Globální číselníky - Servis

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Modul Servis pro svou činnost využívá i data uložená ve standardních číselnících systému Helios Orange.

Kategorie aktivit

Pro správný začátek je nutné vyplnit alespoň jednu kategorii aktivit a jejím editoru zaškrtnout položku Servis. Kategorie je pak využita při zapisování záznamu v Dispečinku. Pomocí vhodně zvolených kategorií pak máte možnost daleko lépe roztřídit jednotlivé servisní úkony a sledovat je ve statistikách.
Nový záznam vytvoříte po výběru Firemní aktivity z hlavní stromové struktury, rozkliknete číselník Kategorie aktivit a standardně zvolíte Nový F2


Zaměstnanci

Zaměstnance naleznete po výběru Číselníky z hlavní stromové struktury Helios Orange a následném zvolení položky Zaměstnanci. Otevře se vám přehled, ve kterém je vhodné nadefinovat zaměstnance či zodpovědné osoby, které mají vystupovat v Servisu.
Jakým způsobem přenést zaměstnance do modulu Servis naleznete v části Servisní zaměstnanci.


Nákladový okruh

Základním prvkem je nákladový okruh. V modulu servis je označován jako Servisní karta, kde ke každému nákladovému okruhu přísluší právě jedna karta s dostatečným množstvím k servisním evidenci. Vzhledem k tomuto faktu je následně možno sledovat náklady a výnosy na příslušných účtech, kde je Servisní karta (nákladový okruh) použita.


Vyplnění formuláře pohybových dokladů

Druhy dokladů pohybu zboží naleznete v hlavní stromové struktuře pod Oběh zboží a celní sklady - Zboží a služby.


Druhy dokladů pohybu zboží


Při sestavování Servisního výkazu je nutné vybrat typovou řadu dokladu. Servisní výkaz je speciální druh dokladu a lze jej po založení použít i v modulu Oběh zboží. Proto vyžaduje správně zvolenou typovou řadu pohybového dokladu.
Je tedy potřeba vyplnit typovou řadu tak, jak je uvedeno na obrázku. Zvolte libovolnou Řadu dokladu, která ještě není použita, a vhodný název. V poli Druh pohybu zboží musí být vybráno Expediční příkaz. Po výběru expedičního příkazu se vám zpřístupní pole Servisní list, které je nutné zaškrtnout, a takto nastavený formulář uložit.


Organizace

Stejně jako v modulu Oběh zboží budete muset pro správnou funkčnost i v modulu Servis vyplnit alespoň jednu organizaci. Vyžadována bude v případě, kdy budete chtít vystavit Servisní výkaz. Organizaci založíte v přehledu Helios Orange Číselníky - Organizace.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export