Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Gadgets - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Helios Gadgets slouží k zobrazování požadovaných informací z databáze pomocí miniaplikace v postranním panelu ve windows (Vista a Win7, Microsoft ve vyšších verzích tuto technologii nepodporuje), aniž by bylo nutné mít spuštěný Helios Orange. Podmínkou je přístup k serveru. Tento nástroj se skládá ze dvou částí - definiční (tvorba SQL dotazů - samostatný modul v Helios Orange) a vizuální/zobrazovací - gadget ve windows.

V definiční části - jedná se o běžný plugin - naleznete standardní akce Nový, Oprava a Zrušit. V rámci pluginu tak může uživatel nadefinovat jednotlivé SQL dotazy a další vlastnosti definice (název, pořadí, přístupová práva jednotlivým uživatelům, atd.)

Vizuální část - gadget (tzv. miniaplikace) je součástí instalace pluginu. V rámci stejného počítače může mít každý uživatel jiné gadgety. Každý může být současně spuštěn v libovolném počtu instancí. V rámci jeho nastavení dokáže uživatel ovlivnit velikost, počet a interval obnovy načítání informací.


Plugin lze získat pomocí funkce Stáhni z webu nejnovější verzi v rámci programu Helios Orange, je distribuován zdarma jako doplněk k modulům Nástroje přizpůsobení nebo Helios Intelligence. Pokud jej budete chtít získat, kontaktujte svého obchodního zástupce.


Instalace

1) Prostřednictvím funkce Stáhni z webu nejnovější verzi z prostředí Helios Orange stáhněte plugin Gadgets stejným způsobem jako aktualizace samotného Helios Orange. Po stažení se spustí proces instalace.

2) Potvrďte dialogové okno:


Instalace miniaplikace - zvolte Nainstalovat

Potvrzení instalace miniaplikace


3) Kontrola nainstalovaného pluginu

Po ukončení procesu instalace pluginu se znovu přihlaste do systému Helios Orange. Ve stromové struktuře hlavního menu se objeví i soudeček "Gadgets".Po jeho rozbalení uvidíte v pravé části vzorové definice, prostřednictvím kterých se v aplikaci gadgetu zobrazují požadované informace.

Příklad Např. Informace o Stavu účtu - vzorová definice "Stav účtu"


Soudeček pluginu "Gadgets" a vzorové definice

4) Kontrola nainstalovaného Gadgetu

Po ukončení procesu instalace (po uzavření posledního dialogového okna stisknutím tlačítka "OK"), se v postranním panelu systému Windows objeví nová miniaplikace.

Upozornění Pozor! Miniaplikace zobrazí vždy pouze první sloupec prvního záznamu příslušného definovaného přehledu!
Miniaplikace (Gadget) v postranním panelu systému Windows.


Další instanci Gadgetu přidáte standardním způsobem - "Přidat miniaplikace", otevře se okno s nabídkou miniaplikací, zde dvojklikem vyberte Helios Orange - infobox - viz obr.

Přidání miniaplikace do postranního panelu systému Windows.


Upozornění Upozornění: Pokud chcete gadgety nainstalovat i na další stanice, je nutné rozkopírovat soubor HeliosOrangeGadget.gadget na každou jednotlivou stanici, spustit instalaci a poté standardním způsobem přidat mezi miniaplikace. Tento soubor naleznete v kořenovém adresáři systému Helios Orange.

Konfigurace a ovládání

Po úspěšně dokončené instalace je nutné nastavit spojení miniaplikace s databází, nadefinovat formu zobrazení a vytvořit definice v pluginu Gadgets

Spojení s databází

Na ploše miniaplikace stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte nabídku "Možnosti", otevře se dialogové okno - viz obr.


Postup nastavení spojení s databází


Do pole SQL server vyplňte název serveru, ke kterému se bude aplikace připojovat. Dále vyplňte jméno Databáze, Uživatel a Heslo (stejné jako uživatel používá k přihlašování do systému Helios Orange). V případě, že pole Uživatel a Heslo zůstane prázdné, bude se aplikace přihlašovat v módu windows authentication. V poli Interval načítání nastavíte, jak často se mají obnovovat zobrazovaná data z databáze (interval v rozmezí 1 minuta - 1 hodina)

Postup nastavení spojení s databází

Zobrazení

Další pole (Výška gadgetu, Šířka gadgetu) slouží k přizpůsobení vzhledu aplikace - výšky (počet zobrazených řádků definic) a šířky. Pokud je aplikace umístěna v postranním panelu, přizpůsobuje šířku právě tomuto panelu. Pokud ji přemístíte (přetažením myší) mimo postranní panel, bude šířka přizpůsobena přednastavené hodnotě (Window Vista). V operačním systému Windows 7 se šířka miniaplikace po umístění na plochu (mimo postranní panel) nezmění, stane se tak až po přepnutí pomocí tlačítka vyznačeného na obrázku níže.

Přepínací tlačítko

Ovládání a konfigurace pluginu

Nastavení pořadí zobrazování, vytvoření nové definice, případně její zrušení se provádí přímo v pluginu v Helios Orange. V sekci Gadgets - Definice Gadgets. Uživatel má k dispozici standardní akce (Nový, Oprava, Zrušit, Obnovit ...)

Vytvoření nové definice

Kliknutím na tlačítko Nový (případně stisknutím klávesy F2), se zobrazí formulář Gadgets - definice. Vyplňte pole Popis, případně pole Poznámka a pomocí pole Definice navažte Definovaný přehled, kterým určujete, jaké informace bude gadget zobrazovat. Podrobný návod jak vytvořit definovaný přehled naleznete v článku Definované přehledy - Nástroje přizpůsobení. Po přiřazení definice vyplňte pole Pořadí a zaškrtněte pole Zobrazit (pokud necháte pole Zobrazit nezaškrtnuté, nezobrazí se informace v Gadgetu).

Vytvoření/editace definice zobrazovaných informací

Ukázka Gadgetu

Na obrázku níže je zobrazen příklad Gadgetu. Jako informační zdroj byly použity vzorové definice, které se vytvoří při instalaci pluginu.

Ukázka Gadgetu
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export