Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Úvod - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Tato část dokumentace systému je členěna následujícím způsobem:

  • Co udělat ze všeho nejdříve (Co je třeba vědět než začnete…).
  • Souhrnný popis vlastností modulu (Vlastnosti modulu).
  • Jak pracovat s přehledy modulu Oběh zboží (pořadí kapitol odpovídá jednotlivým volbám hlavní nabídky systému Helios Easy).

Modul Oběh zboží v systému Helios Easy znamená skladovou evidenci. V modulu najdete základní pohybové doklady pro práci se sklady. V modulu Oběh zboží jsou i nástroje pro evidenci odběratelských objednávek a je tu i evidence dodavatelských objednávek.

Při práci v modulu Oběh zboží využijete řadu číselníků. Útvary v číselníku Organizační struktura fungují jako sklady, skladové položky zadáváte do jednotného „katalogu“ Zboží a služby. Pak si „ve skladu“ (přehled Stav skladu) z „katalogu“ vybíráte, jaké položky budete na skladě mít. V číselníku Druhy dokladů pohybu zboží si definujete jaké druhy dokladů pro příjem a pro výdej a v jakých číselných řadách budete v modulu Oběh zboží používat. Účetní souvztažnosti pro zaúčtování prvotních dokladů vytvoříte v číselníku Účetní kódy - kontace.

Upozornění Při úplně prvním spuštění programu se řada číselníků předvyplní. Záznamy (útvar v organizační struktuře, základní druhy dokladů, skupiny zboží apod.) můžete využít a začít pracovat, upravit je nebo je smazat a definovat pro svoji potřebu záznamy nové.


Pro práci s doklady a ostatními údaji modulu máte k dispozici řadu funkcí místní nabídky jednotlivých přehledů. K základním funkcím patří vystavení, tisk nebo zaúčtování dokladu. Mezi základní patří i funkce pro práci s přehledem jako jsou Povolit seskupování, Nastav nebo MS Office (viz kap. Volby místní nabídky).

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export