Helios Easy:Žurnál - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Přehled Žurnál je jakýsi provozní deník systému HELIOS Orange. V jednotlivých řádcích jsou zde zaznamenány různé akce prováděné v systému jako je přihlášení a odhlášení uživatelů, použití globálního hesla, uzávěrky, dohrání novějších verzí systému apod. Přehled je společný pro všechny firmy zpracovávané v systému HELIOS Orange.


Obsah

Přehled

Žurnálu nepořizujete žádná data, všechny záznamy se zapisují automaticky. V přehledu můžete dohledávat kdo, kdy a v jakém modulu prováděl jaké akce. Lze použít všechny základní volby místní nabídky kromě voleb Oprava a Nový.

Přehled záznamů v Žurnálu


Údaje v přehledu jsou rozděleny podle závažnosti dané akce do tří úrovní. Ve standardním zobrazení přehledu uvidíte úroveň ve sloupci Závažnost.

Závažnost žurnálování

  • Vysoká (0) – instalace nové verze (UPGRADE), aktualizace verze (UPDATE), aplikace změnových skriptů apod. Záznamy v této úrovni nelze mazat.
  • Střední (1) – použití systémového hesla (<Alt><B>) na dokladech, uzávěrky apod. Záznamy v této úrovni nelze mazat.
  • Nízká (2) – ostatní akce typu přihlášení a odhlášení ze systému, atd. Záznamy v této úrovni lze mazat.


Místní nabídka

Zrušit

Některé nadbytečné a nedůležité údaje lze z přehledu vymazat. Nastavte se na příslušný údaj, nebo označte do bloku údajů více, klepnutím pravého tlačítka myši vyvolejte místní nabídku a zvolte Zrušit. Po potvrzení systémového dotazu budou vybrané záznamy z přehledu odstraněny.


Archivace změn

Pokud v menu místní nabídky potvrdíte akci Archivace změn, zobrazí se editor Definice logování změn pro možnost nastavení archivace jednotlivých atributů:

Editor pro nastavení archivace atributů


Hledaný text (F3)

Dle zadaného řetězce znaků je vyhledána dle systémového nebo veřejného názvu příslušná tabulka, která daný text obsahuje.


Tabulky

Zobrazují se zde tabulky sytému HELIOS Orange, pro jejichž atributy je možné nastavovat logování změn. Přímo v příslušném sloupci Systémový název nebo Veřejný název můžete provést vyhledání požadované tabulky napsáním příslušného textu.


Atributy

Výběrem tabulky na levé straně editoru se v pravé části editoru zobrazí atributy dané tabulky. Zde zaškrtnete (odškrtnete), pro které atributy chcete sledovat (logovat) prováděné změny. Zároveň je možno nastavit typ logování - INSERT (sloupec I), UPDATE (sloupec U) a DELETE (sloupec D).

Upozornění Pokud jste měli archivaci nastavenou již ve starších verzích systému HELIOS Orange, kde však byla omezena pouze na některé tabulky a atributy, přenese se toto nastavení i do nového editoru.Zobrazení změn

Přehled změn je možno zobrazit v příslušném přehledu nad vybraným záznamem pomocí akce Historie změn... (Shift+Ctrl+H), kterou najdete v místní nabídce přehledu pod nabídkou Systém.

Přehled logovaných změn provedených nad označeným záznamem


V přehledu Historie změn je v místní nabídce akce Archivace změn, pomocí níž je možno upravit nastavení pro tabulku aktuálního přehledu (pouze pro tuto jednu tabulku).


Smazané záznamy jsou pak zobrazitelné pomocí akce Smazaná data..., kterou najdete v místní nabídce přehledu pod nabídkou Systém.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export