Helios Easy:Účetní kódy, skupiny účetních kódů - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Skupinou účetních kódů spojíte k sobě kontace, které mají společné vlastnosti. Spojení do skupiny využijete v modulech Oběh zboží, Fakturace a Pokladní prodej. Skupinu účetních kódů vybíráte v případech, kdy nastavujete účetní kódy ke skupině zboží, ke kmenové kartě nebo ke skladové kartě. Skupina účetních kódů obsahuje více kontací najednou, definované až k jednotlivým typovým řadám pohybových dokladů.

Zadání položkových kontací na Skupině účetních kódů umožňuje nastavit pro jednu položku zboží (popř. služeb) její účtování v různých částech programu Helios Easy.

E-help Elektronické průvodce ke kontacím naleznete zde.


Jestliže z hlavní nabídky otevřete číselník Číselníky, Účetní kódy - kontace, Skupiny účetních kódů a z místní nabídky zvolíte Nový…, otevře se formulář pro zadání údajů o skupině účetních kódů.

Skupiny účetních kódů - formulář

Skupiny ucetnich kodu - Ciselniky1.gif


Příklad Příklad položkové kontace zařazené do Skupiny účetních kódů
Wiki PHA kontace polozkova FAV.jpg


Identifikace

Do pole Číslo a Název zadejte údaje o skupině pro dostatečnou orientaci, až budete ze skupin vybírat. Pole Číslo je třímístný číselný údaj (případné nuly zleva se vynechají) a pole Název je 40-ti znakový textový údaj.

Upozornění Ještě než budete do skupiny zařazovat jednotlivé kontace, uložte nově vytvořenou skupinu (tedy pouze formulář s vyplněným polem Číslo a Název). Teprve potom otevřete skupinu volbou místní nabídky Oprava… a zařadíte k ní jednotlivé kontace.


Kontace ve skupině

Záložka, na které vidíte v přehledu všechny kontace, které jste již ke skupině zařadili.

Upozornění Zařazujte pouze kontace, které se týkají druhu pohybu Příjem, Storno příjmu, Výdej, Storno výdeje, Výdej v ev.ceně, Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá, Dobropis přijatý, Pokladní prodej.


Možné kontace

Záložka, na které vidíte přehled Účetní kódy - kontace a v něm všechny kontace, které ještě nejsou zařazeny právě do této skupiny. Zařazení kontace, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem, provedete volbou Přenos z místní nabídky přehledu.

Zároveň jste přepnuti do přehledu záložky Kontace ve skupině.

Jestliže chcete zařadit i další kontace, přepnete se zpět na záložku Možné kontace a celý postup přenosu zopakujete.

Příklad vytvoření skupiny účetních kódů, zařazení kontací do skupiny a nastavení „vazby“ skupiny účetních kódů v modulu Oběh zboží viz Vlastnosti modulu, část popisující Účtování.


Tip Schéma dohledání účtu z položkové kontace zařazené ve Skupině účetních kódů
Popis obrázku


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export