Důležité:


Helios Easy:Důvody vynětí z evidenčního stavu - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tento přehled obsahuje čísleník důvodů vynětí z evidenčního stavu (platný k 1.1.2013). Každý důvod vynětí z evidenčního stavu je reprezentován svým názvem a tento název je totožný s názvem důvodu/změny vyněnít ES ve Mzdových údajích na záložce Pracovní poměr.

Přehled se nachází v Konstanty a číselníky, Důvody vynětí z evidenčního stavu. Pokud máte přehled prázdný můžete důvody vygenerovat pomocá akce mástní nabídky, Generuj.

 • základní vojenská služba
 • zaškolení mladistvých
 • rodičovská dovolená
 • obecný zájem
 • uvolnění pro jinou organizaci
 • mateřská dovolená
 • výkon trestu, vazba
 • svévolné opuštění pracoviště
 • civilní služba
 • dlouhodobé neplacené volno
 • zvýšení kvalifikace zaměstnance


Přes akci Oprava nad vybraným důvodem vynětí zobrazíte formulář, ve kterém určíte, zda se má po dobu vynětí generovat v případném výpočtu mzdy automaticky mzdová složka odpovídající vynětí.


Upozornění Důvody vynětí jsou systémové, jiné atributy není možné měnit.


Formulář důvodů vynětí z ES


Seznam důvodů

Zobrazuje všechny možné důvody vynětí v Helios Easy.


Započítat jako výkon práce

Systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů výkonu práce.


Omluvená absence

Systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů omluvené absence.


Neomluvená absence

Systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů neomluvené absence.


Generuj MS do mzdy

Uživatelské nastavení, v případě zaškrtnutí atributu se automaticky zařadí do výpočtu navázaná mzdová složka.


Číslo MS

Uživatelské nastavení, uživatel vybere MS, která se automaticky vygeneruje do výpočtu mzdy.


Upozornění Důvody vynětí z evidenčního stavu jsou editovatelné pouze v případě, pokud není vypočítána v období mzda. Dny výkonu práce, dny omluvené absence, dny neomluvené absence se napočítávájí z nastavení tohoto číselníku a nikoliv z nastavení případných vygenerovaných mzdových složek ve výpočtu mzdy.


Příklad Příklad zadání neplaceného volna:

Zaměstnanec si domluvil neplacené volno, které bude delší než jeden měsíc, např: 15.7.2012-15.4.2013. Uživatel tedy provede vynětí z ES na tuto dobu, ale zároveň požaduje, aby se mzdová složka každý měsíc automaticky generovala do výpočtu mzdy.

V číselníku Důvody vynětí z evidenčního stavu si vybere důvod vynětí Dlouhodobé neplacené volno, zaškrtne atribut Generuj MS do mzdy a do pole Číslo MS naváže MS neplaceného volna. Ve mzdových údajích provede vynětí zaměstnance Datum vynětí 15.7.2012, Návrat do ES 15.4.2013 a jako důvod vynění zvolí dlouhodobé neplacené volno

Takto zadaný pracovní poměr zaměstnance lze zadat ve výpočtu mzdy (není nutné nastavovat ve Mzdových údajích aribut Do výpočtu po konci PP/vynětí) a ve výpočtu mzdy se automaticky vygeneruje odpovídající mzdová složka:

7/2012 Neplacené volno 15.7.2012 - 31.7.2012
8/2012 Neplacené volno 1.8.2012 - 31.8.2012
...
4/2013 Neplacené volno 1.4.2013 - 15.4.2013


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export