Důležité:


Helios Easy:Účtování - Úvod - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V modulu Oběh zboží „vytváříte“ k pohybovým dokladům účetní doklady. K prvotnímu zápisu (příjem, výdej) tak vytvoříte jeho „obraz“ v modulu Účetnictví -účetní zápis. Pokyn k účtování dáváte funkcí Účtování v místní nabídce přehledu dokladů (Příjemky, Výdejky). Účtujete jeden doklad nebo i více označených dokladů najednou.

Dokladům modulu Oběh zboží přiřazujete účetní kódy (kontace) pro zaúčtování. Cílem účetních kódů je zajistit jednoduchým způsobem, bez nutnosti dalšího složitého nastavování, vytvoření odpovídajícího účetního zápisu v modulu Účetnictví.

Podmínky pro účtování

Co všechno potřebujete pro zaúčtování dokladů:

 • Účtový rozvrh - definice účtů, na které pak doklady účtujete
 • Druhy účetních dokladů - sborníky, do kterých doklady účtujete
 • Druhy dokladů pohybu zboží - číselné řady pohybových dokladů a faktur, které účtujete
 • Účetní kódy - kontace - definice zaúčtování, souvztažnosti, podle kterých účtujete

Účetní zápis vytváříte na základě přednastavených účetních souvztažností (kontací). Jednotlivé „souvztažnosti“ zadáváte do číselníku. Systém při prvním spuštění vytvoří tzv. základní kontace. Ty slouží především jako ukázka, jakým způsobem (z jakých „druhů řádků“) by měla být kontace nejčastěji sestavována. Do těchto kontací lze doplnit konkrétní účty nebo pomocí funkce místní nabídky Kopie kontace vytvořit novou kontaci a teprve do té doplnit konkrétní účty.

Kontace také můžete sdružovat do skupin v číselníku Číselníky, Účetní kódy - kontace, Skupiny účetních kódů. Kódy i skupiny lze přednastavit v různých částech modulu Oběh zboží (viz dále).

Přednastavení kontací

Jakým způsobem přednastavíte kódy pro zaúčtování v modulu Oběh zboží:

 • Přednastavení kontace k typové řadě dokladů. Pokud při účtování dokladů platí, že všechny položky dokladu mají stejné účty, pak zřejmě vystačíte s tímto přednastavením kontací k jednotlivým řadám pohybových dokladů. Kontaci lze také zadat až při vystavení dokladu samotného.
 • Přednastavení kontace k typové řadě dokladů v kombinaci s přednastavením skupiny kontací ke skupině zboží, kmenovým kartám nebo skladovým položkám. Použijete tehdy, pokud potřebujete provést rozkontaci, tzn. teoreticky každou jednotlivou položku účtovaného dokladu lze účtovat na jiný účet. Pak využijete možností „sdružovat“ jednotlivé kontace do skupin tak, abyste např. skladové položce nastavili způsob zaúčtování pro příjem, výdej i fakturaci najednou.

Schéma vazeb (přednastavení) účetních kódů - kontací v modulu Oběh zboží.
Uctovani - Obeh zbozi1.gif


1. Do skupiny účetních kódů zařadíte účetní kódy dle jednotlivých řad nebo podle jednotlivých druhů pohybu.

Kontace zařazené ke skupině účetních kódů
Skupiny ucetnich dokladu.png.

2. Účetní kód přednastavíte k typové řadě dokladů (přehled Zboží a služby, Druhy dokladů pohybu zboží).

3. Kontaci zadáte k dokladu přímo při vystavení dokladu na záložce 1-Hlavička, v sekci 4-Účetní vazby v poli Účetní kód

Zadání kontace přímo k vystavovanému dokladu
Ucetni vazby.png

4. Skupinu účetních kódů přednastavíte podle potřeby např. ke skupině zboží (přehled Zboží a služby, Skupiny zboží).

Nastavení skupiny účetních kódů ke skupině zboží
Skupiny ucetnich kodu.png.

5. Skupinu účetních kódů nastavíte i ke kmenové kartě (přehled Zboží a služby).

Nastavení skupiny účetních kódů ke kmenové kartě
Skupiny ucetnich kodu kmenova karta.png.

6. Skupinu účetních kódů přiřazujete také ke skladové kartě (přehled Stav skladu).

Nastavení skupiny účetních kódů ke skladové kartě
Skupiny ucetnich kodu skladova karta.png.

Každý doklad, který budete účtovat, musí mít kontaci. V okamžiku účtování pak systém použije kontaci zařazenou k dokladu. Pokud z ní nevyplývá kompletní účetní zápis z hlediska účtů, snaží se účty dohledat, pokud mu to nastavení kontace dovolí. Dohledává na ostatních místech, kde se kontace dají přednastavit. U skupiny zboží (přehled Zboží a služby, Skupiny zboží), v kmenových kartách zboží (přehled Zboží a služby) a v seznamu skladových karet zboží (přehled Stav skladu).

Upozornění Při tvorbě a přednastavení kontací, popř.skupin kontací mějte na paměti, jakým způsobem systém „sestavuje“ budoucí účetní zápis. Priorita pro dohledání účtů pro kontaci (od té nejvyšší):
  • Kmenová karta (přehled Zboží a služby)
  • Skupina zboží (přehled Zboží a služby, Skupiny zboží)
  • Skladová karta (přehled Stav skladu)
  • Vystavený doklad (přehledy Příjemky, Výdejky)


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export