobrazit dodatečné informace jako jsou dříve zmiňované slevy nebo i dodací lhůtu.

Záložka 5-Služby

Na záložce 5-Služby se nabízí seznam služeb, jde o obdobu záložky 4-Sklad. Obdobným způsobem zadáte na danou došlou objednávku službu, po potvrzení se daná služba objeví v přehledu 3-Položky.

Záložka 6-Dodatky

Na záložce 6-Dodatky můžete připojit k došlé objednávce i informaci o nákladovém středisku výběrem z připojeného číselníku, Dále můžete vybrat číslo zakázky z připojeného číselníku zakázek, vozidlo, příp. zodpovědného zaměstnance, kontaktní osobu, případně Kontaktního zaměstnance. Vyplněnost údajů na záložce 6-Dodatky se kontroluje při ukládání došlé objednávky podle nastavení na řadě došlých objednávek.

Pomocí standardních nástrojů lze měnit vzhled přehledu došlých objednávek. Můžete si nastavit, které informace z došlé objednávky chcete v přehledu vidět, jak je chcete mít na obrazovce setříděné, příp. seskupené V přehledu můžete provádět celou řadu operací, jako vystavovat nové došlé objednávky, prohlížet nebo upravovat již pořízené záznamy. Tyto funkce najdete v místní nabídce. Některé funkce místní nabídky jsou společné, jejich popis najdete najdete ve společné kapitole Volby místní nabídky. V této části příručky najdete jenom popis funkcí specifických pro přehled Došlé objednávky (v řešení).


Kopie

Postavíte se kurzorem na doklad, který chcete kopírovat, a z menu místní nabídky zvolíte Kopie. Následně se objeví uživatelské okno, kde si můžete kopii upravit, nabízí se zde možnosti Datum případu, Termín dodávky, Řada došlých objednávek, Typ dokladu. Proveďte případné změny a potvrďte.

Návazné doklady - strom

Přehled dokladů svázaných s došlou objednávkou, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Z došlých objednávek je možné generovat návazné doklady volbou Generuj návazný doklad (resp. Generuj podle profilu, Generuj návazný doklad - výběr položek, Generuj podle profilu - výběr položek). Volbou Najdi doklad vás program přesměruje na vybraný doklad, volbou Položky.. si můžete prohlédnout položky vybraného dokladu.

Zajištění došlé objednávky

Přehled, ve kterém vidíte, jak jsou položky dané objednávky vykryté. Přehled zajištění pro všechny došlé objednávky ve stavu v řešení najdete v hlavní nabídce pod volbou Stav skladu. Podrobně viz zde

Položky

Pomocí této funkce si můžete zobrazit položky označených objednávek. Volba Skladové karty označených dokladů zobrazí stav skladu k daným položkám.

Rekapitulace DPH

Sumovaný přehled DPH za doklady podle jednotlivých sazeb. Přehled pracuje nad označenými záznamy.

Generuj návazný doklad

Pokud má řada došlých objednávek nastaven profil pro generování, vygeneruje(í) se doklad(y) podle nastaveného profilu. Pokud řada nemá nastavený profil pro generování, nabídne se seznam všech profilů, ze kterých si vyberete.

Generuj podle profilu

Generování návazných dokladů podle profilu, který vyberete ze seznamu profilů.

Generuj návazný doklad - výběr položek

Stejná funkcionalita jako Generuj návazný doklad, ale pouze pro označené položky.

Generuj podle profilu - výběr položek

Stejná funkcionalita jako Generuj podle profilu, ale pouze pro označené položky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export