Funkce @S - Saldo - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @S - Saldo slouží k zobrazení hodnoty zůstatku salda (Saldo 1) pro příslušnou saldokontní skupinu (z přehledu Saldokonta). Je možno zobrazovat údaje z aktuálního salda (údaje budou načteny k okamžiku aktualizace Dokumentu, Odstavce nebo Řádku) nebo za salda k datu. Pokud se jedná o saldo dle salda k datu, nutno zadat datum salda k datu do druhého parametru. Údaje pro saldo k datu jsou aktuální k poslední aktualizaci salda k datu před aktualizací Dokumentu, Odstavce nebo Řádku. Pro aktuální saldo je kromě salda celkem (za všechny organizace) navíc k dispozici funkce pro saldo k zadané organizaci - zadává se číslo organizace.


Vyhodnocení

splatnosti podle

Zaokrouhlení

hodnot

Saldo
Saldo

celkem

Saldo za organizaci

Saldo aktuální  Saldo k datu Saldo k

období stavu

Saldo aktuální 
počtu dní

po / před splatností

nezaokrouhleno @SAN @SDN @SSN @SON
zaokrouhleno na tisíce @SAZ @SDZ @SSZ @SOZ
zaokrouhleno @SAC @SDC @SSC @SOC
počtu měsíců

po / před splatností

nezaokrouhleno @SBN @SEN @STN @SPN
zaokrouhleno na

tisíce

@SBZ @SEZ @STZ @SPZ
zaokrouhleno @SBC @SEC @STC @SPC


Seznam funkcí @S - Saldo

Funkce Název funkce Formální zápis  Popis funkce
@SAN Aktuální saldo nezaokrouhleno -

dny

@SAN (Saldokontní skupina, #, Počet dní

po splatnosti) 

Saldo celkem podle počtu dní po/před

splatností - nezaokrouhleno

@SAZ Aktuální saldo zaokrouhleno na

tisíce - dny

@SAZ (Saldokontní skupina, #, Počet dní

po splatnosti) 

Saldo celkem podle počtu dní po/před

splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SAC Aktuální saldo zaokrouhleno -

dny

@SAC (Saldokontní skupina, #, Počet dní

po splatnosti) 

Saldo celkem podle počtu dní po/před

splatností - zaokrouhleno na celé Kč

@SBN Aktuální saldo nezaokrouhleno

- měsíce

@SBN (Saldokontní skupina, #, Počet

měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem podle počtu měsíců

po/před splatností - nezaokrouhleno

@SBZ Aktuální saldo

zaokrouhleno na celé tisíce - měsíce

@SBZ (Saldokontní skupina, #, Počet

měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem podle počtu měsíců po/před

splatností -  zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SBC Aktuální saldo

zaokrouhleno - měsíce

@SBC (Saldokontní skupina, #, Počet

měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem podle počtu měsíců po/před

splatností -  zaokrouhleno na celé Kč

@SDN Saldo ke dni  nezaokrouhleno

- dny

@SDN (Saldokontní skupina, Datum ke dni

nebo default # (=poslední den období), Počet dní po splatnosti) 

Saldo celkem ke dni podle počtu dní po/před

splatností - nezaokrouhleno

@SDZ Saldo ke dni zaokrouhleno na celé

tisíce - dny

@SDZ (Saldokontní skupina, Datum ke dni

nebo default # (=poslední den období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem ke dni podle počtu měsíců po/před

splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SDC Saldo ke dni zaokrouhleno - dny @SDC (Saldokontní skupina, Datum ke dni

nebo default # (=poslední den období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem ke dni podle počtu měsíců po/před

splatností - zaokrouhleno na celé Kč

@SEN Saldo ke dni 

nezaokrouhleno - měsíce

@SDN (Saldokontní skupina, Datum ke dni

nebo default # (=poslední den období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem ke dni podle počtu

měsíců po/před splatností - nezaokrouhleno

@SEZ Saldo ke dni 

zaokrouhleno na celé tisíce - měsíce

@SEZ (Saldokontní skupina, Datum ke dni

nebo default # (=poslední den období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem ke dni podle počtu

měsíců po/před splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SEC Saldo ke dni 

zaokrouhleno - měsíce

@SEC (Saldokontní skupina, Datum ke dni

nebo default # (=poslední den období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem ke dni podle počtu

měsíců po/před splatností - zaokrouhleno na celé Kč

@SSN Saldo k období stavu nezaokrouhleno

- dny

@SDN (Saldokontní skupina,

Číslo období stavu nebo default # (=poslední období stavu období), Počet dní po splatnosti) 

Saldo celkem k období stavu podle počtu dní po/před

splatností - nezaokrouhleno

@SSZ Saldo k období stavu zaokrouhleno

na celé tisíce - dny

@SDZ (Saldokontní skupina,

Číslo období stavu nebo default # (=poslední období stavu období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem k období stavu  podle počtu měsíců po/před

splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SSC Saldo k období stavu zaokrouhleno - dny @SDC (Saldokontní skupina,

Číslo období stavu nebo default # (=poslední období stavu období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem k období stavu  podle počtu měsíců po/před

splatností - zaokrouhleno na celé Kč

@STN Saldo k období

stavu nezaokrouhleno - měsíce

@SDN (Saldokontní skupina,

Číslo období stavu nebo default # (=poslední období stavu období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem k období stavu podle počtu

měsíců po/před splatností - nezaokrouhleno

@STZ Saldo k období

stavu zaokrouhleno na celé tisíce - měsíce

@SEZ (Saldokontní skupina,

Číslo období stavu nebo default # (=poslední období stavu období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem k období stavu  podle počtu

měsíců po/před splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@STC Saldo k období

stavu zaokrouhleno - měsíce

@SEC (Saldokontní skupina,

Číslo období stavu nebo default # (=poslední období stavu období), Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo celkem k období stavu  podle počtu

měsíců po/před splatností - zaokrouhleno na celé Kč

@SON Aktuální saldo k

organizaci  nezaokrouhleno - dny

@SON (Saldokontní skupina, Číslo

organizace, Počet dní po splatnosti) 

