Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Účtování pokladních dokladů - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Přenos pokladních dokladů do modulu Účetnictví provedete zaúčtováním dokladů. Před tím musíte mít vytvořenu kontaci, tedy předpis, jakým způsobem se doklad pořízený v pokladně zapíše v účetnictví. Všechny funkce spojené s účtováním pokladních dokladů najdete ve volbě Účtování v místní nabídce přehledu Pokladní doklady. V místní nabídce jsou vždy některé volby nepřístupné. Záleží na stavu pokladního dokladu. Pro doklady, které nebyly zaúčtovány - nemají příznak zaúčtování, se nabízí pouze volba Účtování. Otevření místní nabídky na dokladech s příznakem zaúčtování naopak zpřístupní volby Pohled do účetnictví, Odúčtování dokladu a Zrušení příznaku účtování.

Vazba pokladny na účetnictví

Účtový rozvrh

V Účtový rozvrh na účtu 211, který odpovídá nastavení valutové pokladny, doporučujeme zadat Sledovat CM = ANO a vybrat měnu, která odpovídá měně příslušné valutové pokladny.

Účetní kódy - kontace

Doporučujeme na formuláři každé pokladny vybrat Účetní kód pro příjem a Účetní kód pro výdaj. Tyto účetní kódy se vyplní ve vystavených příjmových a výdajových pokladech a v případě potřeby je můžete na jednotlivých pokladních dokladech editovat. V  kontacích pokladních dokladů nevyplňujete účet 211, pokud jste tento účet zadali přímo ve formuláři pokladny.

Více k nastavení kontací pro účtování pokladních dokladů se dočtete zde.

Účtování

Na každé pokladně v Číselníku pokladen vyplňte Účet MD a Účet DAL, tzn. vyberte příslušný analytický účet 211. Pokud vyplníte tyto účty, můžete používat pro všechny pokladny stejné kontace (účetní kódy), protože při účtování pokladních dokladů bude do účetního zápisu doplněn vždy analytický účet 211 zadaný v dané pokladně v Číselníku pokladen.

Nezapomeňte na každé pokladně vyplnit DUD. Pokud vyplníte pouze pole DUD a necháte prázdné pole DUD pro výdej, pak bude celá pokladna účtovaná do jednoho deníku. Pokud zvolíte do pole DUD pro výdej jeden deník a do pole DUD jiný deník, pak se název tohoto pole změní na DUD pro příjem a pak bude pokladna podle druhu pokladních dokladů účtována do dvou deníků. Doporučujeme pro každou pokladnu zadat samostatný DUD.

Chcete-li, aby číslování účetních zápisů v účetním deníku bylo totožné s pořadovým číslem pokladního dokladu, vyberte v Čísle účetního dokladu volbu Řada dokladů.

Účtování

Nabídka Účtování používá při zaúčtování číslo kontace, které je na pokladním dokladu v poli Účetní kód. Po zvolení Účtování se zobrazí informační okno o průběhu účtování a pokud kontace, podle které zaúčtování probíhá, má ve své hlavičce vyplněnu položku Přededitace – Ano (viz kapitola Kontace), průběh účtování se zastaví a máte možnost prohlédnout si a případně ještě upravit jednotlivé řádky účetního zápisu.

Připraveno pro editaci před zaúčtováním

Uctovani pokladnich dokladu - Pokladna1.jpg


Stisknutím tlačítka Další program zobrazí účetní zápis, jak bude vytvořen v účetnictví.

Editace účetního zápisu při zaúčtování

Uctovani pokladnich dokladu - Pokladna2.jpg


Jednotlivé řádky můžete opravovat stisknutím tlačítka Oprava. Pokud je doklad bez chyb, tlačítkem Účtování jej odešlete do účetnictví. V informačním okně vidíte zápis o zaúčtování. Pokud byl vytvořen účetní zápis, je v okně druh účetního dokladu, číslo vytvořeného dokladu, charakter dokladu a výsledek zaúčtování (OK). V případě, že na záložce hlavička pokladního dokladu nebo v položkách nezadáte některý údaj, který je povinný u účtu použitého v kontaci (např. útvar), ohlásí se při zaúčtování dokladu z pokladny do účetnictví chyba.

Chybové hlášení při zaúčtování

Uctovani pokladnich dokladu - Pokladna3.jpg


Po chybovém hlášení se otevře znovu přehled zaúčtování dokladu.

Klepnutím na tlačítko Oprava můžete prohlížet jednotlivé vytvořené řádky. V poli, ve kterém je chyba, vidíte chybové hlášení "Err". Údaj můžete doplnit výběrem z příslušného přehledu nebo opravit.

Uložením opravy se vrátíte zpět do editace před zaúčtováním a tlačítkem Zaúčtování přenesete doklad do účetnictví.

Pohled do účetnictví

Účetní zápisy vzniklé v účetnictví zaúčtováním dokladů z pokladny můžete prohlížet z přehledu pokladních dokladů. Potvrzením volby na pravé myši Účtování - Pohled do účetnictví v místní nabídce se zobrazí odpovídající účetní zápis k dokladu, na kterém jste právě nastaveni kurzorovým řádkem. Přímo z tohoto přehledu, volbou nabídky Oprava, můžete účetní zápis editovat. V případě, že účtuje položkový pokladní doklad a máte v kontaci zvoleno Neseskupovat stejné řádky, je možno pomocí Nastav v deníku zobrazit informace z položek pokladního dokladu.

Odúčtování dokladu

Tato nabídka zruší zaúčtovaný doklad v účetnictví a tím umožní jeho opravu v modulu Pokladna. Následně může být takto opravený doklad znovu zaúčtován. Akci odúčtování systém kontroluje a nejprve požaduje zadání systémového hesla. Pokud se pokusíte smazat doklad z účetnictví (pouze s použitím změny rozpracovanosti do fáze Pořízeno), systém zahlásí, že došlo k odúčtování prvotního dokladu. V pokladně pak tento doklad ztratí příznak účtování.

Zrušení příznaku účtování

V praxi použijete Zrušení příznaku účtování pokud byl účetní doklad zaúčtován např. do textového souboru (za použití tlačítka Účto TXT). U takto zaúčtovaných pokladních dokladů zrušíte příznak zaúčtování. Tuto volbu musíte opět potvrdit systémovým heslem. Pokud však k dokladu existuje návazný doklad v účetnictví, Zrušení příznaku účtování se nepodaří a v informačním okně se objeví upozornění – je třeba použít Odúčtování dokladu.

zpět

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export