Důležité:


Funkce @UC - Účet - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @UC - Účet slouží k zobrazení hodnoty zůstatku, obratů nebo počátečního stavu kteréhokoli účtu (skupiny účtů) v daném období. Období je dáno rozmezím datumů od a do přiřazeného výkazu.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@UCN Účet nezaokrouhleno @UCN (Povaha účtu - (P|R|M|N|D|E|Z|Y|W|X), Účet, Období - [B|M|P]) Zůstatek nebo obrat na účtu nebo na účtech v daném období - nezaokrouhleno - (zobrazení na haléře, eurocenty,...)
@UCZ Účet zaokrouhleno na celé tisíce @UCZ (Povaha účtu - (P|R|M|N|D|E|Z|Y|W|X), Účet, Období - [B|M|P]) Zůstatek nebo obrat na účtu nebo na účtech v daném období - zaokrouhleno na celé tis. Kč, EUR,...
@UCC Účet zaokrouhleno @UCC (Povaha účtu - (P|R|M|N|D|E|Z|Y|W|X), Účet, Období - [B|M|P]) Zůstatek nebo obrat na účtu nebo na účtech v daném období - zaokrouhleno na celé Kč, EUR,...)


Parametry funkce @UC - Účet

Parametr Popis parametru Poznámka
Povaha účtu P|R|M|N|D|E|Z|Y|W|X P - počáteční stav
R - počáteční stav (s opačným znaménkem *))
M - obrat na straně MD vč. počátečního stavu
N - obrat na straně MD bez počátečního stavu
D - obrat na straně Dal vč. počátečního stavu
E - obrat na straně Dal bez počátečního stavu
Z - zůstatek vč. počátečního stavu
Y - zůstatek vč. počátečního stavu (s opačným znaménkem *))
W - zůstatek bez počátečního stavu
X - zůstatek bez počátečního stavu (s opačným znaménkem *))
*) s opačným znaménkem - použije se v případě, že v Helios Orange je hodnota zobrazena záporně - např. zůstatek pasivního účtu 411% je záporný, chceme-li zobrazit jako kladné číslo, použije se parametr Y. (Z matematického hlediska se výsledek násobí číslem -1)
Účet Číslo účtu Číslo účtu - např. 501001 nebo skupiny účtů - syntetika 501%. Bez uvozovek nebo apostrofů.
Období B|M|P B - období běžné (běžný rok)
M - období minulé (minulý rok)
P - období předminulé (předminulý rok)

Příklady funkce @UC - Účet

Příklad Poznámka
@UCN (Z, 5%, B) Nezaokrouhlená hodnota zůstatku všech účtů účtové třídy 5 - náklady v běžném roce.
@UCZ (Y, 6%, B) Hodnota zůstatku všech účtů účtové třídy 6 - výnosy. Zaokrouhlená na celé tis. Kč v běžném roce - výsledek kladné číslo.
@UCN (M, 501000, M) Nezaokrouhlená hodnota obratu na straně MD jediného účtu 501000 v minulém roce.
@UCZ (N, 411%, B) Hodnota obratu na straně MD bez počátečního stavu účtů 411 - přírůstky základního kapitálu. Zaokrouhlená na celé tis. Kč v běžném roce.
@UCN (D, 604005, P) Nezaokrouhlená hodnota obratu na straně Dal jediného účtu 604005 v předminulém roce.
@UCZ (E, 411%, B) Hodnota obratu na straně Dal bez počátečního stavu účtů 411% - úbytky základního kapitálu. Zaokrouhlená na celé tis. Kč v běžném roce.
@UCN (P, 211%, B) Nezaokrouhlená hodnota počátečního stavu účtů 211 - počáteční stav pokladen v běžném roce.
@UCN (R, 321%, B) Nezaokrouhlená hodnota počátečního stavu účtů 321 - počáteční stav závazků z obch. styku v běžném roce - výsledek kladné číslo.
@UCN (W, 311%, B) Nezaokrouhlená hodnota obratů účtů 311 - přírůstek pohledávek z obch. styku v běžném roce.
@UCN (X, 321%, B) Nezaokrouhlená hodnota obratů účtů 321 - přírůstek závzků z obch. styku v běžném roce - výsledek kladné číslo.


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export