Saldo pro zadanou organizaci podle počtu dní po/před

splatností - nezaokrouhleno

@SOZ Aktuální saldo k organizaci 

zaokrouhleno na celé tisíce - dny

@SOZ (Saldokontní skupina, Číslo

organizace, Počet dnů po splatnosti) 

Saldo pro zadanou organizaci podle počtu dnů po/před

splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SOC Aktuální saldo k organizaci 

zaokrouhleno - dny

@SOC (Saldokontní skupina, Číslo

organizace, Počet dnů po splatnosti) 

Saldo pro zadanou organizaci podle počtu dnů po/před

splatností - zaokrouhleno na celé Kč

@SPN Aktuální saldo k

organizaci  nezaokrouhleno - měsíce

@SPN (Saldokontní skupina, Číslo

organizace, Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo pro zadanou organizaci podle počtu

měsíců po/před splatností - nezaokrouhleno

@SPZ Aktuální saldo k

organizaci  zaokrouhleno na celé tisíce - měsíce

@SPZ (Saldokontní skupina, Číslo

organizace, Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo pro zadanou organizaci podle počtu

měsíců po/před splatností - zaokrouhleno na celé tisíce Kč

@SPC Aktuální saldo k

organizaci  zaokrouhleno - měsíce

@SPC (Saldokontní skupina, Číslo

organizace, Počet měsíců po splatnosti) 

Saldo pro zadanou organizaci podle počtu

měsíců po/před splatností - zaokrouhleno na celé Kč

Parametry funkce @S - Saldo

Parametr Popis parametru Poznámka
Saldokontní skupina Číslo saldokontní skupiny Třímístné číslo saldokontní skupiny, mohou být i písmena
Datum ke dni Den, pro který je napočítáváno saldo ke dni Pouze u funkcí @SDN, @SDZ, @SEN, @SEZ

Pokud zadáte parametr #, dosadí se poslední den období. Jinak nutno zadat konkrétní datum ke dni, např. 3.7.2005 nebo 03.07.2005 nebo 3.7.05 pod.

V saldu ke dni musí záznam s příslušným datem ke dni existovat a saldo ke dni musí být aktualizováno!

Organizace Ćíslo organizace Pouze u funkcí @SON, @SOZ, @SPN, @SPZ
# znak # Pouze u funkcí @SAN, @SAZ, @SBN, @SBZ - zadává se pouze znak #
Počet dní/měsíců po splatnosti Počet dní nebo měsíců po splatnosti Když se zadá 1 nebo #, jedná se o všechny pohledávky/závazky po splatnosti. Splatnost se posuzuje u aktuálního salda ke dni aktualizace Dokumentu (=aktuální datum dne aktualizace Dokumentu) u salda ke dni k datu ke dni. Kladné číslo - počet dní nebo měsíců prodlení PO splatnosti, Záporné číslo, počet dní nebo měsíců do lhůty splatnosti PŘED splatností. Lze zadat i interval ve formátu např. 181:360 neboli pro faktury s prodlením po splatnosti v intervalu od 181 do 360 dní.


Příklady funkce @S - Saldo

Příklad Poznámka
@SAN(100, #, 1) Saldo aktuální po splatnosti pro saldokontní skupinu 100
@SAZ(100, #, 1) Saldo aktuální po splatnosti pro saldokontní skupinu 100 zaokrouhleno na celé tisíce Kč
@SAN(100, #, 360) Saldo aktuální po splatnosti 360 a více dní pro saldokontní skupinu 100
@SAN(100, #, 361:720) Saldo aktuální po splatnosti v intervalu 361 až 720 dní pro saldokontní skupinu 100
@SBN(100, #, 18) Saldo aktuální po splatnosti 18 a více měsíců pro saldokontní skupinu 100
@SBZ(100, #, 18:24) Saldo aktuální po splatnosti 18 až 24 měsíců pro saldokontní skupinu 100 zaokrouhleno na celé tisíce Kč
@SDN(100, #, 1) Saldo ke dni (poslední den období) po splatnosti pro saldokontní skupinu 100
@SDN(100, #, 360) Saldo ke dni (poslední den období) po splatnosti 360 a více dní pro saldokontní skupinu 100
@SDN(100, 31.12.2005, 360) Saldo ke dni 31.12.2005 po splatnosti 360 a více dní pro saldokontní skupinu 100
@SDN(100, #, 361:720) Saldo ke dni (poslední den období) po splatnosti v intervalu 361 až 720 dní pro saldokontní skupinu 100
@SEN(100, #, 18) Saldo ke dni (poslední den období) po splatnosti 18 a více měsíců pro saldokontní skupinu 100
@SEN(100, 31.12.2005, 18:24) Saldo ke dni 31.12.2005 po splatnosti 18 až 24 měsíců pro saldokontní skupinu 100
@SON(100, 123456, 1) Saldo aktuální po splatnosti pro saldokontní skupinu 100 a organizaci číslo 123456
@SON(100, 123456, 90) Saldo aktuální po splatnosti 90 a více dní pro saldokontní skupinu 100 a organizaci číslo 123456
@SPN(100, 123456, 18) Saldo aktuální po splatnosti 18 a více měsíců pro saldokontní skupinu 100 a organizaci číslo 123456
@SPN(100, 123456, 18:24) Saldo aktuální po splatnosti 18 až 24 měsíců pro saldokontní skupinu 100 a organizaci číslo 123456


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export