Helios Easy:Účetní vazby - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Číselník účetních vazeb je pomocným číselníkem pro podporu zaúčtování bankovních výpisů. Na formulář vazby se zadává účetní účet a další související údaje pro rozúčtování. Účetní vazbu pak můžete přiřadit k bankovnímu spojení nebo ke konstantnímu symbolu.


Číslo

Číslo účetní vazby.

Popis

Popis (charakteristika) účetní vazby.

Účetní účet

Do tohoto pole vyplňujete číslo účtu z vašeho účtového rozvrhu. V případě, že toto pole vyplňujete u vlastní organizace, zadáváte zde číslo účtu banky (účet 221XXX). U jiných bankovních spojení, než je bankovní spojení vlastní organizace, zde můžete vyplnit číslo účtu, které se bude při zaúčtování bankovního výpisu vyplňovat v případě, že účet nebude dohledán standardním způsobem (viz kap. Příprava zaúčtování).

Útvar, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Text

Údaje, které jsou vyplněné v těchto polích se při zaúčtování bankovního výpisu vyplňují v případě, že se jako účetní protiúčet dosadí Účetní účet.

Upozornění V případě, že má účet v účtové osnově u těchto polí (Útvar, Zakázka, Okruh, Vozidlo) nastaveno atribut zakázané, nedoplní se při přípravě zaúčtování do bankovního výpisu žádné údaje, i když jsou v bankovním spojení vyplněné.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export