Důležité:


Funkce @VY - Výkaz - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @VY - Výkaz slouží k zobrazení hodnoty z kteréhokoli výkazu účetnictví Helios Orange (viz Účetnictví, Výkazy). Výkaz musí být předem zaktualizován.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@VYN Výkaz nezaokrouhleno @VYN(Výkaz, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného výkazu, řádku a sloupce - nezaokrouhleno - (zobrazení na haléře)
@VYZ Výkaz zaokrouhleno @VYZ(Výkaz, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného výkazu, řádku a sloupce - zaokrouhleno podle zaokrouhlení výkazu


Parametry funkce @VY - Výkaz

Parametr Název parametru Popis parametru Poznámka
Výkaz Výkaz Systémové číslo daného výkazu v přehledu výkazy,

nebo "&" což znamená přiřazený výkaz, nebo "@ + identifikátor výkazu".

Pozor, není to číslo výkazu
Sloupec Sloupec Číslo sloupce výkazu Lze zjistit z přehledu hodnot výkazu přes nástroj nastav, požadovaný sloupec označit, pravé tlačítko myši, systémový název vybraného sloupce
Řádek Řádek Číslo řádku výkazu Číslo řádku výkazu z přehledu hodnot výkazu

Příklady funkce @VY - Výkaz

Příklad Poznámka
@VYN (5, 3, 16) Nezaokrouhlená hodnota z výkazu Rozvaha v plném rozsahu (= syst. číslo 5) ve sloupci Netto (= Sloupec 3) na řádku 16 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
@VYZ (5, 3, 16) Hodnota z výkazu Rozvaha v plném rozsahu (= syst. číslo 5) ve sloupci Netto (= Sloupec 3) na řádku 16 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zaokrouhlená na celé tis. Kč
@VYZ (&, 3, 16) Hodnota z přiřazeného výkazu na záložce 1 - Dokument, Sloupec 3, na řádku 16
@VYZ (@ROZ1, 3, 16) Hodnota z výkazu s Identifikátorem ROZ1 (např. Rozvaha v plném rozsahu) ve sloupci Netto (= Sloupec 3) na řádku 16 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zaokrouhlená na celé tis. Kč


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export