Důležité:


HELIOS QR

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

HELIOS QR

HELIOS QR je mobilní aplikace umožňující načtením QR kódu faktury založit fakturu přijatou do HELIOS Orange.

 • Aplikace HELIOS QR je určena pro operační systémy Android a iOS (je možné si vyžádat i verzi pro Windows, ale pro čtení QR kódů je potřebná čtečka).
 • Načtením QR kódu je založena faktura přijatá do předem určené řady dokladů.
 • Spolu se založením faktury je možné připojit do databáze i fotokopii dokumentu.

Nastavení

Řada dokladů

V nabídce řad dokladů je možné vybrat z dokladů oběhu zboží typu faktura přijatá a dobropis přijatý. Tento druh dokladu bude před-vyplněn při samotném načítání faktury.


Uživatel

 • Pro komunikaci s HELIOS Orange je nutné nastavit aplikaci přístupové údaje k HELIOS eServer.
 • V agendách HELIOS Orange je nutné zajistit možnost zakládání faktur do příslušných dokladových řad. Také je nutné ověřit, zda existuje příslušné účetní období.
 • Po instalaci aplikace je nastaven přístup na prezentační prostředí Asseco Solutions. Tyto údaje je třeba nahradit přístupovými údaji k serveru (IP adresa, port), a přístupovými údaji do databáze (název databáze a přístupové údaje uživatele).
 • Přístupové údaje pro uživatele aplikace HELIOS QR jsou totožné s přihlašovacími údaji pro HELIOS Orange. Daného uživatele

HELIOS Orange je nutné zařadit do eServeru.Menu
Řady dokladů
Uživatel

Založení dokladu

 • Řada dokladu je před-vyplněna dle konfigurace a je možné ji při zadání faktury měnit.
 • Načtení QR kódu je spuštěno po stisku ikony. OR kód je načítán fotoaparátem mobilního zařízení.
  • Po načtení kódu je v sekci "Načíst QR kód" zobrazen náhled načtených údajů.
 • V sekci "Fotokopie dokumentu" je možné po stisku ikony přiřadit k záznamu fotografii faktury.
 • Pro založení dokladu do databáze je nutné potvrdit uložení volbou "Založit doklad".
  • Po vygenerování faktury přijaté je zobrazena informační hláška obsahující číslo vygenerované faktury.
Před načtením faktury.
Po načtení a vyfocení faktury.
Založení dokladu.


Data v HELIOS Orange

V přehledu faktur přijatých jsou zakládány faktury s vyplněnou hlavičkou (Organizace, DUZP, Měna,...), a s textovými položkami (pro každou sazbu DPH je tvořena samostatná textová položka). Fotokopie faktury je ukládána do dokumentů připojených k dané faktuře.

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export