Globální číselníky - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro úsporu databázových prostředků a zachování intuitivity ovládání využívá modul Projekty ke své činnosti následující standardní číselníky ze systému Helios Orange.

Obsah

Organizační struktura

Z pohledu modulu Projekty je tento číselník potřebný pro Fakturaci a výběr registračního čísla v Nákladech a Aktivitách, ovšem údaje z číselníku Organizační struktura se využívají na mnoha dalších místech systému Helios Orange

Umístění

Pomocné číselníky, Organizační struktura

Nutnost naplnění daty

Ano

Návaznost

Stav skladu, Sklad zboží, Registrační čísla, Skupina zboží.


Organizace

Tento číselník má význam pro modul projektů z hlediska personálních zdrojů. Řešitelem, uživatelem apod. úlohy může být nejen osoba, ale i firma. V číselníku Organizace je k dispozici dostatek potřebných informací obdobných jako v číselníku Zaměstnanci.

Umístění

Číselníky, Organizace

Nutnost naplnění daty

Ano, z hlediska fakturace. Pokud si nepřejete fakturovat, pak informace z tohoto číselníku vyžadovány nejsou.

Návaznost

Není


Zaměstnanci

Údaje jsou využívány pro sestavování personálních zdrojů.

Umístění

Číselníky - Zaměstnanci

Nutnost naplnění daty

Ne, pokud jako personální zdroje budete využívat pouze informace z číselníku Organizace.

Návaznost

Není


Období

Využijete jej nepřímo při vykazování ExpenseSheetu, kde vybíráte sazbu DPH. Nastavení sazeb DPH se v systému Helios Orange váže k danému období.

Umístění

Pomocné číselníky, Období

Nutnost naplnění daty

Ano

Návaznost

Stav skladu, Sazby DPH.


DPH

Údaje sazeb DPH z tohoto číselníku jsou použity pro stanovení cen při vykazování ExpenseSheetu.

Umístění

Pomocné číselníky, DPH

Nutnost naplnění daty

Ne

Návaznost

Období

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export