Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Cizí měna - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Záložka Částky CM bude na dokladu zobrazena pouze v případě, že otevřená pokladna má ve své charakteristice vyplněnu cizí měnu, tedy při zadávání do číselníku pokladen jste vyplnili pole Měna. Podle typu měny bude nazvána i záložka (měna EUR, záložka Částky EUR). Pokud budete jednotlivé částky zadávat na záložce Položky, budou sem načítány údaje z jednotlivých položek.

Záložka Částky CM

Údaje na této záložce jsou seřazeny do sloupců a řádků.

Sloupce:

Datum kurzu

Datum dne, od kterého platí použitý směnný kurz. Datum lze zadat přímo nebo stisknutím tlačítka Kalendář. V případě, že používáte kurzovní lístek a vybíráte kurzy cizích měn z tohoto přehledu, pak se přenese Datum kurzu i údaj do pole Kurz, eventuelně Kurz EUR. Datum kurzu a jeho kurzovní lístek se přenese dle data na záložce 1-hlavička. V případě, že kurz v kurzovním lístku ke zvolenému datu není, Helios vybere nejbližší možný pro danou měnu.

Množství

Znamená počet jednotek cizí měny, ke které je vztažen kurz cizí měny, např. SKK = 100. Tuto hodnotu zadáváte přímo z klávesnice nebo vybíráte z kurzovního lístku. Klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled Kurzovní lístek, najdete příslušný kurz pro danou měnu a datum platnosti a pomocí tlačítka Přenos doplníte na doklad.

Kurz

Údaj o směnném kurzu nebo přepočítací poměr dané cizí měny. Lze zadat přímo z klávesnice nebo vybrat z kurzovního lístku obdobně jako u Množství. Jakmile zvolím datum kurzu a skrz tlačítko Tritecky.jpg vstoupím do číselníku kurzovních lístků, kurzor se postaví na kurzovní lístek se zvoleným datem kurzu. (není tedy třeba jej hledat).
Hodnotu tohoto políčka je možné si zobrazit přes funkci Nastav:
a) přímo v přehledu pokladních dokladů výběrem atributu Kurz doklad z obálky Pokladní doklady,
b) v editoru pokladního dokladu na zál. č. 2 Položky výběrem atributu Kurz doklad z obálky Hlavička položek,
c) v přehledu položek aktuálního/vybraných pokladních dokladů (F9) výběrem atributu Kurz doklad z obálky Hlavička položek.

Kurz EUR

Pokud máte v kurzovním lístku zadaný přepočítací koeficient mezi EUR a danou měnou EMU, pak do této položky zadáváte směnný kurz hlavní účetní měny vůči EUR. Hodnotu zadáváte buď přímo z klávesnice nebo vybíráte z kurzovního lístku podobně jako u předchozích údajů.

Částka CM

Pole pro částku v cizí měně. Toto pole se vyplní v případě, že stisknete tlačítko Úhrada (z jakékoliv záložky). Tímto se vysčítají částky v CM ze všech položek a doplní se do tohoto pole. Zároveň s tím se vysčítá i pole Částka HM. Pokud ale mám položky, na kterých jsou rozdílné kurzy, na této záložce zůstane kurz dle data případu z hlavičky dokladu a částka je pouhým součtem částek v CM z položek.

Částka HM

Pole pro částku v hlavní účetní měně. Pole v tomto sloupci jsou nepřístupná pro editaci a doplní se po stisku tlačítka Měna na příslušné položce CM. Pokud jste některou z položek zadali na Hlavičce, bude tato částka přenesena do pole v hlavní účetní měně. Pokud zadám položky na dokladu, každou s jiným kurzem, pole Částka HM se mi nepřepočte, protože není jasný jednoznačný kurz, ale vysečte hodnoty z polí hlavní měny z položek. Pokud tedy doklad zaúčtujete, v účetních řádcích bude každá položka zvlášť s cizí měnou a kurzem z položky, v celkové částce u úč.účtu pokladny se zapíše částka v CM (sečtená částka z položek) a částka v hlavní měně bude součtem částek hlavní měny z položek. Pokud na řádku položky v účetním zápisu kliknete na tlačítko měna, objeví se kurz, datum kurzu a množství cizí měny. U řádku celkové částky však v tomto poli budou vyplněny hodnoty, které při vzájemném znásobení (částka CM x kurz) nebudou odpovídat částce v HM na zaúčtovaném řádku.

Řádky:

K úhradě

Po stisku tlačítka Úhrada se doplní částka k úhradě, která je součtem polí s DPH a pole Ostatní, od kterého se odečte Záloha přijatá, popř. Záloha vydaná.

(není)

Tři řádky, při prvním vstupu označené jako (není), načítají se do nich údaje z položek s vyplněnou sazbou DPH, vždy podle druhu %sazby. Toto se vyplní buď ze zadaných položek (záložka 2-položky) nebo přímo z hlavičky v sekci DPH (kde volíte jednotlivé sazby a zadáváte přímo hodnoty).

Ostatní

Zadáváte částky bez daně v cizí měně. Pokud zadáváte částky na záložce položky, budou se částky bez daně načítat do tohoto pole.

Pro řádky (není) a řádek Ostatní je společný kurz - bere se z druhého řádku, tedy v prvním řádku označeném při prvním vstupu (není).

Záloha přijatá, Záloha vydaná

Zadáváte částku zálohy v cizí měně. Pro zálohu přijatou i vydanou je společný kurz, který je zadán v řádku přijaté zálohy.

Ruční zadání kurzu CM (cizí měny)

Ovlivňujete způsob zadávání kurzu cizí měny. V případě, že je políčko nezaškrtnuto, probíhá automatické dohledání kurzu. V opačném případě je políčko "kurz" editovatelné a je možné vybrat libovolný kurz z kurzovního lístku nebo je možné hodnotu zapsat ručně.


Automatické dohledávání kurzu v pokladních dokladech

V případě, že pokladní doklad generuji z faktury v cizí měně a zároveň mám na dokladové řadě faktur nastaveno doplňování data případu pokladního dokladu dle faktury, přebírá se měna i kurz na pokladní doklad přímo z faktury.
Nastavení typové řady faktur pro pokladní doklady

V ostatních případech se při vytváření nového pokladního dokladu v cizí měně kurz dohledá podle data případu a podle nastavení způsobu dohledání kurzu pro účetnictví v konfiguraci.

Způsob dohledání kurzu pro účetnictví

Na novou položku pokladního dokladu se měna i kurz přenáší z předchozí položky nebo z hlavičky dokladu. Při změně kódu měny pokladního dokladu se kurz dohledá podle data případu a podle nastavení způsobu dohledání kurzu pro účetnictví (Možnosti - Konfigurace/správa systému - Účetnictví). Pokud se nepodaří kurz uvedeným způsobem dohledat, zůstane nevyplněný.

Tip Automatické dohledávání kurzu je možné vypnout zaškrtnutím volby Ruční zadání kurzu CM (cizí měny).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export